Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarny

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Sylwia Bedyńska

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
pełnomocnik dziekana ds. seminariów dyplomowych
kierownik Zakładu Metodologii Badań Psychologicznych

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Naukowo interesuje się oddziaływaniem stereotypów. Prowadzi badania nad zagrożeniem stereotypem, czyli wpływem negatywnego etykietowania zdolności członków grupy na ich osiągnięcia i funkcjonowanie społeczne. Analizuje znaczenie tego zjawiska dla przebiegu procesów rozumowania na bazie modeli umysłowych oraz strategii stosowanych podczas wnioskowania. Bada rolę zagrożenia stereotypem dla odczuwanej satysfakcji z pracy i poziomu wypalenia zawodowego oraz wpływ aktywizacji negatywnego wyobrażenia na efektywność pamięci operacyjnej, postrzeganie siebie i świata społecznego.

Interesuje się również błędami w przetwarzaniu informacji liczbowych oraz zjawiskiem bezradności intelektualnej, która powstaje, gdy mimo istotnego wysiłku nie można rozwiązać zadań poznawczych. Szczególnie bliskie są jej edukacyjne problemy uczniów zdolnych.

Współautorka książek: „Kim jestem? Przeciwdziałania stereotypizacji i stygmatyzacji osób z ograniczeniami sprawności” (2010) oraz „Statystyczny Drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych” (2013).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu statystyki i metodologii badań psychologicznych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni