Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Opis specjalności
Czego uczymy

Psycholog w biznesie i organizacjach wspiera swoją wiedzą i umiejętnościami proces zarządzania ludźmi, budowania marki i wizerunku organizacji oraz relacji z klientami, beneficjentami i partnerami. Na studiach kształcimy praktyczne umiejętności analizy sytuacji, projektowania narzędzi i działań mających na celu wsparcie instytucji oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz społeczności, a także kreowania kultury organizacji.

Studenci dowiadują się, jak pomagać pracownikom w rozwoju, jakie czynniki motywują do działania, a jakie mają negatywny wpływ i powodują, że ludzie nie radzą sobie z trudnościami. Zdobywają wiedzę z zakresu psychologii organizacji, ekonomicznej, marketingu, reklamy, zachowań konsumenckich i PR, zarządzania zasobami ludzkimi i własnym potencjałem, psychopatologii pracy oraz komunikacji międzykulturowej.

Poznają także podstawy doradztwa zawodowego i udzielania pomocy w planowaniu lub zmianie kariery zawodowej. Dowiadują się, jak zapobiegać stresowi w pracy i wypaleniu zawodowemu.

Adresaci specjalności

Zapraszamy kandydatów, którzy w przyszłości chcą udzielać ludziom profesjonalnego wsparcia w podejmowaniu skutecznych działań w świecie biznesu, pieniądza i konsumpcji, a także aktywizować osoby, które nie potrafią stawić czoła przeciwnościom i nie radzą sobie z wyzwaniami współczesnego rynku pracy.

Wybór specjalności
Kiedy podejmujesz decyzję

Psychologia w biznesie i organizacjach to jedna z dwóch specjalności oferowanych na studiach II studia na kierunku psychologia. Specjalność wybierasz już na etapie rekrutacji i realizujesz od pierwszego semestru studiów.

Przyjmujemy kandydatów z największą liczbą punktów, w ramach określonego limitu miejsc na danej specjalności. Uruchomienie specjalności zależy od liczby osób zainteresowanych danym obszarem psychologii.

Sprawdź specjalność psychologia uzależnień

Atuty specjalności
Co nas wyróżnia

Zajęcia prowadzone przez praktyków

Studenci uczą się od najlepszych specjalistów w zakresie human resources, ekspertów z agencji reklamowych, PR i działów marketingu, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz profesjonalnych trenerów i coachów.

Praktyczne zastosowanie psychologii

Studia pokazują praktyczne zastosowania psychologii w zakresie komunikacji w biznesie, mechanizmów zachodzących wewnątrz organizacji, rekrutacji, motywowania i oceny pracowników oraz szkoleń i rozwoju osobistego.

Unikalny program specjalności

Program specjalności pokazuje, jak stosować wiedzę psychologiczną opartą na dowodach w różnego rodzaju organizacjach – tak dużych korporacjach, jak i małych firmach, instytucjach rządowych lub samorządowych oraz NGO-sach.

Perspektywy zawodowe
Jak wykorzystasz to w przyszłości

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w działach personalnych, agencjach pracy, firmach szkoleniowych i doradczych, agencjach PR i marketingowych, centrach badania opinii społecznej i badań marketingowych, mediach, organizacjach sektora publicznego (urzędy, jednostki samorządowe) i pozarządowego (organizacje non-profit, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz społeczności lokalnych). Absolwenci zyskują też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy jako freelancerzy.

Przejdź do Biura Karier

Zespół
Z kim będziesz
współpracować

dr
Anna Hełka
zobacz biogram
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Damian Grabowski
zobacz biogram
 
