Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Koło Naukowe Praw Zwierząt

Wydział Prawa w Warszawie

Koło Naukowe Praw Zwierząt działa na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Głównym zadaniem, jakie stawia przed sobą organizacja, jest pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu problematyki praw zwierząt i działania na ich rzecz. Opiekunką naukową koła jest dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS.

Nasza działalność

Koło Naukowe Praw Zwierząt w ramach swojej działalności wyznaczyło sobie następujące cele:

  1. pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu problematyki praw zwierząt,
  2. poznanie sposobów i metod wykorzystania wiedzy w praktyce,
  3. ułatwienie członkom organizacji wyboru ścieżki zawodowej,
  4. umożliwienie wymiany doświadczeń i zainteresowań,
  5. integracja środowiska studenckiego w zakresie tematyki bliskiej członkom i członkiniom organizacji.

Członkowie i członkinie koła mają w planach organizację regularnych spotkań, a także wykładów, dyskusji i warsztatów z zaproszonymi gośćmi. Organizacja włączy się także w aktywny udział w konferencjach i zjazdach naukowych oraz będzie projektować i realizować badania naukowe.

Opiekun
naukowy

Gardocka, Teresa
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Teresa Gardocka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Karnego","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
prawo-karne
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Teresa Gardockaspecjalistka prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego

Zarząd Koła

Maria Turos
Maria Turos
Przewodnicząca
Zuzanna Czykiel
Wiceprzewodnicząca
Cezary Pikuła
Cezary Pikuła
Wiceprzewodniczący
Zuzanna Piątkowska
Zuzanna Piątkowska
Skarbnik