Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Krzysztof Gruszecki

 

Krzysztof Gruszecki

 

Profil zawodowy

Były etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Pełnił rolę sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, następnie w Bydgoszczy w latach 2004–2009. Autor komentarzy do: ustawy o ochronie przyrody, Prawa ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Autor ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.