Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Anatomia mózgu a skuteczność w grach wideo

Kto radzi sobie lepiej i od czego to zależy? Czy starszy mózg musi być na tym polu mniej sprawny? Niekoniecznie. Artykuł podsumowujący badania na ten temat opublikowała grupa naukowców, a wśród nich badaczki Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS – prof. Aneta Brzezicka dr Natalia Kowalczyk-Grębska.

#cechy nauroanatomiczne #gry wideo #badania naukowe

Co badaliśmy?

  • Związek między cechami neuroanatomicznymi (budową poszczególnych obszarów mózgu), a skutecznością posługiwania się złożonymi grami wideo (VG). Od dawna istniały dowody na zależność między skutecznością w tym obszarze, a zmiennymi demograficznymi i behawioralnymi, takimi jak: wiek, inteligencja, umiejętność koncentrowania uwagi wzrokowej, jednak badań odnoszących się do anatomii mózgu w tym kontekście było niewiele. Nasi naukowcy podsumowują istniejącą na ten temat literaturę, uzupełniając ją o wnioski z własnych badań.

W jaki sposób?

  • Porównano badania przeprowadzone na różnych grupach wiekowych, ograniczając zakres badań do zdrowych dorosłych (powyżej 18 roku życia). Wykluczono badania nad dziećmi i młodzieżą, aby skoncentrować się na danych niezależnych od procesów rozwojowych. Ponadto osoby biorące udział w eksperymentach uczyły się gry wideo, w którą nie grały nigdy wcześniej. Naukowcy wykluczyli badania retrospektywne, aby zminimalizować wpływ dodatkowych czynników determinujących pracę mózgu i dokładniej zbadać związki przyczynowo - skutkowe między indywidualnymi cechami neuroanatomicznymi, a korzyściami płynącymi z treningu VG

Wnioski z pracy badawczej

  • Nasi badacze odkryli, że struktury mózgu, które odpowiadają za nabywanie umiejętności VG, są różne u osób młodych i starszych. U młodych, zależności neuronalne tego typu zaobserwowano w podkorowych obszarach mózgu, a u starszych – w rejonach korowych czołowych (co może być związane z mechanizmami kompensacyjnymi, wraz z wiekiem często pojawia się dodatkowa aktywność w obszarach czołowych towarzysząca lepszemu wykonaniu zadania). Ale już w przypadku parametru plastyczności nie ma takiej zależności – w grupie osób młodszych i starszych zmiany po treningu zachodzą zarówno w obszarach korowych, jak i podkorowych.
  • Wnioski z badań wspomogą przyszłe analizy możliwości poznawczych graczy, tak przydatnych w optymalizacji treningu i selekcji graczy profesjonalnych.