Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt000000627I"

O studiach

User Experience Design to projektowanie doświadczeń użytkowników w kontakcie z usługą lub produktem. To kreatywne podejście do tworzenia nowych wersji utartych schematów, dostarczanie unikatowych, ale przystępnych rozwiązań cyfrowych.

Naszych słuchaczy przygotowujemy do projektowania usług z myślą o faktycznych potrzebach odbiorców. Uczymy jak poprawiać funkcjonalność i użyteczność produktów, aby zapewniały pozytywną interakcję z klientem.

W trakcie studiów przeprowadzimy słuchaczy przez cały proces projektowania – od powstania idei, określenia koncepcji, przez prototypowanie, aż do uruchomienia działającego produktu.

Więcej informacji o studiach

Absolwenci kierunku UX Design zdobędą umiejętności, takie jak:

 • projektowanie doświadczeń użytkowników,
 • badanie potrzeb i analizowanie zebranych danych,
 • dobieranie właściwych metody pracy projektowej,
 • prototypowanie interfejsów dla produktów cyfrowych,
 • prezentowanie i argumentowanie decyzji projektowych,
 • moderowanie pracy warsztatowej w ramach projektu,
 • wzmacnianie współpracy w zróżnicowanych zespołach,
 • tworzenie cyfrowych usług atrakcyjnych na rynku.
 
 

Partnerzy kierunku

Adresaci

Adresatami studiów są osoby aktywne zawodowo, które chcą projektować produkty i usługi w odpowiedzi na potrzeby odbiorcy końcowego. Wiedza na temat User Experience nie jest wymagana do zrealizowania programu nauczania, natomiast pomocne będzie zainteresowanie tematyką produktów cyfrowych.

Studia będą przydatne w szczególności osobom, które:

 • w procesie tworzenia chcą realnie uwzględniać perspektywę użytkowników
 • chcą poznać aktualne trendy w projektowaniu
 • widzą wartość w tworzeniem usług w oparciu o badania potrzeb
 • rozpoczynają pracę na stanowisku obejmującym projektowanie UX
 • pracują przy tworzeniu działu User Experience w swojej organizacji
 • poszerzają swoje kompetencje z zakresu marketingu
 • zarządzania produktem czy programowania

Dlaczego warto?

 1. Aktualne trendy projektowe prezentują doświadczeni eksperci w branży UX/IT/Digital
 2. Dostęp do unikatowej platformy Respoteam™, która ułatwia projektowanie pod konkretne potrzeby odbiorców
 3. Licencja do Axure RP Pro, Figma, Miro – specjalistycznego oprogramowania, które dostarcza najlepsze narzędzia dla projektantów
 4. Zajęcia prowadzone w wygodnym trybie online
 5. Projekt zaliczeniowy tworzony w realnych warunkach, poddany weryfikacji prawdziwym użytkownikom

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

 • Wiedza dostarczana przez doświadczonych ekspertów branży IT i Digital
  Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się tworzeniem produktów i usług cyfrowych oraz szkoleniem z tego zakresu. Jeden z wykładowców przyjmuje rolę opiekuna projektu zaliczeniowego, zapewnia ciągłość pracy i pomaga grupom w kolejnych etapach procesu.
 • Stały kontakt z faktycznymi odbiorcami projektu
  Już od pierwszych zajęć słuchacze korzystają z platformy Respoteam™ – zdalnego dostępu do grupy potencjalnych klientów ich projektu zaliczeniowego. Pozwala to na pracę opartą o stałe rozpoznawanie potrzeb użytkowników końcowych i bieżącą weryfikację przygotowywanych dla nich rozwiązań.
 • Dostarczanie wartości w odniesieniu do biznesu
  Studia uczą myślenia nastawionego na generowanie wartości dla użytkowników, przy jednoczesnym utrzymaniu mocnych podstaw biznesowych. Zdobyta wiedza ułatwi argumentowanie podjętych decyzji projektowych w przyszłej pracy.
 • Zajęcia prowadzone w wygodnym trybie online
  Dzięki wprowadzeniu zajęć zdalnych, słuchacze mogą zdobywać wiedzę w dogodnym dla siebie miejscu. Kreatywne podejście do prowadzenia warsztatów wspiera komunikację oraz proces twórczy grupy projektowej.
 • Dostęp do specjalistycznego oprogramowania
  Słuchacze zdobywają również twarde umiejętności dotyczące obsługi programów wspierających projektowanie i badań. Pod okiem prowadzących odkrywają funkcje przydatne podczas tworzenia każdego projektu z zakresu UX.

Program studiów

Blok tematyczny

UX w organizacjach (16 godz.)

Wykład

Wprowadzenie do UX i użyteczności (12 godz.)

wprowadzenie do tematu User Experience, biznesowa wartość UX, projektowanie zorientowane na użytkownika, użyteczność produktu, omówienie wyzwań projektowych dla projektów zaliczeniowych

Wykład

Podstawy psychologii poznawczej (4 godz.)

Blok tematyczny

Faza odkrywania (34 godz.)

Wykład

Cele biznesowe projektu (5 godz.)

kluczowe cele i analiza biznesowa problemu, modele biznesowe, mierniki biznesowe, budżetowanie projektu

Wykład

Badania UX w procesie projektowym (13 godz.)

planowanie badań – cele i pytania badawcze, planowanie badań – metody badawcze, opracowanie pytań i metod badawczych, dobór próby do badania, opracowanie narzędzia badawczego

Warsztat

Warsztaty strategii UX. Definiowanie produktu (16 godz.)

product discovery – jak odkrywane są nowe produkty, design thinking i inne metody kreatywnego rozwiązywania problemów biznesowych, propozycja wartości, storyboarding i myślenie wizualne, priorytetyzacja

Blok tematyczny

Faza projektowania (96 godz.)

Warsztat

Projektowanie ścieżki użytkownika. Architektura informacji (13 godz.)

przegląd metod pracy nad scenariuszami użycia, User Story Mapping w praktyce, architektura informacji

Seminarium

Konsultacje projektu zaliczeniowego (8 godz.)

Wykład

Psychologiczne aspekty interfejsów użytkownika (4 godz.)

Warsztat

Szkicowanie i warsztaty kreatywne, design studio (8 godz.)

metody szybkiego opracowywania koncepcji GUI w pracy indywidualnej i grupowej, założenia Design Sprint, warsztat Design Studio

Warsztat

Prototypowanie serwisów i aplikacji web/mobile (31 godz.)

praktyczna obsługa narzędzi, prototypowanie dla web: serwisy www, formularze, aplikacje webowe B2C, responsywność, prototypowanie: aplikacje mobilne, prototypowanie w szczególnych kontekstach: aplikacje enterprise/przemysłowe, konwersacje, poza kanałem digital

Warsztat

Pisanie interfejsów użytkownika – UX writing (6 godz.)

Wykład

Dostępność, prywatność i inne wyzwania dla projektantów (4 godz.)

Warsztat

Projektowanie graficzne (6 godz.)

Warsztat

Testy UX z użytkownikami (16 godz.)

planowanie testów z użytkownikami, realizacja testów (w tym moderacja), praca nad projektem zaliczeniowym

Blok tematyczny

Faza realizacji. UX w rozwoju produktu (28 godz.)

Wykład

Od prototypu do frontendu. Współpraca z zespołem developerskim (16 godz.)

podstawy wiedzy o frontend development, współpraca z zespołem developerskim, wyzwania w kontekście frontendu web i mobile

Warsztat

Rola UX w zarządzaniu produktem. Pomiar UX (12 godz.)

Blok tematyczny

Zakończenie (12 godz.)

Wykład

Przyszłość projektowania doświadczeń (4 godz.)

Seminarium

Prezentacje finalne i zakończenie (8 godz.)

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 186 godzin dydaktycznych zajęć. Zjazdy odbywają się co 2–3 tygodnie w weekendy.

Zajęcia oraz konsultacje projektowe odbywają się w formule online. Studia realizowane są w trakcie 12-13 zjazdów.

Istotną częścią studiów jest realizacja projektu zaliczeniowego w zespołach projektowych. W trakcie pierwszego zjazdu słuchacze zostają przydzieleni do nich na podstawie swojego doświadczenia oraz preferencji tematycznych. Każdy zespół otrzymuje wyzwanie projektowe do rozwiązania na zajęciach oraz pomiędzy zjazdami (około 4-5 godz. w tygodniu). Zespoły otrzymują pięć dodatkowych konsultacji online z dedykowanym mentorem.

Podczas zajęć z prototypowania uczestnicy korzystają z własnych laptopów. Oprogramowanie, które w ramach zajęć zapewnia Uczelnia (Axure Pro RP, Figma, Miro), opiera się na darmowych licencjach lub licencjach edukacyjnych.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecność na zajęciach
 • Pozytywny wynik testu obejmującego wiedzę teoretyczną
 • Przygotowanie i obrona projektu zaliczeniowego opracowywanego w grupach podczas studiów

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Wykłady i warsztaty projektowe prowadzą osoby, które na co dzień pracują przy tworzeniu produktów i usług cyfrowych. Oferują możliwość konsultacji bieżących wyzwań zawodowych, z jakimi słuchacze mierzą się na co dzień. Jeden z wykładowców przyjmuje rolę opiekuna projektu zaliczeniowego, zapewnia ciągłość i pomaga grupom w kolejnych etapach pracy z projektem.

Kierownicy merytoryczni kierunku

 
Wojciech Chojnacki
 
Strategy Director, Symetria
 
Szeran Millo
 
CEO Symetria
 
Monika Banach
 
Innovation Expert Symetria
 
Witold Janiszewski
 
Head of Product Catalog Modivo
 
Tomasz Kaczmarek
 
UX Manager
 
Krzysztof Kozak
 
UX Team Leader, Symetria UX
 
Maciej Mach
 
projektant graficzny, Uniforma Studio
 
Piotr Sałata
 
UX Director, Product Owner, Siepomaga.pl, niezależny konsultant UX
 
Anna Schneider
 
Head of Discovery Symetria
 
Piotr Sekulski
 
VP of Product Booksy
 
Kalina Tyrkiel
 
content designer, docplanner
 
Dawid Woźniak
 
Senior Designer, Team Leader, Netguru

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz pozytywny wynik rozmowy wstępnej. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokośc raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 1 280 PLN 12 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 6 150 PLN 12 300 PLN
Zapłać w 1 racie 11 900 PLN 11 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Dofinansowanie PARP

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca możesz otrzymać dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na cele edukacyjne, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Uniwersytet SWPS uzyskał aprobatę PARP i wpis do BUR jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziesz na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025