Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się regulacją emocjonalną w zaburzeniach nastroju, procesami transdiagnostycznymi (w szczególności powtarzającymi się myślami negatywnymi i dywagacją myśli) oraz terapią poznawczo-behawioralną. Interesuje się również treningami funkcji wykonawczych oraz użyciem nowych technologii w praktyce psychologa klinicznego i w badaniach nad psychopatologią.

Kieruje Emotion Cognition Lab (Interdyscyplinarnym Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Procesów Poznawczych), gdzie wykorzystuje najnowsze metody i rozwiązania technicznie (aplikacje na urządzenia mobilne, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość, okulografię) do pomiarów procesów psychologicznych, a także testuje różne sposoby stosowania nowych technologii w interwencjach psychologicznych. Laboratorium ma interdyscyplinarny charakter. Łączy m.in. psychologów, informatyków, inżynierów oraz badaczy zajmujących się doświadczeniami użytkownika (user experience) i projektowaniem partycypacyjnym z udziałem użytkowników końcowych.

W projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodową Agencję Wymiany Akademickiej bada, jakie czynniki sprawiają, że powtarzające się myśli negatywne czy nieadaptacyjne dzienne marzenia mogą zwiększać ryzyko zaburzeń psychicznych takich jak depresja i zaburzenia lękowe oraz jak efektywnie pracować nad tymi procesami w terapii.

Na Uniwersytecie SWPS uczy psychologii klinicznej, terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) i metodologii. Prowadzi również seminaria magisterskie.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia
  • psychologia nowych technologii

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni