Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

dr

Natalia Kowalczyk

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, neurokognitywistka. Zajmuje się szeroko pojętą neuroplastycznością definiowaną jako zdolność układu nerwowego do dostosowania się do wymogów środowiska. Jej zainteresowania badawcze to przede wszystkim mózg jako źródło zachowań i jego modyfikacje pod wpływem doświadczeń. Bada dynamikę zmieniającej się pętli pomiędzy strukturą mózgu a jego funkcjonowaniem, która leży u podstaw neuronalnych korelatów uczenia.

W obszarze jej zainteresowań pozostaje neurorehabilitacja, w tym usprawnianie zdolności poznawczych pacjentów z różnymi uszkodzeniami mózgu. Interesuje się także, w jaki sposób uczenie się nowych umiejętności wpływa na strukturę mózgu. Zajmuję się również grami komputerowymi i ich wpływem na zdolności poznawcze oraz strukturę mózgu.

Do swoich badań wykorzystuje zarówno klasyczne narzędzia z psychologii poznawczej jak i rezonans magnetyczny. Laureatka grantu z Narodowego Centrum Nauki. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej oraz stypendystka START (Fundacji na rzecz Nauki Polskiej). Odbyła staż w Biomedical Imaging Research Institute, Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z analizy danych neuroobrazowych (MRI).

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Mózg
  • Analiza danych neuroobrazowych
  • Zdolności poznawcze
  • Neurorehabilitacja

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni