Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Aleksandra Rabinovitch

dr

Aleksandra Rabinovitch

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. W pracy naukowej zajmuje się konstruktywnymi możliwościami umysłu – w perspektywie kulturowej (folklor, baśnie, mitologie) oraz indywidualnej (oparte na fantazji sposoby radzenia sobie). Jej praca badawcza obejmuje również zjawisko antropomorfizacji, magicznego myślenia oraz osobowościowej podatności na fantazję, a także mechanizmy zachowań życzliwych wobec zwierząt, takich jak troska o zwierzęta hodowlane czy niejedzenie mięsa.

Kierowała grantami: „Poznawcze i motywacyjne determinanty magii sympatycznej w bliskich związkach” (2015–2017) oraz „Indywidualizacja zwierząt i jej związek z instrumentalnym traktowaniem zwierząt przez dzieci” (2019–2022). Jako wykonawca brała udział w grancie „Deprywacja kontroli, a stosunki (między)grupowe i poznanie polityczne” (2015–2018).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii osobowości, psychologii różnic indywidualnych, a także wpływu duchowości oraz religijności na zdrowie.

Obszary tematyczne

  • Psychologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni