Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Opis kierunku
Czego uczymy

Psychologia drugiego stopnia skierowana jest do osób, które chcą zgłębić wiedzę na temat mechanizmów rządzących ludzką psychiką i zachowaniem. Studia umożliwiają w elastyczny sposób projektować dalszą ścieżkę kształcenia i karierę zawodową bez konieczności rozpoczynania studiów psychologicznych od początku.

Studenci dowiadują się, jak profesjonalnie wspierać człowieka w jego rozwoju i przeciwdziałać zaburzeniom zachowania. Poznają narzędzia pozytywnej zmiany, budowania relacji oraz rozwiązywania konfliktów i kryzysów życiowych. Zdobywają wiedzę i kompetencje, które pomagają im analizować wyzwania, z jakimi zmaga się człowiek w dobie dynamicznych przemian społeczno-gospodarczych. Potrafią identyfikować problemy i planować ich rozwiązanie zgodnie z założeniami praktyki opartej na dowodach naukowych.

Dlaczego studia II stopnia

Studia II stopnia pełnią istotną rolę, odrębną od tej, jaką pełnią jednolite studia magisterskie. Stanowią wartościową propozycję nie tylko dla kandydatów, którzy posiadają tytuł zawodowy licencjata na kierunku psychologia – i dążą do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu psychologa – ale również dla absolwentów kierunków pokrewnych w celu uzupełnienia kwalifikacji zdobytych na innych kierunkach studiów pierwszego stopnia lub dopełnienia o komponent psychologiczny jednolitych studiów magisterskich, np. pedagogiki, resocjalizacji, socjologii czy kulturoznawstwa.

Adresaci kierunku

Studia II stopnia przeznaczone są dla absolwentów psychologii I stopnia, którzy chcą kontynuować naukę w celu uzyskania pełnych uprawnień zawodowych.

To także interesująca propozycja dla osób, które chcą uzupełnić oraz wzbogacić wykształcenie z innego kierunku o zaawansowaną i najnowszą wiedzę psychologiczną z obszaru jednej z dwóch specjalności – psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz psychologii w biznesie i organizacjach. Absolwenci innych kierunków studiów (którzy nie ukończyli psychologii I stopnia), zgodnie z EuroPsy (Europejskim Certyfikatem Psychologa) oraz projektowaną ustawą o zawodzie psychologa, po ukończeniu psychologii II stopnia nie będą mieli uprawnień do wykonywania zawodu psychologa. Koncepcja oferowanego programu uwzględnia jednak te ograniczenia, gdyż w obu obszarach psychologii stosowanej możliwe jest kontynuowanie ścieżki kariery niezależnie od uzyskanych uprawnień zawodowych.

Atuty kierunku
Co nas wyróżnia

Budynek Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Najlepsza psychologia w Polsce

Psychologia na Uniwersytecie SWPS zajęła pierwsze miejsce wśród studiów psychologicznych w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2024. To nie tylko duże wyróżnienie, ale przede wszystkim potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia na naszej uczelni.

Więcej informacji »

Europejskie standardy nauczania

Europejskie standardy nauczania

Program studiów został opracowany z uwzględnieniem standardów kształcenia określonych przez European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA), koniecznych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Psychologa (EuroPsy), który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania.

Wyyrozniająca ocena

Wysokie oceny zewnętrzne

W 2016 roku studia psychologiczne prowadzone na wydziale uzyskały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorującej jakość kształcenia w całym kraju. Doceniono poziom kadry naukowo-dydaktycznej, koncepcję kształcenia nawiązującą do najnowszych wzorów sprawdzonych w renomowanych uczelniach oraz liczne kontakty wydziału z lokalnym środowiskiem społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Więcej informacji »

atuty kierunku - RESQL

Innowacyjne rozwiązania społeczne

Wykładowcy kierunku opracowują innowacyjne rozwiązania społeczne, np. system zapobiegania przemocy rówieśniczej RESQL. Więcej informacji »

studenci

Działalność naukowa i społeczna studentów

Nasi studenci prowadzą szeroką działalność naukową i społeczną. Zrzeszeni w kilkunastu organizacjach prowadzą badania dotyczące m.in. bullyingu, wykluczenia, wypalenia zawodowego, proaktywności. Obejmują opieką klasy psychologiczne w szkołach ponadpodstawowych, organizują zajęcia i warsztaty. Z powodzeniem realizują projekty badawcze oraz organizują krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe: ATENA, Dni OLWEUSA czy ACT.

Wybierz specjalność
Aplikujesz na jedną z poniższych specjalności

W ramach psychologii II stopnia oferujemy dwie ścieżki rozwoju, co pozwala studentom dostosować program studiów do planów zawodowych. Kandydaci wybierają interesującą ich specjalność już na etapie rekrutacji i realizują ją od pierwszego semestru studiów.

Przyjmujemy kandydatów z największą liczbą punktów, w ramach określonego limitu miejsc na danej specjalności. Uruchomienie specjalności zależy od liczby osób zainteresowanych danym obszarem psychologii.

 1. Psychologia w biznesie i organizacjach

  Studenci dowiadują się, jak wspierać proces zarządzania ludźmi, budowania marki i wizerunku organizacji oraz relacji z klientami. Zdobywają wiedzę z zakresu psychologii organizacji, ekonomicznej, marketingu, reklamy, zachowań konsumenckich i PR, zarządzania zasobami ludzkimi i psychopatologii pracy.
  Czytaj więcej 

 2. Psychologia kliniczna człowieka dorosłego

  Specjalność zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych oraz profilaktyką zdrowia psychicznego. Studenci uczą się identyfikować zaburzenia psychosomatyczne, poznają zasady diagnozy klinicznej, dowiadują się, jak udzielać pomocy w kryzysach życiowych i jak przeciwdziałać zaburzeniom zachowania.
  Czytaj więcej 

Perspektywy zawodowe
Jak wykorzystasz to w przyszłości

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują zaawansowaną i najnowszą wiedzę z zakresu psychologii, przydatną w pracy zawodowej i badaniach naukowych. Mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w publicznych i prywatnych ośrodkach leczenia i rehabilitacji, w szkołach i placówkach oświatowych, w zawodach związanych z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości (np. w policji lub jako kuratorzy sądowi) czy w ośrodkach pomocy społecznej. Ponadto mogą znaleźć zatrudnienie w agencjach konsultingowych, reklamowych i PR, centrach badań marketingowych, firmach rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych.

Absolwenci mogą także realizować zawodową ścieżkę kariery poprzez dokształcanie się i certyfikację zgodnie z wybraną specjalnością.

Przejdź do Biura Karier 
 • Chudzicka-Czupała, Agata
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Agata Chudzicka-Czupała
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  psycholog, specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji, psychologii zdrowia
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-spoleczna
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Bada\u0144 Aktywno\u015bci Spo\u0142ecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL","Nazwa odmieniona":"Interdyscyplinarnego Centrum Bada\u0144 Aktywno\u015bci Spo\u0142ecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL"}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Agata Chudzicka-Czupała
 • Czarnota-Palenik, Barbara
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Barbara Czarnota-Palenik
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  psycholog
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Barbara Czarnota-Palenik
 • Dołęga, Zofia
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Zofia Dołęga
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Zofia Dołęga
 • Dukała, Karolina
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Karolina Dukała
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog sądowy
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Psychologii
  Obszar zainteresowania
  psychologia-sadowa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Karolina Dukała
 • Gierowski, Józef Krzysztof
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Józef Krzysztof Gierowski
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  Psycholog
  Instytut
  Instytut Psychologii
  Obszar zainteresowania
  psychologia-sadowa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski
 • Gorzołka, Anna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Anna Gorzołka
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  psycholog
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Bada\u0144 Aktywno\u015bci Spo\u0142ecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL ","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Anna Gorzołka
 • Grabowski, Damian
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Damian Grabowski
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia
  Wydział
  Array
  Instytut
  Instytut Psychologii
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Damian Grabowski
 • Hełka, Anna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Anna Hełka
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog biznesu
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-biznesu
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Anna Hełka
 • Kabzińska, Joanna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Joanna Kabzińska
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Doktor nauk prawnych o specjalności kryminalistyka i magister psychologii
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Katowicach"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Psychologii
  Obszar zainteresowania
  psychokryminalistyka
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Joanna Kabzińska
 • Kornacka, Monika
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Monika Kornacka
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":"Instytutu Psychologii"}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Emotion Cognition Lab: Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Proces\u00f3w Poznawczych","Nazwa odmieniona":"Emotion Cognition Lab: Interdyscyplinarnego Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Proces\u00f3w Poznawczych"}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Monika Kornacka
 • Kozak, Beata
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Beata Kozak
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog, coach, trener biznesu
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Beata Kozak
 • Łukowska, Marta
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  psycholożka i kognitywistka
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Marta Łukowska
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Marta Łukowska
 • Marek, Tadeusz
  Specjalizacja
  psycholog specjalizujący się w obszarach psychologii pracy i organizacji oraz neurokognitywistyki
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Tadeusz Marek
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Instytut
  Instytut Psychologii
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  prof. dr hab. Tadeusz Marek
 • Melerowicz, Daniel
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd oraz superwizor psychoterapii
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Daniel Melerowicz
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Daniel Melerowicz
 • Mondry, Maria
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Psycholog
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Maria Mondry
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Aktywno\u015bci Spo\u0142ecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Interdyscyplinarne Centrum Badań Aktywności Społecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL
  Funkcja w Instytucie
  []
  dr Maria Mondry
 • Mucha, Karina
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  psycholog
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Karina Mucha
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Karina Mucha
 • Popiołek, Katarzyna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Katarzyna Popiołek
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog społeczny
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji"}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-spoleczna
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Popiołek
 • Rode, Danuta
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Danuta Rode
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog, wieloletnia biegła sądowa
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w\u00a0Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Psychologii S\u0105dowej"}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-kliniczna
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Instytut Psychologii
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Danuta Rode
 • Stawiarska, Patrycja
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Patrycja Stawiarska
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-zdrowia
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Doskona\u0142o\u015bci i Innowacji w Dydaktyce","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  dr Patrycja Stawiarska
 • Szastok, Marta
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Marta Szastok
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Emotion Cognition Lab: Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Proces\u00f3w Poznawczych","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Marta Szastok
 • Szczuka, Zofia
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Zofia Szczuka
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Zofia Szczuka
 • Wójcik, Małgorzata
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Małgorzata Wójcik
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Katowicach"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  adiunkt
  Obszar zainteresowania
  psychologia
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Małgorzata Wójcik
 • Zalewska-Łunkiewicz, Karolina
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Karolina Zalewska-Łunkiewicz
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Psychologii Klinicznej i Zdrowia"}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz
 • Życińska, Jolanta
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Jolanta Życińska
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog zdrowia
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Katowicach"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zdrowiem i Radzeniem Sobie","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-zdrowia
  Instytut
  Centrum Badań nad Zdrowiem i Radzeniem Sobie
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jolanta Życińska
 • Żyłkowska-Wójcik, Aleksandra
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Aleksandra Żyłkowska-Wójcik
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  asystent
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Aleksandra Żyłkowska-Wójcik

Najlepsza psychologia na Śląsku
Zobacz, jakie formy studiów oferujemy

Katowicki wydział jako jedyny wydział psychologii w województwie śląskim otrzymał kategorię A+ w ostatniej ocenie parametrycznej dokonywanej przez MEiN. Kategoria A oznacza bardzo dobrą ocenę potencjału naukowego, co wpływa również na jakość dydaktyki prowadzonej na wydziale.

