Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Mariusz zieba

dr

Mariusz Zięba

Instytut Psychologii
kierownik Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Naukowo zajmuje się psychologią pozytywną oraz psychologią narracyjną. Prowadzi badania dotyczące psychologicznych uwarunkowań radzenia sobie w sytuacjach poważnych życiowych zmian i krytycznych wydarzeń. Bada również proces wzrostu potraumatycznego. Zgłębia czynniki, które powodują, że nawet traumatyczne zdarzenia mogą niekiedy prowadzić do pozytywnych zmian w życiu człowieka.

Naukowo interesuje go także wpływ autonarracji na kształtowanie się poczucia sensu i znaczenia życia oraz rola nadziei podstawowej i nadziei na sukces w radzeniu sobie z wyzwaniami.

Jest współautorem kwestionariuszy do pomiaru nadziei podstawowej i wzrostu potraumatycznego oraz adaptacji kwestionariusza nadziei na sukces.

Na Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu pełni funkcję pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia. Prowadzi tam zajęcia z zakresu psychologii osobowości, kryzysów rozwojowych i egzystencjalnych, psychometrii i diagnozy psychologicznej. Jest kierownikiem Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni