Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Krzysztof Krejtz

dr hab.

Krzysztof Krejtz

Instytut Psychologii
kierownik Ośrodka Badań Okulograficznych
Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki interakcji człowieka z komputerem (human-computer interaction, HCI), w tym społecznych aspektów korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, metodologii badań okulograficznych (eye tracking) oraz modeli uwagi wzrokowej, zwłaszcza w kontekście uczenia się i nauczania multimedialnego. Jest jednym z prekursorów psychologii społecznej internetu w Polsce.

Tytuł doktora psychologii uzyskał na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a habilitację na Uniwersytecie SWPS.

Członek międzynarodowego stowarzyszenia Association for Computer Machinery (ACM) oraz komitetu sterującego konferencji Eye Tracking Research and Applications (ACM ETRA). Organizował i współorganizował wiele międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących badań okulograficznych, m.in. ACM ETRA (2018 r., Warszawa), ACM ETRA (2019 r., Denver, Colorado) i Polską Konferencję Eyetrackingową (Warszawa, Lublin). W 2017 r. był profesorem gościnnym w Ulm University (Ulm, Niemcy). Prowadził wiele warsztatów oraz wykładów gościnnych, m.in. w Max-Planck Institute (Karlsruhe, Niemcy), Bergen University (Norwegia), ETH Zurich (Szwajcaria), Tobii Pro (Sztokholm, Szwecja).

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w recenzowanych pismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z okulografii, metodologii i statystyki. Kieruje Ośrodkiem Badań Okulograficznych (OBO).

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni

Materiały wideo

Hejt w sieci – J. Kuźniar, J. Grabarczyk, dr K. Krejtz, J. Kuś, J. Gutral

.