Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Magdalena Marszal Wisniewska

prof. dr hab.

Magdalena Marszał-Wiśniewska

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholożka. Specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych oraz psychologii i psychopatologii osobowości.

Jej główne zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia różnic indywidualnych w regulacji afektu i samokontroli, wytrwałości w działaniu, perspektywach postrzegania czasu oraz roli czynników sytuacyjnych i indywidualnych w tworzeniu fałszywych wspomnień w paradygmacie wymuszonej fabrykacji. Jako zwolenniczka podejścia różnicowo-procesualnego łączy badania kwestionariuszowe z badaniami eksperymentalnymi.

Przez wiele lat łączyła działalność naukową i dydaktyczną z pracą psychoterapeutyczną i trenerską. Specjalizowała się w krótkoterminowej terapii (głównie terapii ericksonowskiej) oraz terapii uzależnień.

Jest autorką licznych publikacji z zakresu, m.in., wytrwałości w działaniu, kontroli wolicjonalnej i technik jej badania, regulacji afektywnej, struktury osobowości, funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych oraz zaburzeń nastroju.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii różnic indywidualnych oraz seminaria magisterskie.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia osobowości
  • psychologia różnic indywidualnych

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni