Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nieufność: źródła i konsekwencje

 

O konferencji Zapisz się

Kogo zapraszamy:

wszystkich zainteresowanych

Język wydarzenia: polski

Nieufność: źródła i konsekwencje

O konferencji

Konferencja dotyczy przyczyn i skutków rosnącej nieufności wobec osób, grup społecznych i instytucji państwowych. Jest związana z książką „Nieufność: źródła i konsekwencje” pod redakcją prof. Andrzeja Eliaszaprof. Krystyny Skarżyńskiej, wydaną przez Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.

Ogólna nieufność oraz podejrzliwość wobec konkretnych osób, grup i instytucji są coraz powszechniejsze. W Polsce nieufność interpersonalna utrzymuje się na wysokim poziomie od kilku dekad. Ponadto w ostatnich latach niepokojąco spada zaufanie do instytucji demokratycznych – parlamentu, partii politycznych i urzędów państwowych. Przyczyny mogą tkwić w przemianach technologicznych, kulturowych, politycznych i społecznych, które stwarzają szanse na rozwój, ale jednocześnie pogłębiają poczucie niepewności i zagrożenia w szybko zmieniającym się świecie.

Pierwsza sesja referatowa będzie dotyczyć reakcji na zmiany cywilizacyjne oraz możliwości przeciwdziałania ich negatywnym konsekwencjom. Podczas drugiej sesji omówione zostaną działania, które zwiększają nieufność w obszarach polityki, prawa oraz interpretacji historii kraju i własnej grupy. Wskażemy źródła nieuzasadnionego pokładania zaufania w „swoich”, a także pokażemy, że może być ono równie groźne jak bezpodstawna nieufność wobec „obcych”. Wobec powszechnego braku zaufania do państwa coraz większe znaczenie mają działania oddolne, dlatego końcowa dyskusja panelowa poświęcona będzie zaangażowaniu obywatelskiemu. Uczestnicy i uczestniczki konferencji dowiedzą się, w jaki sposób łączy się ono z zaufaniem i nieufnością.

W wydarzeniu można uczestniczyć stacjonarnie oraz online. Udział w dyskusji będzie możliwy jedynie dla osób uczestniczących w konferencji stacjonarnie.

Miejsce

Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
aula im. prof. Jana Strelaua (S305)