 1. Studia I stopnia, 3 lata

  Studia I stopnia są skierowane do osób, które nie wiedzą jeszcze, czy w przyszłości będą chciały pracować w zawodzie psychologa. Na studiach zdobędą umiejętności przydatne w wielu innych obszarach zawodowych. Po uzyskaniu tytułu licencjata będą mogły zdecydować, czy chcą kontynuować studia psychologiczne, czy wolą zgłębić wiedzę z innej dziedziny i zdobyć w ten sposób wielokierunkowe i interdyscyplinarne wykształcenie.

  Więcej informacji
 2. Studia II stopnia, 2 lata

  Studia II stopnia przeznaczone są dla absolwentów studiów psychologicznych I stopnia, którzy chcą kontynuować naukę w celu uzyskania wykształcenia niezbędnego do odpowiedzialnego i rzetelnego wykonywania zawodu psychologa czy to w Polsce, czy za granicą. To również ciekawa propozycja dla osób, które chcą wzbogacić wykształcenie z innego kierunku o wiedzę psychologiczną.

  Więcej informacji
 3. Jednolite studia magisterskie, 5 lat

  Jednolite studia magisterskie to dobry wybór dla kandydatów, którzy myślą o pracy psychologa, i którym zależy na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i kompetencji niezbędnych do wykonywania tego zawodu.

  Więcej informacji
 4. Psychologia dla magistrów i licencjatów, 7 semestrów

  To niestacjonarne studia jednolite magisterskie realizowane w indywidualnym trybie dla osób z tytułem magistra lub licencjata w dyscyplinie innej niż psychologia. Studenci nie muszą zaliczać przedmiotów ogólnoakademickich oraz lektoratów (udokumentowanych certyfikatem na poziomie B2), które zrealizowali podczas wcześniejszych studiów. Uznanie wybranych kursów oraz intensywny plan zajęć umożliwiają im zdobycie pełnego wykształcenia psychologicznego w 3,5 roku.

  Więcej informacji

Materiały
audio-wideo

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to najpopularniejszy w Polsce projekt popularyzujący merytoryczną wiedzę psychologiczną. Celem projektu jest ukazanie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej zarówno w obszarach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), jak i w sektorze biznesowym oraz nowoczesnych technologiach. Zapraszamy na do odwiedzenia naszego bloga www.psyche.swps.pl, grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz profili Strefy Zarządzania w serwisach YouTubeSpotify, LectonApple PodcastsEmpik Go.

Zobacz pozostałe wideo
 

Zasady
rekrutacji

Podczas rekrutacji na psychologię II stopnia wskazujesz specjalność, którą chcesz studiować.

Szczegółowe zasady rekrutacji, spis wymaganych dokumentów oraz informacje na temat płatności znajdziesz na stronach poszczególnych specjalności.

Listy rankingowe

Proces rekrutacji zależy od dotychczasowego wykształcenia kandydata. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, która powstaje na podstawie:

 • kierunku ukończonych studiów (dotyczy wszystkich kandydatów),
 • oceny na dyplomie (dotyczy wybranych kandydatów),
 • wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i/lub egzaminu pisemnego (dotyczy wybranych kandydatów).

Więcej informacji na temat warunków przyjęcia znajduje się w opisie poszczególnych specjalności.

Sprawdź, na jakie specjalności możesz aplikować

Zostańmy w kontakcie

Nie wiesz jeszcze, jakie studia wybrać, ale chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku? Zostaw nam swoje dane, aby być na bieżąco.

Umów się na konsultację

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zarezerwuj konsultację online lub umów się na spotkanie w Biurze Rekrutacji w dogodnym dla siebie terminie.

Zarezerwuj konsultację

 

Zadzwoń do nas

Jeśli chcesz porozmawiać z naszym konsultantem już teraz, skontaktuj się z nami telefonicznie.

+ 48 22 103 26 30