Chrupała-Pniak, Małgorzata
Specjalizacja
psycholog, prawnik, trener i konsultant w projektach szkoleniowo-doradczych dla biznesu, specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Małgorzata Chrupała-Pniak
dr Małgorzata Chrupała-Pniakpsycholog, prawnik, trener i konsultant w projektach szkoleniowo-doradczych dla biznesu, specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji
Chudzicka-Czupała, Agata
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Agata Chudzicka-Czupała
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
psycholog, specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji, psychologii zdrowia
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Bada\u0144 Aktywno\u015bci Spo\u0142ecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL","Nazwa odmieniona":"Interdyscyplinarnego Centrum Bada\u0144 Aktywno\u015bci Spo\u0142ecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL"}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Agata Chudzicka-Czupałapsycholog, specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji, psychologii zdrowia
Deditius, Sabina
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Hispanista, językoznawca, psycholog
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Sabina Deditius
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Sabina Deditiushispanista, językoznawca, psycholog
Gorzołka, Anna
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Gorzołka
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
psycholog
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Bada\u0144 Aktywno\u015bci Spo\u0142ecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL ","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anna Gorzołkapsycholożka, socjolożka, trenerka biznesu i coach; zajmuje się psychologią organizacji oraz rozwoju osobistego, a także terapią ACT
Grabowski, Damian
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Damian Grabowski
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Bada\u0144 Aktywno\u015bci Spo\u0142ecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Damian Grabowskipsycholog, specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji, psychologii społecznej oraz psychologii różnic indywidualnych
Grzyb, Tomasz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Tomasz Grzyb
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Tomasz Grzybtrener uhonorowany Certificate of Appreciation NATO, specjalista w zakresie wpływu społecznego
Kozak, Beata
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Beata Kozak
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog, coach, trener biznesu
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Beata Kozakpsycholog, założyciel METRUMTM, trener - II stopień rekomendacji PTP i coach w firmie ICF, członek ICF w trakcie certyfikacji PCC
Lisowska, Elżbieta
Specjalizacja
ekspert w zakresie problematyki związanej ze stresem organizacyjnym i wypaleniem
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Elżbieta Lisowska
dr Elżbieta Lisowskaekspert w zakresie problematyki związanej ze stresem organizacyjnym i wypaleniem
Popiołek, Katarzyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Katarzyna Popiołek
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji"}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Popiołekpsycholog społeczny, jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki relacji międzyludzkich, uwarunkowań funkcjonowania w bliskich związkach, a także zachowań człowieka w sytuacjach kryzysowych
Porembska, Katarzyna
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Psycholog, pedagog, coach
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Katarzyna Porembska
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Katarzyna Porembskapsycholożka, pedagożka, terapeutka, trenerka biznesu, zajmuje się zagadnieniami z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego, coachingu oraz szeroko pojętego rozwoju osobistego i zarządzania, interesuje się tematem budowania odporności psychicznej i rozwojem inteligencji emocjonlanej
Stasiła-Sieradzka, Marta
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marta Stasiła-Sieradzka
Miasto
sopot
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Sopocie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Marta Stasiła-Sieradzkapsycholog, specjalista w zakresie doradztwa zawodowego
Stremska, Aneta
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Aneta Stremska
Specjalizacja
Psycholog, socjolog, pedagog
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Aneta Stremskapedagog, trener umiejętności społecznych, doradca zawodowy, kwalifikowany organizator pomocy psychologicznej
Szostok-Nowacka, Patrycja
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Patrycja Szostok-Nowacka
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab. Patrycja Szostok-Nowackapolitolog, psycholog, specjalista w zakresie komunikacji i PR

Sprawdź inne
studia II stopnia na kierunku psychologia

  Najlepsza psychologia
  na Śląsku

  Katowicki wydział jako jedyny wydział psychologii w województwie śląskim otrzymał kategorią A+ w ostatniej ocenie parametrycznej dokonywanej przez MEiN. Kategoria A oznacza bardzo dobrą ocenę potencjału naukowego, co wpływa również na jakość dydaktyki prowadzonej na wydziale.

  Materiały
  audio-wideo

  Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to najpopularniejszy w Polsce projekt popularyzujący merytoryczną wiedzę psychologiczną. Celem projektujest ukazanie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej zarówno w obszarach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), jak i w sektorze biznesowym oraz nowoczesnych technologiach. Zapraszamy na do odwiedzenia naszego bloga www.psyche.swps.pl, grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz profili Strefy Zarządzania w serwisach YouTubeSpotify, LectonApple PodcastsEmpik Go.

  Zobacz pozostałe wideo
   

  Rekrutacja
  krok po kroku

  Pamiętaj, że możesz aplikować tylko na jeden kierunek.

  Sprawdź, jak przebiega proces rekrutacji
  1. Wypełnij internetowy
   formularz rekrutacyjny
  2. Wgraj skan dokumentów
   i poczekaj na ich weryfikację
  3. Jeśli to konieczne, podejdź do egzaminu
   pisemnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej
  4. Zawrzyj umowę
   elektroniczną
  5. Dostarcz dokumenty
   do Biura Rekrutacji
  6. Sprawdź decyzję
   o przyjęciu na studia w formularzu rekrutacyjnym

  Lista
  rankingowa

  Proces rekrutacji zależy od dotychczasowego wykształcenia kandydata. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, która powstaje na podstawie kierunku ukończonych studiów, oceny na dyplomie oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i/lub egzaminu pisemnego.

  Przyjmujemy kandydatów z największą liczbą punktów, w ramach określonego limitu miejsc dla danej specjalności.

  Mam dyplom
  z psychologii

  profil akademicki

  Wstęp wolny

  Ukończenie studiów z psychologii o profilu akademickim daje ci możliwość przyjęcia na nasze studia bez dodatkowych egzaminów kwalifikacyjnych.

  Mam dyplom
  z psychologii

  profil praktyczny

  lub inny kierunek
  w dyscyplinie wiodącej psychologia

  20 pkt

  Dyplom

  Za ukończenie studiów psychologicznych I stopnia o profilu praktycznym lub innego kierunku w dyscyplinie wiodącej psychologia dostajesz 20 pkt.

   

  0–10 pkt

  Ocena na dyplomie

  Liczy się także ocena na dyplomie, która zostanie przeliczona na punkty:
  5 i 6 – 10 pkt
  4,5 – 7 pkt
  4 – 5 pkt
  3,5 – 3 pkt
  3 – 0 pkt

   

  0–70 pkt

  Egzamin kwalifikacyjny

  Podczas egzaminu pisemnego sprawdzamy twoją wiedzę i umiejętności psychologiczne na poziomie studiów I stopnia. Punktem wyjścia będzie przesłana wcześniej lista zagadnień i lektur z zakresu psychologii.

  Egzamin w formie online odbędzie się w lipcu 2023 r. O dokładnym terminie poinformujemy cię z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

  Mam dyplom
  z innego kierunku

   

  0–10 pkt

  Ocena na dyplomie

  Liczy się także ocena na dyplomie, która zostanie przeliczona na punkty:
  5 i 6 – 10 pkt
  4,5 – 7 pkt
  4 – 5 pkt
  3,5 – 3 pkt
  3 – 0 pkt

   

  0–70 pkt

  Egzamin kwalifikacyjny

  Podczas egzaminu pisemnego sprawdzamy twoją wiedzę i umiejętności psychologiczne na poziomie studiów I stopnia. Punktem wyjścia będzie przesłana wcześniej lista zagadnień i lektur z zakresu psychologii.

  Egzamin w formie online odbędzie się w lipcu 2023 r. O dokładnym terminie poinformujemy cię z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

  Opłaty
  i stypendia

  Opłata rekrutacyjna

  Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

  Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że: kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

  Sprawdź, jak obniżyć czesne
   

  Czesne za pierwszy rok

  rok akademicki 2024/2025 wysokość raty
  Zapłać w 10 ratach 1 545 PLN
  Zapłać w 2 ratach 7 595 PLN
  Zapłać całość 14 600 PLN

  Zostańmy w kontakcie

  Nie wiesz jeszcze, jakie studia wybrać, ale chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku? Zostaw nam swoje dane, aby być na bieżąco.

  Umów się na konsultację

  Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zarezerwuj konsultację online lub umów się na spotkanie w Biurze Rekrutacji w dogodnym dla siebie terminie.

  Zarezerwuj konsultację

   

  Zadzwoń do nas

  Jeśli chcesz porozmawiać z naszym konsultantem już teraz, skontaktuj się z nami telefonicznie.

  + 48 22 103 26 30