Program

 1. Otwarcie konferencji

  prof. Roman Cieślak

  prof. Józef Lubacz

  prof. Marcin Pałys

  prof. Andrzej Eliasz

 2. Zmiany kulturowe: świat cyfrowy, dezinformacja, migracje

  sesja referatowa 1

  dr Maria Baran – prowadząca

  dr Michał Boni

  prof. Maciej Mrozowski

  prof. Paweł Boski

 3. Przerwa kawowa
 4. Grzechy i błędy życia publicznego. Rzeczywistość i jej spostrzeganie

  sesja referatowa 2

  dr Dorota Wiśniewska-Juszczak – prowadząca

  prof. Adam Daniel Rotfeld

  prof. Mirosław Wyrzykowski

  prof. Krystyna Skarżyńska

 5. Lunch
 6. Nieufność a zaangażowanie obywatelskie

  debata

  dr Hanna Machińska – prowadząca

  prof. Mikołaj Cześnik

  prof. Mirosław Filiciak

  prof. Krzysztof Jasiewicz

  prof. Piotr Kulas

 7. Zakończenie konferencji

Przedstawiciele organizatorów

Roman Cieślak
Roman Cieślak
prof. dr hab.
Psycholog, nauczyciel akademicki, profesor nauk społecznych. Rektor Uniwersytetu SWPS od 2016 r., w latach 2012–2016 prorektor ds. nauki. Profesor wizytujący i były dyrektor ds. badań w Trauma, Health, and Hazards Center na University of Colorado w Colorado Springs. Naukowo zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym oraz skutkami zdarzeń traumatycznych. Wraz z założonym przez siebie zespołem StresLab tworzy, implementuje i ocenia efektywność internetowych interwencji psychologicznych dotyczących zdrowia i dobrostanu. Członek rad redakcyjnych kilku międzynarodowych czasopism oraz zarządów międzynarodowych towarzystw naukowych. Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP.
Andrzej Eliasz
Andrzej Eliasz
prof. dr hab.
Psycholog, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych. Był współzałożycielem Uniwersytetu SWPS i jego rektorem w latach 1996–2016, przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości, redaktorem naczelnym „Studiów Psychologicznych”, redaktorem konsultantem „European Journal of Personality Psychology” oraz członkiem Prezydium KRASP.
Józef Lubacz
Józef Lubacz
prof. dr hab.
Teleinformatyk, nauczyciel akademicki, filozof nauki i techniki. Obecnie dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. W latach 2010–2013 przewodniczył Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW). Na Politechnice Warszawskiej pełnił funkcję kierownika Zakładu Teleinformatyki i Telekomutacji (1988–2002), dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (2002–2005) oraz dyrektora Instytutu Telekomunikacji (2008–2016).
Marcin Pałys
Marcin Pałys
dr hab., prof. UW
Chemik, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk chemicznych. Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był prodziekanem Wydziału Chemii UW ds. finansowych (2005–2008), prorektorem UW ds. rozwoju i polityki finansowej (2008–2012) oraz rektorem UW w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. Członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów.

Prelegenci

Maria Baran
Maria Baran
dr
Doktor psychologii, adiunktka na Uniwersytecie SWPS. Kieruje specjalnością psychologia międzykulturowa. Bada akulturację, szerokie identyfikacje społeczne i wdzięczność.
Michał Boni
Michał Boni
dr
Medioznawca, politolog, kulturoznawca. W pracy naukowej zajmuje się społecznym oddziaływaniem nowych technologii i cyberbezpieczeństwem, w szczególności cyfryzacją, własnością intelektualną i ochroną danych. Od 2019 r. pracuje w Zakładzie Społecznych Zastosowań Nowych Technologii Uniwersytetu SWPS. W 1980 r. zapisał się do „Solidarności”, w 1989 r. został członkiem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „S”, a w 1990 r. stanął na czele Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję ministra pracy i polityki socjalnej, ministra administracji i cyfryzacji oraz doradcy premiera, był także posłem do Parlamentu Europejskiego. Jest redaktorem naukowym raportu „Młodzi 2011” oraz autorem raportów: „Polska 2030”, „Młodzi 2018” (razem z prof. dr hab. Katarzyną Szafraniec), „Młodzi 2020”, „Artificial Intelligence and Governance” (Martens Centre, 2021).
Paweł Boski
Paweł Boski
prof. dr hab.
Inicjator psychologii międzykulturowej w Polsce. Autor dwóch wydań nagradzanego podręcznika monograficznego „Kulturowe ramy zachowań społecznych” oraz 150 prac naukowych polsko- i anglojęzycznych. Piętnaście lat pracował na uczelniach w Nigerii, Kanadzie i USA. Zastępca redaktora i członek komitetów redakcyjnych „Journal of Cross-Cultural Psychology” oraz „International Journal of Intercultural Relations”.
Mikołaj Cześnik
Mikołaj Cześnik
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Socjolog i politolog. Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS. Bada zachowania polityczne. Jest członkiem Polskiego Generalnego Studium Wyborczego – pionierskiej inicjatywy mającej na celu systematyczną, rzetelną rejestrację i analizę najważniejszych wydarzeń politycznych w kraju: wyborów parlamentarnych. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu badań nad polityką i demokracją.
Mirosław Filiciak
Mirosław Filiciak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Kulturoznawca i medioznawca, dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS. Bada praktyki medialne, archeologię mediów i teorię kultury. Kierował licznymi projektami badawczymi, w tym „Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze”. Współautor książki „Weź Pan Rambo! Społeczna historia magnetowidów w Polsce”.
Krzysztof Jasiewicz
Krzysztof Jasiewicz
prof. dr hab.
Profesor socjologii i antropologii na Washington and Lee University w Lexington (USA), doktor habilitowany nauk społecznych. Redaktor naczelny kwartalnika „East European Politics and Societies”. Autor książki „Na ulicy i przy urnie. Studia o zachowaniach politycznych Polaków 1980–2020”.
Piotr Kulas
Piotr Kulas
dr hab., prof. UW
Socjolog i historyk idei, pomysłodawca i kierownik Laboratorium Analiz Transformacji Elit i Inteligencji (#Elitylab UW). Pracuje na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Współredagował książkę „Understading Recognition: Conceptual and Empirical Studies” (Routledge, 2023).
Hanna Machińska
Hanna Machińska
dr
Doktor nauk prawnych. Pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka wielu prac z zakresu logiki prawniczej i praw człowieka. W latach 2017–2022 zastępczyni rzecznika praw obywatelskich, wcześniej dyrektorka Biura Rady Europy w Warszawie.
Maciej Mrozowski
Maciej Mrozowski
dr hab., prof. UW
Prawnik (Uniwersytet Łódzki), politolog (Uniwersytet Warszawski), medioznawca (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, Telewizyjna i Filmowa). Wieloletni wykładowca i profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS. Autor książek: „Między manipulacją i poznaniem” (1991), „Media masowe. Władza, rozrywka i biznes” (2001), „Przenikanie mediów” (2020, 2022) oraz wielu artykułów i raportów z badań. Był członkiem Rady Programowej Telewizji Polsat, dyrektorem Biura Programowego TVP i rady nadzorczej Radia Kampus.
Adam Daniel Rotfeld
Adam Daniel Rotfeld
prof. dr hab.
Pracuje na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni członek Komisji Doradczej ds. Rozbrojenia, która doradza sekretarzowi generalnemu ONZ w sprawach rozbrojenia. Był współprzewodniczącym Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych, dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem oraz ministrem spraw zagranicznych w rządzie Marka Belki. Ostatnio opublikował książkę „Wojna o wartości a porządek międzynarodowy” (2023).
Krystyna Skarżyńska
Krystyna Skarżyńska
prof. dr hab.
Pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Członkini Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych i Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO). Wydała monografie: „My. Portret psychologiczno-społeczny Polaków z polityką w tle” (2020) oraz „Młodzi dorośli: identyfikacje, postawy, aktywizm i problemy życiowe” (2021).
Dorota Wiśniewska-Juszczak
Dorota Wiśniewska-Juszczak
dr
Doktor psychologii, adiunktka na Uniwersytecie SWPS, pełnomocniczka prorektorki ds. dydaktyki w zakresie jakości studiów, koordynatorka specjalności praktyczna psychologia społeczna. Bada problem władzy w relacjach społecznych. Trenerka i konsultantka w biznesie.
Mirosław Wyrzykowski
Mirosław Wyrzykowski
dr hab., emerytowany prof. UW
Doktor habilitowany nauk prawnych, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący rady Fundacji Instytut Spraw Publicznych, wcześniej profesor w Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie (1990–1995) oraz w Central European University w Budapeszcie (1997–2011). Pełnił wiele funkcji publicznych, m.in. kierował Departamentem Konstytucyjnych Wolności i Praw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (1988–1990), był sędzią Trybunału Konstytucyjnego (2001–2010) oraz członkiem i wiceprzewodniczącym Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji przy Radzie Europy (2012–2017).

Zapisz się!

Organizatorzy

Konferencję organizują: Uniwersytet SWPS, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Komisja ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP oraz Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Uniwersytet SWPS, logo
 • IPWC, logo
 • KRASP, logo
 • RGNiSW, logo