Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

FEEL & ACT WELL

Interdyscyplinarne Centrum Badań Aktywności Społecznej i Dobrostanu

Instytut Psychologii

Interdyscyplinarne Centrum Badań Aktywności Społecznej i Dobrostanu koncentruje się na badaniu psychologicznych, zdrowotnych i organizacyjnych uwarunkowań zaangażowania człowieka w szeroko pojętą aktywność społeczną, obejmującą działalność zawodową, edukacyjną i wolontaryjną.

Czworo wolontariuszy w szarych t-shirtach

Cele badawcze

Najważniejszym celem, jaki stawia sobie zespół centrum, jest rozwój i popularyzacja wiedzy w takich obszarach, jak psychologia pracy i organizacji, psychologia jakości życia i zdrowia oraz psychologia pozytywna. Nasz drugi cel to aktywizacja społeczna.

Zainteresowania badawcze członków centrum skupiają się zarówno na uwarunkowaniach (motywacji, cechach, zasobach osobistych), jak i na konsekwencjach (dobrostan, wypalenie zawodowe, stres i radzenie sobie z nim, skutki zdrowotne) szeroko rozumianej aktywności społecznej ludzi – realizowanej w pracy zarobkowej oraz poprzez uczestnictwo w działaniach zbiorowych wykraczających poza obowiązki zawodowe, zmierzających do realizacji cenionych wartości społecznych. Interesuje nas również psychologiczna reakcja ludzi na udział w traumatycznych wydarzeniach i trudnych sytuacjach, stanowiących dla nich wyzwanie.

Analizujemy różne aspekty aktywności społecznej i wolontaryjnej, takie jak uwarunkowania motywacji ludzi do działania, organizacja działań wolontaryjnych oraz wzmacnianie zaangażowania ludzi w działania prospołeczne, z uwzględnieniem dbałości o ich dobrostan. Badamy też studentów przygotowujących się do podjęcia zadań zawodowych i uczestniczących w wolontariacie. Ponadto wnikliwie przyglądamy się wybranym zasobom organizacyjnym, takim jak procedury związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) i ich psychologiczne aspekty.

Prowadzone przez nas badania mają charakter podstawowy, ale zawierają także plany rozwoju prac wdrożeniowych.

 • Czerw, Agnieszka
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Agnieszka Czerw
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog pracy i organizacji
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Pracy i Organizacji","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Psychologii Pracy i Organizacji"}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Bada\u0144 Aktywno\u015bci Spo\u0142ecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  adiunkt
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Agnieszka Czerwpsycholog pracy i organizacji, członek European Assotiation of Work and Organizational Psychology
 • Gorzołka, Anna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Anna Gorzołka
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  psycholog
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Bada\u0144 Aktywno\u015bci Spo\u0142ecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL ","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Anna Gorzołkapsycholożka, socjolożka, trenerka biznesu i coach; zajmuje się psychologią organizacji oraz rozwoju osobistego, a także terapią ACT
 • Mondry, Maria
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Psycholog
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Maria Mondry
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Aktywno\u015bci Spo\u0142ecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Interdyscyplinarne Centrum Badań Aktywności Społecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL
  Funkcja w Instytucie
  []
  dr Maria Mondrypsycholog, zajmuje się problematyką przemocy z uwzględnieniem bliskich relacji oraz grup rówieśniczych

Stażyści

Żywiołek-Szeja, Marta
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Marta Żywiołek-Szeja
Specjalizacja
ekonomistka, asystentka badawcza
mgr Marta Żywiołek-Szejaekonomistka, asystentka badawcza, studentka psychologii Uniwersytetu SWPS na Wydziale Psychologii w Katowicach
Magdalena Ludwik
 
Magdalena Ludwik

Studentka psychologii, członkini Koła Naukowego Psychologii Zachowań Społecznych, wolontariuszka pracująca z młodzieżą ze środowisk dysfunkcyjnych. Zainteresowana pomaganiem rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, edukacją, motywacją, zaangażowaniem obywatelskim.

Bartosz Grabski
 
Bartosz Grabski

Student psychologii, członek Koła Naukowego Psychologii Zachowań Społecznych. Wolontariusz pracujący z młodzieżą ze środowisk dysfunkcyjnych, zainteresowany polityką i zaangażowaniem obywatelskim.

Weronika Różycka
 
Weronika Różycka

Studentka psychologii, asystentka badawcza, zajmują ją uwarunkowania stresu, traumy i wypalenia, znaczenie odporności psychicznej. Interesuje się też psychologią sztuki i neuronauką.


Honorowi współpracownicy / Partnerzy

Ho, Roger National University of Singapore
Etatowy
Nie
Specjalizacja
psychiatra, specjalizuje się w medycynie psychologicznej
Biogram
Tak
Tytuł
Prof.
Imię i nazwisko
Roger Ho
Prof. Roger Hopsychiatra, specjalizuje się w medycynie psychologicznej
McIntyre, Roger S. University of Toronto
Etatowy
Nie
Specjalizacja
psychiatra
Biogram
Tak
Tytuł
Prof.
Imię i nazwisko
Roger S. McIntyre
Prof. Roger S. McIntyrepsychiatra

Pozostali współpracownicy

Hapon, Nadiya Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
Etatowy
Nie
Specjalizacja
psycholog
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Nadiya Hapon
prof. dr hab. Nadiya Hapon
Ostafińska-Molik, Barbara Uniwersytet Jagielloński
Etatowy
Nie
Specjalizacja
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Barbara Ostafińska-Molik
dr Barbara Ostafińska-Molikdoktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Paliga, Mateusz Uniwersytet Śląski w Katowicach
Mateusz Paliga
dr
dr Barbara Ostafińska-Molikpsycholog pracy i organizacji
Stąpor, Katarzyna Politechnika Śląska
Etatowy
Nie
Specjalizacja
matematyk, informatyk i psycholog
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab. inż.
Imię i nazwisko
Katarzyna Stąpor
prof. dr hab. inż. Katarzyna Stąpormatematyk, informatyk i psycholog
Kościelniak, Maciej
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Maciej Kościelniak
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Spo\u0142ecznej i Mi\u0119dzykulturowej","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Psychologii Spo\u0142ecznej i Mi\u0119dzykulturowej"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Maciej Kościelniakpsycholog
Fortuna, Paweł
Paweł Fortuna
 
dr Maciej Kościelniakpsycholog biznesu

Projekty
naukowe

Centrum prowadzi badania w obszarze psychologii pracy i organizacji, psychologii jakości życia i zdrowia oraz psychologii pozytywnej.

Wybrane psychologiczne, organizacyjne i społeczno-demograficzne uwarunkowania stresu, lęku, depresji i wypalenia studentów

Badaczki w projekcie: dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. USWPS, dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak, prof. UAM, Weronika Różycka (stażystka w Centrum, inicjatorka badań) i dr Barbara Ostafińska-Molik. Badanie jest realizowane we współpracy z prof. dr hab. Katarzyną Stąpor z Politechniki Śląskiej, dr Alicją Łukaszczyk z AGH i mgr Dominikiem Adamkiem z Uniwersytetu Opolskiego.

Celem projektu jest zbadanie dobrostanu psychicznego i wypalenia związanego ze studiowaniem zaobserwowanych u studentów różnych kierunków studiów, szczególnie z uczelni medycznych, politechnicznych i psychologicznych. Badania dotyczą możliwego znaczenia zmiennych społeczno-demograficznych, zmiennych związanych ze zdrowiem, zmiennych osobowościowych i organizacyjnych dla nasilenia stresu, lęku, depresji oraz wypalenia studenckiego. Celem jest ustalenie, czy i w jaki sposób poszczególne cechy i czynniki są związane z syndromem wypalenia, a także identyfikacja warunków, które mogą wiązać się istotnie ze zjawiskiem wypalenia.

Postawiono pytania odnoszące się do możliwych związków między zmiennymi osobowościowymi (jak cechy wchodzące w skład tzw. kapitału psychologicznego, przekonanie o własnej skuteczności), zmiennymi o charakterze organizacyjnym (badana jest subiektywna ocena obszarów dopasowania akademickiego) i społeczno-demograficznymi a oceną stresu, lęku, depresji oraz wypalenia studenckiego. Celem badań jest także porównanie nasilenia stresu, lęku, objawów depresji i wypalenia studenckiego u studentów różnych lat i kierunków studiów.

Prowadzimy kilka badań poprzecznych i badania podłużne, w którym pomiar zmiennych zostanie powtórzony u studentów po roku i po kilku latach od pierwszego badania.

Wybrane korelaty aktywności obywatelskiej i zachowań obywatelskich studentów. Dobrostan psychiczny, stres i objawy depresyjne doświadczane przez młodych ludzi a ich zaangażowanie obywatelskie

Celem projektu realizowanego przez dr hab. Agatę Chudzicką-Czupałę, prof. USWPS, Magdalenę Ludwik i Bartosza Grabskiego (stażystów Centrum, inicjatorów projektu) we współpracy z dr Barbarą Ostafińską-Molik jest zbadanie znaczenia dobrostanu psychologicznego, poziomu stresu i objawów depresyjnych studentów dla ich zaangażowania obywatelskiego.

Chcemy dowiedzieć się, jakie cechy osobowościowe są istotnymi korelatami aktywności obywatelskiej oraz czy szeroko pojęty dobrostan psychologiczny, badany w modelu PERMA Seligmana (2011) narzędziem autorstwa Butler i Kern (2016); w polskiej wersji Ostafińskiej-Molik i Chudzickiej-Czupały (2023) oraz nasilenie stresu i objawów depresyjnych – są związane z różnymi rodzajami zachowań obywatelskich, pasywnymi, semiaktywnymi i aktywnymi (Zalewska i Krzywosz-Rynkiewicz, 2011). Wiedza ta może dostarczyć ważnych informacji dla projektowania programów wspierających partycypację społeczną i zaangażowanie obywatelskie młodych ludzi.

Nowe narzędzia a stare nawyki: uwarunkowania intencji nieetycznego wykorzystania AI przez studentów. Perspektywa międzynarodowa

Projekt realizowany przez dr. Macieja Kościelniaka i dr hab. Agatę Chudzicką-Czupałę z USWPS we współpracy z dr Anną Michalską z Warwick Business School i dr Irene Glendinning z Coventry University (Wielka Brytania).

Celem projektu jest weryfikacja znaczenia wybranych predyktorów intencji wykorzystania AI (np. Chata GPT) do nieuczciwego osiągania celów akademickich, takich jak generowanie treści prac pisemnych, parafrazowanie istniejących źródeł i przedstawianie ich jako własnych, generowanie fałszywych danych badawczych oraz bibliografii, wykorzystanie AI podczas sprawdzianów, itp. Jako że zjawisko to jest narastającym zagrożeniem dla jakości nauczania akademickiego na całym świecie, wymaga ono pogłębionych analiz naukowych.

W tym projekcie badawczym interesują nas wymiary postawy ujęte w Teorii Planowanego Zachowania Ajzena (1991), czynniki demograficzne oraz wcześniejsze nawyki studenckie. Chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie o to, czy wykorzystanie AI do realizacji celów akademickich w sposób nieuczciwy jest zupełnie nowym zjawiskiem – czy też jedynie nową odsłoną problemu istniejącego od dawna na uczelniach całego świata.

Badanie będzie realizowane w różnych krajach, aby podczas weryfikacji głównych hipotez móc również kontrolować takie zmienne jak lokalna dostępność/popularność AI oraz powszechność korupcji w danym kraju. Na różną powszechność oszustw akademickich w ich „tradycyjnej” formie oraz inne możliwości ich kontroli w odmiennych warunkach kulturowych wskazują dotychczasowe badania (por. Chudzicka-Czupała, i in.; 2016; Grimes, 2004; Hayes, Introna, 2005). Projekt został zaprezentowany podczas wystąpienia „Old Habits, New Tools: Unpacking the Psychological Continuity of Academic Dishonesty in the AI Era” na Joint International Conference on Ethics and Integrity in Academia. Plagiarism, Prevention and Pedagogy in a new Digital Era w Kanadzie.

Wzmacnianie zaangażowania ludzi w wolontariat na rzecz uchodźców z Ukrainy. Motywacja wolontariuszy i intencje podejmowania takiej aktywności – rola czynników psychologicznych i społecznych

Projekt PL-UA/2022/3 1E0C (Nr 1295-31) finansowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu DLA UKRAINY, wspierającego współpracę naukowców z Polski i Ukrainy

Przeczytaj więcej na temat projektu  

Zaufanie w organizacji, wybrane uwarunkowania i konsekwencje

Projekt ma na celu weryfikację teoretycznego modelu zaufania w organizacji, powstałego w oparciu o przegląd literatury oraz zbadanie wybranych uwarunkowań zaufania oraz jego braku w miejscu pracy. Do celów szczegółowych należy sformułowanie założeń projektu interwencji w organizacji, ukierunkowanej na budowanie zaufania organizacyjnego.
Kierowniczka projektu: dr Agnieszka Czerw; badacze: dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, dr hab. Damian Grabowski

Przeczytaj więcej na temat projektu w języku angielskim 

Osobowość i etyka pracy a pracoholizm. Składniki temperamentu i charakteru, przekonania wartościujące pracę jako predyktory obsesji i kompulsji pracy

Projekt zakłada zbadanie potencjalnych związków między cechami temperamentu (czyli emocjonalnością negatywną i aktywnością/ekstrawersją), składnikami etyki pracy i sumiennością (rozpatrywaną jako wymiar charakteru) a pracoholizmem
Kierownik projektu: dr hab. Damian Grabowski; badaczki: Prof. Katarzyna Stąpor, Politechnika Śląska i dr hab. Agata Chudzicka-Czupała.

Polska adaptacja kwestionariusza Workplace PERMA Profiler

Celem projektu jest opracowanie polskiej wersji kwestionariusza badającego dobrostan pracowników. Będzie on stanowić ważny wkład w polski rynek metod diagnozy dobrostanu w kontekście pracy zawodowej, ponieważ wciąż niewiele jest na nim kwestionariuszy wychodzących poza hedonistyczną perspektywę satysfakcji z pracy. Inspiracją dla projektu jest opracowanie (Butler & Kern, 2016) kilkuletnich badań konstrukcyjnych narzędzia opartego na jednej z bardziej znanych teorii dobrostanu: PERMA Martina Seligmana (2011, 2018). Polska adaptacja tego narzędzia umożliwi prowadzenie badań w oparciu o ten popularny model dobrostanu, obejmujący zarówno perspektywę hedonistyczną jak i eudajmonistyczną, także w obszarze psychologii pracy.
Badacze: dr Agnieszka Czerw, dr Paweł Fortuna, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Własności psychometryczne polskiej adaptacji kwestionariusza PERMA Profiler

Celem projektu jest ustalenie własności psychometrycznych polskiej wersji kwestionariusza do badania dobrostanu, przygotowanej przez Julie Butler, Margaret L. Kern i Marlenę Kossakowską.
Zespół badawczy: dr Barbara Ostafińska-Molik, Uniwersytet Jagielloński, dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, dr Agnieszka Czerw, dr Paweł Fortuna, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Znaczenie zastosowania terapii ACT w rozwoju elastyczności psychologicznej pracowników z wysokim poziomem perfekcjonizmu

Celem badania jest zdobycie wiedzy czy i w jaki sposób zastosowanie technik i narzędzi terapii akceptacji i zaangażowania (ACT; Acceptance & Commitment Therapy) jest związane z elastycznością psychologiczną pracowników zmagających się z konsekwencjami nieadaptacyjnego perfekcjonizmu.
Kierownik projektu: dr Anna Gorzołka; badacze: studenci z Koła Naukowego AkCepTacja na Uniwersytecie SWPS.

Psychologiczne i zdrowotne konsekwencje wojny w Ukranie. Radzenie sobie ze stresem przez mieszkańców Ukrainy, Polski i Tajwanu

Projekt dotyczy uwarunkowań stanu zdrowia psychicznego i reakcji psychologicznej na zagrożenie związane z wybuchem wojny w Ukrainie. Celem jest kulturowe porównanie uwarunkowań reakcji badanych mieszkańców różnych krajów na stres związany z wojną.
Badacze z Polski: dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, dr Mateusz Paliga, mgr Marta Żywiołek-Szeja, dr hab. Damian Grabowski; badacze z zagranicy: psychologowie i psychiatrzy z Ivan Franko National University of Lviv, National Academy of Educational Sciences of Ukraine (Ukraina), National University of Singapore, Asia University (Tajwan) i University of Toronto (Kanada).

Przeczytaj więcej na temat projektu w języku polskim  

Przeczytaj więcej na temat projektu w języku angielskim 

Psychologiczne i zdrowotne konsekwencje pandemii koronawirusa COVID-19

Projekt dotyczy uwarunkowań stanu zdrowia psychicznego i reakcji psychologicznej na zagrożenie związane z pandemią koronawirusa.
Badacze z Polski: dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, dr hab. Damian Grabowski, mgr Marta Żywiołek-Szeja; badacze z zagranicy: psychologowie i psychiatrzy z Ivan Franko National University of Lviv, National Academy of Educational Sciences of Ukraine (Ukraina), National University of Singapore (Singapur), University of Toronto (Kanada), University of the Philippines (Filipiny), Complutense University of Madrid (Hiszpania), East Carolina University (Stany Zjednoczone), Zahedan Branch, Islamic Azad University, University of Sistan and Baluchestan (Iran), University of Karachi, Institute for Preventive Bloomberg School of Public DHQ Hospital Jhelum (Pakistan), Duy Tan University (Wietnam), Southeast Asia One Health University Network (SEAOHUN) i innych uczelni.

Przeczytaj więcej na temat projektu w języku polskim 

Przeczytaj więcej na temat projektu w języku angielskim 

Praca zdalna, hybrydowa i stacjonarna. Wybrane aspekty psychologiczne

Celem badań jest poszerzenie wiedzy nt. uwarunkowań dobrostanu i stresu pracowników, związanych z różnymi sposobami wykonywania pracy.
Kierowniczka projektu: dr hab. Agata Chudzicka-Czupała; badacze: mgr Marta Żywiołek-Szeja, dr hab. Damian Grabowski, dr Mateusz Paliga z Uniwersytetu Śląskiego.

Przeczytaj więcej na temat projektu w języku angielskim

Motywy i wybrane uwarunkowania wyboru studiów psychologicznych

The purpose of the study is to obtain information on the motives and psychological determinants of undertaking psychology studies. The knowledge obtained will allow a better understanding of the reasons for choosing this field of study and will enable researchers to learn more about the psychological determinants of motivation to study psychology.
Kierowniczka projektu: dr hab. Agata Chudzicka-Czupała; badacze: mgr Marta Żywiołek-Szeja, Bartosz Pudełek, student psychologii z katowickiej filii Uniwersytetu SWPS, dr Barbara Ostafińska-Molik z Uniwersytetu Jagiellońskiego i studenci z Koła Naukowego Psychologii i Zachowań Społecznych na Uniwersytecie SWPS.

Kształtowanie się i profesjonalizacja zawodu trenera biznesu i coacha. Socjologiczne studium porównawcze polskiego i ukraińskiego rynku usług rozwojowych

Celem badania jest porównawczy opis i wyjaśnienie zjawiska profesjonalizacji zawodu z perspektywy doświadczeń trenerów biznesu i coachów. Badania przyniosą też odpowiedź na pytanie, jakie kryteria decydują o tym, że daną aktywność możemy uznać za zawód oraz czy spełnienie owych kryteriów ma miejsce w przypadku rozwijających się w ostatnich latach aktywności, takich jak szkolenia biznesowe i coaching. Wartością dodaną projektu są jego implikacje praktyczne, czyli rekomendacje dotyczące wprowadzenia pozytywnych zmian w obszarze świadczenia usług rozwojowych zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie.
Kierowniczka projektu: dr Anna Gorzołka.

Dlaczego czytamy blogi i strony internetowe ludzi, którzy stracili dziecko? Motywy emocjonalnych podglądaczy

Badaczki interesują się motywami ludzi czytających blogi osób, które doświadczyły nieuleczalnej choroby i śmierci dziecka i dzieliły się swoją żałobą w internecie. Korzystając z metody Reiss Motivation Profile i metod jakościowych, autorki badają motywy życiowe tzw. „emocjonalnych podglądaczy”. Analizują powody i psychologiczne źródła regularnych zachowań tego typu, takie jak zainteresowanie zdrowiem bohatera bloga, współczucie, chęć pomocy, poczucie więzi i inne.
Kierowniczka projektu: dr hab. Agata Chudzicka-Czupała; badacze: mgr Agata Basek z Hospicjum Cordis w Katowicach i Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Przeczytaj więcej na temat projektu w języku polskim 

Przeczytaj więcej na temat projektu w języku angielskim 

Stygmatyzacja osób, które doświadczyły kryzysu psychicznego. Uwarunkowania stresu i radzenia sobie, znaczenie wsparcia ze strony asystentów zdrowienia

Projekt ma na celu zbadanie społecznych i indywidualnych skutków stygmatyzacji osób, które doświadczyły kryzysu psychicznego. Badacze szczególną uwagę poświęcają dobrostanowi ludzi z diagnozą psychiatryczną oraz uwarunkowaniom ich adaptacji do środowiska, koncentrując się na wsparciu ze strony asystentów zdrowienia.
Kierowniczka projektu: dr hab. Agata Chudzicka-Czupała; badacze: mgr Mateusz Biernat z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Przeczytaj więcej na temat projektu w języku angielskim

Publikacje

Wybrane publikacje pracowników naszego centrum:

 
Depression, anxiety and post-traumatic stress during the 2022 Russo-Ukrainian war, a comparison between populations in Poland, Ukraine, and Taiwan. (2023) 

Chudzicka-Czupała A., Hapon N., Chiang S-K., Żywiołek-Szeja M., Karamushka L., Lee C. T., Grabowski D., Paliga M., Rosenblat J. D., Ho R., McIntyre R. S., & Chen Y- L. (2023). Scientific Reports,  13(1), 3602.

Rumination about the Russo-Ukrainian War and its related factors among individuals in Poland and Ukraine. (2023)  

Li D-J., Chudzicka-Czupała A., Paliga M., Hapon N., Karamushka L., Żywiołek-Szeja M., McIntyre R. S., Chiang S-K., Chen Y-L., Yen C-F., & Ho R.. Kaohsiung Journal of Medical Sciences

Associations Between Stress Coping Strategies and Psychological Distress Among People Living in Ukraine, Poland, and Taiwan During the Initial Stage of the 2022 War in Ukraine. (2023)  

Chudzicka-Czupała A., Hapon N., Ho R., Li D-J., Żywiołek-Szeja M., Karamushka L., Grabowski D., Paliga M, McIntyre R.S., Chiang S-K., Pudełek B., Chen Y-L.,& Yen C-F.. European Journal of Psychotraumatology, 14:1, 2163129.

Remote and on-site work stress severity during the COVID-19 pandemic: comparison and selected conditions. (2023)  

Chudzicka-Czupała, A., Żywiołek-Szeja, M., Paliga, M., Grabowski, D., & Krauze, N.. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health

Predictors of Psychological Distress across Three Time Periods during the COVID-19 Pandemic in Poland. (2022)  

Chudzicka-Czupała A., Chiang S. K., Grabowski D., Żywiołek-Szeja M., Quek M., Pudełek B., Teopiz K., Ho R., & McIntyre R.S. . Environmental Research and Public Health, 19, 15405.

Aggregate Prevalence of Depression, Anxiety and Post-traumatic Stress in War-and Conflict-Afflicted Areas: A Meta-analysis. (2022)  

Lim I. C. Z. Y., Tam W. W. S., Chudzicka-Czupała A., McIntyre R. S., Teopiz K. M., Ho R., & Ho C. S. H.. Frontiers in Psychiatry.

Assessment of worklife areas, trust in supervisor and interpersonal trust as conditions of severity of stress at work. (2022)  

Chudzicka-Czupała A., Grabowski D., Czerw A., & Stasiła-Sieradzka M. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health.

The Vitamin Model of well-being at work – an application in research in an automotive company. (2022)  

Borkowska, A., Czerw, A.. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 35(2), 1-12.

A multinational study on the protective and risk factors associated with mental health parameters in the general population during the COVID-19 pandemic: A study in the Asia-Europe-North America Cohort. (2021)  

Wang C., Chudzicka-Czupała A., Tee M., Inmaculada López-Núñez M., Tripp C., Fardin M. A., Habib H., A., Tran B. X., Adamus K., Anlacan J., Aparicio García M. E., Grabowski D., Hussain S., Hoang M. T., Hetnał M., Le X. T., Ma W., Pham H. Q., Reyes P., Shirazi M., Tan Y., Tee C., Xu L., Xu Z., Vu G., T., Zhou D., Chan N. A., Kuruchittham V., McIntyre R. S. , Ho C., Ho R., & Sears S. F. Scientific Reports, 11(1)