Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarne

prof. dr hab.

Michael Fleischer

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
Katedra Grafiki

Dla mediów

Profil naukowy

Komunikacjonista. Naukowo zajmuje się dyscyplinami wiedzy i umiejętności umożliwiającymi lepsze rozumienie i harmonijne kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości. Szczególnie interesuje się teorią systemów, konstruktywizmem i lingwistyką kognitywną.

W pracy badawczej skupia się na analizie problemów występujących w komunikacji społecznej, aktualnych trendów w designie, społecznych funkcji reklamy i designu, a także komunikacji międzykulturowej i funkcjonowania nauki w kontekście społecznym.

Wieloletni stypendysta DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft – organizacji działającej na rzecz nauki i badań w Niemczech). Profesor w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem oraz na Uniwersytecie w Bochum.

Autor takich publikacji, jak: „Typologia komunikacji” (2012), „Communication Design czyli projektowanie komunikacji” (2010), „Trzy prawa komunikacji i jedna definicja design” (2009). Współautor „Słownika polszczyzny rzeczywistej” (2011), publikacji wieńczącej badania nad przekleństwami w języku polskim.

Jest redaktorem naczelnym magazynu Communication Design Magazine i serii wydawniczej Projektowanie Komunikacji.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dotyczące reklamy, komunikacji wizualnej, corporate identity oraz designu.

Dla mediów

Obszary tematyczne

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni

Materiały Wideo

Komunikacja, nauka, biznes, społeczeństwo (Projekt Można!)

.