Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Przyjęcie na studia osób z zagranicy

Warunkowe przyjęcie
Co to znaczy

Na podstawie skanów dokumentów oraz płatności pierwszej raty czesnego możesz otrzymać decyzję o warunkowym przyjęciu na studia. Decyzja warunkowa określa wymogi, jakie musisz spełnić do określonego w niej terminu, aby postanowienie rektora o przyjęciu zostało utrzymane w mocy prawa. Dotyczy to np. konieczności dostarczenia oryginałów dokumentów (dyplomów, suplementów, świadectwa dojrzałości).

Dostarcz dokumenty

Po warunkowym przyjęciu na studia musisz w wyznaczonym terminie dostarczyć do Uniwersytetu komplet wymaganych dokumentów. Dokumenty należy dostarczyć pocztą/kurierem, osobiście (w październiku) lub wyznaczyć pełnomocnika, a jeśli kandydat jest niepełnoletni, to dokumenty może złożyć za niego opiekun prawny, którym jest np. rodzic.

Pamiętaj o kilku ważnych sprawach:

  • Oryginały dokumentów muszą być przedstawione wyłącznie do wglądu w Biurze Rekrutacji. Sprawdź, jakie dokumenty musisz dostarczyć w swojej aplikacji.
  • Przygotuj wcześniej kserokopie dokumentów oraz miej ze sobą oryginały do wglądu.
  • Sprawdź w decyzji, czy musisz dokonać legalizacji swojego świadectwa w kuratorium właściwym dla swojej filii lub nostryfikacji dyplomu.
  • Niedostarczenie oryginałów dokumentów skutkuje wygaśnięciem decyzji warunkowej.

Studiujesz
I co dalej

Jeśli jesteś już w gronie studentów Uniwersytetu SWPS, od tej pory większość spraw będziesz rozwiązywać, kontaktując się z Centrum Spraw Studenckich. Dostęp do Wirtualnej Uczelni i swojego indywidualnego konta mailowego otrzymasz w połowie września.

Odbierz legitymację

Legitymacja zostanie przygotowana do odbioru w Centrum Spraw Studenckich po 1 października. Informacja o możliwości odbioru wyświetli się na Wirtualnej Uczelni. Warunkiem otrzymania legitymacji jest zamieszczenie w systemie rekrutacyjnym zdjęcia zgodnego z wymogami formalnymi.

Zalegalizuj pobyt

Jeżeli chcesz zalegalizować swój pobyt i potrzebujesz naszej pomocy, skontaktuj się z Centrum Pomocy: [email protected]

Skontaktuj się
z nami

Biuro Rekrutacji na studia wyższe – kandydaci z zagranicy

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokój C002
(hol główny, parter)
03-815 Warszawa
Kontakt telefoniczny i mailowy:
poniedziałek–piatek: 9.00–16.00

Wizyty w biurze możliwe tylko po umówionej wcześniej wizycie poprzez link.

[email protected]

+ 48 22 103 26 30Zespół

Kierowniczka
Dorota Słowińska


Specjalistka ds. rekrutacji zagranicznej
Julia Jurek


Specjalistka ds. rekrutacji zagranicznej
Martyna Nadstawna


Asystentka ds. rekrutacji
Anastazja Semeniuk