Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
damian grabowski

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Damian Grabowski

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Katowicach
kierownik Zakładu Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych


Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji oraz zajmuje się psychologią społeczną, w tym polityczną i kulturową. W sferze jego zainteresowań mieści się też psychologia różnic indywidualnych.

Bada motywację do pracy, zaangażowanie w pracę oraz etykę pracy rozpatrywaną jako system przekonań, których istotą jest wartościowanie pracy oraz niechęć do marnotrawienia czasu. Szczególnie uwzględnia on związki tych przekonań z radzeniem sobie ze stresem, poczuciem koherencji, przywiązaniem do organizacji oraz wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracę rozpatrywanym zarówno jako identyfikacja z wykonywanym działaniem jak i zaabsorbowanie aktywnością, wigor pracownika oraz oddanie pracy.

Jego ostatnie badania dotyczą skłonności ludzi do nieetycznych zachowań podejmowanych w ramach organizacji, w tym nieetycznych działań, których celem jest zysk organizacji (nieetyczne zachowania proorganizacyjne). W ramach tematów badawczych znajdują się również psychologiczne uwarunkowania wrażliwości na sprawiedliwość oraz uzależnienia od pracy, a także religijność, a dokładniej związki zaangażowania religijnego z etyką pracy i zaangażowaniem w pracę, oraz przeciwdziałanie mobbingowi.

Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książki poświęconej etyce pracy. Współautor trzech adaptacji narzędzi do badania etyki pracy, motywacji do pracy oraz zaangażowania religijnego. Zajmuje się diagnozą oraz doradztwem dla przedsiębiorstw. Diagnozował wielokrotnie stan psychospołeczny wielu organizacji oraz występowanie w firmach mobbingu.

W katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii różnic indywidualnych, psychologii politycznej, metodologii i statystyki oraz seminaria magisterskie. 

Dla mediów

Obszary tematyczne

Informacje prasowe