Czym się zajmujemy

Koło Naukowe Mindfulness powstało w 2013 r. na Wydziale Psychologii w Warszawie. Zajmuje się prowadzeniem badań oraz organizacją spotkań z ciekawymi gośćmi zajmujących się problematyką mindfulness. Opiekunem naukowym koła jest prof. dr. hab. Paweł Ostaszewski, funkcję przewodniczącej koła pełni Anna Gubernat.

Organizujemy spotkania z gośćmi Koła – otwarte, darmowe, średnio co 2 tygodnie. Zbieramy informacje, jak możemy przeprowadzić badania, skomercjalizować je i wdrożyć. Planujemy organizację konferencji.

mindfullness-foto

W ramach akcji promocji Koła planujemy zorganizowanie flash mobów medytacyjnych. Jesteśmy na etapie planowania, co, jak i kiedy – jeszcze – chcemy robić.

Opiekun merytoryczny Koła

Prof. dr hab. Paweł Ostaszewski, Dziekan Wydziału Psychologii SWPS; specjalista w zakresie psychologii behawioralnej; zajmuje się m.in. upowszechnianiem wiedzy o współczesnej psychologii behawioralnej, w jej wymiarze filozoficznym, naukowym i praktycznym, w szczególności stosowaną analizą zachowania i terapią akceptacji i zaangażowania; jest współautorem takich pozycji książkowych, jak „Analiza zachowania od A do Z", czy „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem", a także licznych artykułów naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Redaktor naukowy polskiego wydania podręcznika „Terapia akceptacji i zaangażowania. Proces i praktyka uważnej zmiany" Hayesa, Strosahla i Wilsona oraz poradnika „W pułapce myśli" Hayesa i Smitha. więcej >>

Jak do nas dołączyć?

Skontaktuj się z nami, przyjdź na spotkanie robocze, a jeśli Ci się spodoba, wypełnij deklarację członkowską.

KN-kontakt-waw-ico     KN-fb