Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

„Overground – czyli mała książeczka o tym, jak to było dawniej (archiwalia alternatywy – 1980-1994)”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/Overground_okladka.jpg

Najnowsza publikacja prof. Michaela Fleischera jest uzupełnioną wersją wydanego w 1994 r. opracowania w języku niemieckim pod tym samym tytułem – „Overground”. Stanowi ona przegląd zinów literackich polskiej alternatywy z okresu 1980–1994 r. Znakomitej warstwie tekstowej książki towarzyszy wyjątkowa szata graficzna, zaprojektowana przez Katarzynę Sowę z wrocławskiej Katedry Grafiki.

„Po co zatem ta tu książka?”

Zarówno cel publikacji, jak i kulisy jej powstawania, autor – znany projektant komunikacji i wykładowca Uniwersytetu SWPS – zdradza już w pierwszych zdaniach wstępu:

W 1994 r. wydałem w języku niemieckim opracowanie pod tytułem „Overground” w którym zajmowałem się żywym wtedy, tak zwanym trzecim obiegiem publikacyjnym w kontekście młodzieżowych ruchów alternatywnych w Polsce. Książka ta została, mniej lub bardziej, żywo przyjęta, jako że (w Niemczech) niewiele o owych ruchach wiedziano, a i opracowań na ten temat wtedy jeszcze nie było… Po co zatem ta tu książka?

Odpowiedź jest dość prosta i trywialna: ponieważ mało jest pozycji dotyczących pierwszych lat działania alternatywy w Polsce oraz subiektywnych spojrzeń na zagadnienie z perspektywy uczestnika, którym niejako, jak twierdzą Paweł Dunin-Wąsowicz i Krzysztof Varga, byłem. Stąd postanowiłem przepracować ówczesną publikację i wydać „Overground” w języku polskim, nie przekraczając jednak ówczesnej teraźniejszości, czyli roku 1994.

Michael Fleischer
prof. dr hab. Michael Fleischer
komunikacjonista

Prof. Michael Fleischer w swojej publikacji nie tylko dokonuje przeglądu najważniejszych zinów literackich z opisywanego okresu, lecz także analizuje i porządkuje specyficzne cechy języka ówczesnej literatury trzeciego obiegu. Według autora „Overground” jednymi z najważniejszych wyróżników języka zinów są potoczny, młodzieżowy styl, wplatanie dosadnych (czasem wulgarnych) określeń, gry językowe, parodia i sarkazm, brak odniesień do tradycji oraz konsekwentne unikanie tematów politycznych i relacji z władzą, wreszcie – oszczędność środków artystycznego wyrazu.

To co codzienne, banalne i trywialne stanowi centrum wielu tekstów, „banalne” są zarówno tematy i poruszane problemy jak i zastosowane środki, które służą do osiągnięcia tego celu. Ani do tekstów, ani do poet­yki nie mają wstępu zarówno polityczne jak i społeczne przemiany czy przewroty ostatnich lat w Polsce; tematów tych nie znajdzie się w zinach, za wyjątkiem manifestów, w których to występują one w ujęciu negatywnym (np. „precz z romantyką Solidarności”). Podchwycone przez młodą generację tematy czy wartości literackie zaszeregowywane są przez tak zwaną – i tak też pod względem kolektywnych symboli funkcjonującą – wysoką kulturę jako banalne i trywialne. W centrum nie stoi interdyskurs, lecz własny wypracowany i posiadany dyskurs z jego hierarchią wartoś­ci i norm. To co codzienne i banalne funkcjonuje tu – jawnie – inaczej niż w interdyskursie oraz wykazuje rozbieżną z nim semantyzację.

Michael Fleischer
prof. dr hab. Michael Fleischer
fragment książki „Overground”

Wyjątkowa szata graficzna

W książce znajdziemy nie tylko fragmenty źródłowych tekstów, lecz także skany i grafiki pochodzące z opisywanych zinów. Cała książka wraz z okładką została zaprojektowana oraz złożona przez Katarzynę Sowę, asystentkę w Katedrze Grafiki na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Projektantka zdobyła pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie organizowanym przez Polskich Wydawców Książek – Najpiękniejsze Polskie Książki 2021. 

Opracowanie ukazało się nakładem Wydawnictwa Libron, przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

O autorze

Michael Fleischer
prof. dr hab.
Michał Fleischer

Komunikacjonista. Naukowo zajmuje się dyscyplinami wiedzy i umiejętności umożliwiającymi lepsze rozumienie i harmonijne kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości. Szczególnie interesuje się teorią systemów, konstruktywizmem i lingwistyką kognitywną.

W pracy badawczej skupia się na analizie problemów występujących w komunikacji społecznej, aktualnych trendów w designie, społecznych funkcji reklamy i designu, a także komunikacji międzykulturowej i funkcjonowania nauki w kontekście społecznym.

Autor takich publikacji. jak: „Typologia komunikacji” (2012 r.), „Communication design, czyli projektowanie komunikacji” (2010 r.), „Trzy prawa komunikacji i jedna definicja design” (2009 r.). Współautor „Słownika polszczyzny rzeczywistej” (2011 r.).

Zobacz inne aktualności