Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Agata Chudzicka-Czupała

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Agata Chudzicka-Czupała

Instytut Psychologii
Wydzial Psychologii w Katowicach
profesor uczelni w Zakładzie Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych

Dla mediów

Profil naukowy

Specjalizuje się głównie w psychologii pracy, jest też psychologiem klinicznym.

Autorka kilkudziesięciu publikacji, w tym książek o tematyce związanej z moralnością, takich jak „Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji”, „Człowiek wobec wartości etycznych” i wielu artykułów opublikowanych w książkach oraz czasopismach, takich jak „The Scientific Reports”, „PLOS One”, „Frontiers in Psychiatry”, „Health and Quality of Life Outcomes”, „Death Studies”, „Ethics and Behavior”, „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health”, ”International Journal of Selection and Assessment”, „Czasopismo Psychologiczne”, „Medycyna Pracy” czy „Psychologia Społeczna”.

Prowadzi badania w obszarze psychologii zdrowia, interesuje się psychologicznymi kosztami udziału w traumatycznych wydarzeniach, uwarunkowaniami zdrowia psychicznego i stresu doświadczanego w sytuacjach trudnych, takich jak pandemia czy wojna. Badając te zjawiska współpracuje na co dzień z psychologami i psychiatrami z całego świata, m.in. z Singapuru, Tajwanu, Kanady, Ukrainy. Jej ostatnie artykuły są wynikiem międzynarodowych badań na temat uwarunkowań stanu zdrowia psychicznego ludzi po wybuchu wojny w Ukrainie i w czasie pandemii koronawirusa.

Interesuje ją moralność i skuteczne radzenie sobie ze stresem przez człowieka, psychologiczne i społeczne uwarunkowania nieetycznego zachowania, które ma miejsce w relacjach interpersonalnych w różnych środowiskach.

Jest laureatką krajowych i międzynarodowych nagród za działalność naukową, którą łączy od wielu lat z działalnością praktyczną. Zajmuje się diagnozą, doradztwem oraz edukacją dla biznesu w zakresie poprawy jakości relacji międzyludzkich, współpracy z klientem i zapobiegania mobbingowi. Jej doświadczenia potwierdzają, że rację miał Bertrand Russell, twierdząc iż „wszystkie organizacje mają dekalog moralny – nawet załoga statku pirackiego”. Zadaniem psychologa i zarządzających przedsiębiorstwami jest próbować go zmienić na inny.

Działa w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Aktywności Społecznej i Dobrostanu. Prowadzi projekt badawczy „Wzmacnianie zaangażowania ludzi w wolontariat na rzecz uchodźców z Ukrainy. Motywacja wolontariuszy i intencje podejmowania takiej aktywności – rola czynników psychologicznych i społecznych” w ramach współpracy polsko-ukraińskiej (grant Fundacji Nauki Polskiej).

Na Uniwersytecie SWPS pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych na kierunku psychologia zachowań społecznych. Prowadzi zajęcia z zakresu wprowadzenia do psychologii i procesów porozumiewania się ludzi, komunikacji międzykulturowej, psychologii społecznej i organizacji, zajęcia na temat zachowań nieetycznych, a także seminaria magisterskie i fakultety.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia społeczna

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni