Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007HbR"

O studiach

Prawo weterynaryjne i sanitarne to dynamicznie rozwijający się dział prawa administracyjnego. Kierunek jest adresowany do prawników, urzędników administracji publicznej, pracowników gospodarstw rolnych i weterynarzy, którzy chcą pogłębić wiedzę w zakresie prawnych aspektów wykonywania zadań publicznych oraz prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej w sferze sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz utrzymywania zwierząt.

Program kształcenia obejmuje szeroki zakres zagadnień: od historii prawa weterynaryjnego i sanitarnego, przez organizację sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, aż po kwestie związane z prawną ochroną zwierząt. Rozwiązując zadania praktyczne, słuchacze nabywają umiejętności przydatne w zawodzie prawnika oraz podczas pracy w administracji publicznej, szczególnie w Inspekcji Weterynaryjnej lub Inspekcji Sanitarnej.

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest dr Michał Rudy.

Więcej informacji o studiach

Słuchacze poznają konstytucyjne podstawy ochrony zwierząt i związane z nią regulacje w prawie polskim, europejskim i międzynarodowym, jak również przepisy prawa weterynaryjnego i sanitarnego. Pogłębiają wiedzę o prawnych aspektach pracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, samorządu terytorialnego i zawodowego. Zapoznają się z procedurami kontrolnymi, administracyjnymi i egzekucyjnymi weterynaryjnej i sanitarnej ochrony zdrowia publicznego

Adresaci

Kierunek stworzono z myślą o osobach zajmujących się zawodowo weterynaryjną i sanitarną ochroną zdrowia publicznego, w szczególności pracownikach organów administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego i zawodowego.

Dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej przewidziana jest zniżka w wysokości 15%! (zniżka przyznawana jest na podstawie przesłanego skanu/zdjęcia zaświadczenia o zatrudnieniu w Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

To oferta przede wszystkim dla:

 • funkcjonariuszy publicznych,
 • prawników, w tym doradców prawnych,
 • lekarzy weterynarii,
 • personelu medycznego,
 • właścicieli i pracowników gospodarstw rolnych,
 • absolwentów prawa i administracji.

Dlaczego warto?

 1. Poszerzysz swoją wiedzę w obszarach prawa weterynaryjnego, prawa sanitarnego i prawa ochrony zwierząt.
 2. Staniesz się ekspertem w regulacjach weterynaryjnych, m.in. przepisach dotyczących handlu zwierzętami, produktów pochodzenia zwierzęcego i weterynaryjnych produktów leczniczych.
 3. Poznasz procedury kontrolne, administracyjne i egzekucyjne w zakresie weterynaryjnej i sanitarnej ochrony zdrowia publicznego.
 4. Dowiesz się, jakie kary grożą za łamanie praw zwierząt.
 5. Poznasz prawne aspekty zadań publicznych związanych z weterynarią.
 6. Znajomość prawa ułatwi ci prowadzenie działalności weterynaryjnej lub rolniczej.

Program studiów

Blok tematyczny

Historia oraz źródła prawa sanitarnego i weterynaryjnego

Wstęp do sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego

Historia prawa sanitarnego i weterynaryjnego w Polsce

Historia prawa sanitarnego i weterynaryjnego w Unii Europejskiej i na świecie

Wspólnotowe i międzynarodowe źródła prawa sanitarnego i weterynaryjnego

Krajowe źródła prawa sanitarnego i weterynaryjnego

Blok tematyczny

Organizacja sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego w Polsce i Unii Europejskiej

Podmioty realizujące ochronę zdrowia publicznego w sferze sanitarnej i weterynaryjnej

Prawne formy działania w sferze sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego

Rozwój prawa, struktur i form działania a skuteczność ochrony

Postępowania kontrolne w sferze sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego

Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w sferze sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego

Wymogi wzajemnej zgodności (cross compliance)

Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa w zakresie sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia zwierząt

Blok tematyczny

Prawo sanitarne

Prawo o chorobach zakaźnych (zakażeniach) i chorobach zawodowych

Prawo higieny środowiska

Blok tematyczny

Prawo weterynaryjne

Administracyjne zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Handel zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego

Rejestracja i identyfikacja zwierząt

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego

Weterynaryjne produkty lecznicze

Blok tematyczny

Prawo ochrony zwierząt

Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym

Sytuacja zwierzęcia w prawie administracyjnym

Humanitarna ochrona zwierząt

Procedury uśmiercania zwierząt

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin dydaktycznych. Zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele.

Zajęcia w całości realizowane są online.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Zaliczenie poszczególnych przedmiotów
 • Napisanie pracy dyplomowej

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia prowadzą m.in. radcy prawni i doktorzy nauk prawnych.

Kierownik merytoryczny kierunku

dr
Michał Rudy
dr
radca prawny
dr
Piotr Kołodziej
dr
doradca, konsultant, autor specjalistycznych opinii i opracowań wykorzystywanych w postępowaniach sądowych
 
Michał Walczak
 
radca prawny, specjalista prawa weterynaryjnego i sanitarnego
dr hab.
Paweł Wojciechowski
dr hab.
doktor habilitowany nauk prawnych

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 830 PLN 8 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 900 PLN 7 800 PLN
Zapłać w 1 racie 7 400 PLN 7 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025