Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

HR przyszłości
Nasze podejście do nauczania

Chcesz pracować z ludźmi, skutecznie zarządzając zespołami ludzkimi? Marzysz o pracy w działach HR, by wspierać organizacje w tworzeniu przyjaznych pracownikom miejsc pracy? Chcesz się dobrze przygotować do wprowadzania zmian w odpowiedzi na potrzeby ludzi i organizacji w związku ze współczesnymi wyzwaniami rynku pracy?

Na naszych studiach poznasz tajniki twardego i miękkiego HR.

 • Nauczysz się prognozować potrzeby kadrowe organizacji oraz opracowywać strategie rekrutacji zgodne z celami biznesowymi.
 • Dowiesz się, w jaki sposób stosować różnorodne techniki rekrutacyjne, które prowadzą do trafnych decyzji personalnych.
 • Zyskasz umiejętność projektowania i wdrażania procesów integracji nowych pracowników oraz opracowywania programów szkoleniowych odpowiadających potrzebom rozwojowym organizacji.
 • Nauczysz się oceniać osiągnięcia i kompetencje pracowników, identyfikować obszary rozwoju oraz prowadzić skuteczne rozmowy rozwojowe.
 • Poznasz mechanizmy motywacji, a także narzędzia i techniki, które zwiększają zaangażowanie pracowników i wpływają na ich dobrostan psychiczny.
 • Dowiesz się, jak opracowywać systemy wynagrodzeń i benefitów, by zmotywować pracowników i zachować konkurencyjność na rynku pracy.

Jedyne takie studia
z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi

Nasze studia to więcej niż zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyposażymy cię w kompleksową wiedzę, która łączy aż trzy dziedziny: socjologię, psychologię oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Przede wszystkim nabędziesz uniwersalne kompetencje, które pozwolą ci odpowiadać na potrzeby otoczenia oraz aktywnie projektować zmiany i użyteczne rozwiązania. Dzięki temu będziesz w stanie zrozumieć w szerszej perspektywie niuanse współczesnego i przyszłego rynku pracy.

Perspektywa jutra

Rynek pracy wokół nas zmienia się zbyt szybko, aby posiłkować się wyłącznie wiedzą z podręczników. Dlatego nasi wykładowcy i eksperci nieustannie badają, analizują, edukują i współtworzą nowy sposób myślenia o HR oraz korzystają z doświadczenia specjalistów z branży.

 1. Aby poznać perspektywę jutra, nauczysz się prowadzić badania i analizy, interpretować sygnały zmian oraz trendy, które wpływają na rynek pracy.
 2. Dowiesz się, jak budować strategie HR, by dostosować polityki personalne do celów biznesowych organizacji, nowych warunków czy wyzwań.
 3. Nauczysz się planować i wprowadzać zmiany w organizacjach.
 4. Poznasz nowoczesne narzędzia i platformy do rekrutacji, szkoleń, oceny pracowników i zarządzania nim.

Różnorodność

Różnorodność odgrywa kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu. Sprzyja innowacyjności i kreatywności ze względu na różne perspektywy i doświadczenia pracowników, co wpływa na konkurencyjność firm na rynku. Nasi wykładowcy w Młodzi w Centrum Lab diagnozują wyzwania społeczne, związane z różnorodnością, a efekty analiz wdrażają na bieżąco do programu nauczania.

 1. Dowiesz się, jak budować kulturę organizacji wolną od uprzedzeń i opartą na różnorodności.
 2. Nauczysz się projektować i wdrażać polityki i praktyki HR, które promują równość szans i eliminują dyskryminację w procesach rekrutacji, awansu i oceny pracowniczej.
 3. Rozwiniesz praktyczne umiejętności zarządzania różnorodnymi zespołami i radzenia sobie z konfliktami.
 4. Dowiesz się, w jaki sposób różnorodność może przyczynić się do osiągnięcia takich celów biznesowych, jak: innowacyjność, elastyczność oraz kreatywność.

Przede wszystkim człowiek

Wierzymy, że zarządzanie zasobami ludzkimi nie ogranicza się do procesów administracyjnych. Służy przede wszystkim rozwijaniu potencjału pracownika oraz budowaniu relacji i motywowaniu. Na naszym kierunku przyjmujemy trzy perspektywy – człowiek jako jednostka, człowiek jako członek grupyczłowiek w organizacji.

 1. Nauczysz się wspierać indywidualne umiejętności i talenty pracowników, bo to właśnie one stanowią fundament funkcjonowania organizacji.
 2. Dowiesz się, jak budować efektywne zespoły projektowe, w których każdy wnosi swoje umiejętności i różnorodną perspektywę.
 3. Rozwiniesz umiejętności wsparcia, zrozumienia i radzenia sobie z konfliktami, by w przyszłości budować środowisko pracy oparte na zaufaniu i współpracy.

Program studiów
Krok po kroku

Semestr 1

Semestr pierwszy to fundament wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Obejmuje poznanie mechanizmów społecznych i psychologicznych, metodologii badań społecznych oraz prawa pracy. Zdobędziesz wiedzę na temat rekrutacji i adaptacji pracowników oraz rozważysz swoją ścieżkę zawodową poprzez warsztaty zarządzania sobą, planowania kariery i praktykę zawodową.

Semestr 2

Opanujesz umiejętności bazujące na treściach z pierwszego semestru, w tym mechanizmy społeczne w organizacjachkapitał ludzki. Nauczysz się wspierać pracowników, zarządzać ich rozwojem i kompetencjami, motywować ich i oceniać. Zgłębisz techniki badawcze w analizie pracowników i otrzymasz narzędzia do budowania różnorodnych ścieżek kariery w HR.

Semestr 3

Poznasz rolę organizacji jako pracodawcy, w tym budowanie marki pracodawcy, zarządzanie kulturą organizacji, realizację społecznej odpowiedzialności biznesu oraz znaczenie różnorodnościinkluzywności. Zapoznasz się również z zawodowym podziałem prac, klasyfikacją zawodów oraz aspektami etyki pracy w HR.

Semestr 4

Zdobędziesz umiejętność podejmowania decyzji opartych na faktach, ewaluacji działań oraz wykorzystania danych do tworzenia strategii HR. Nauczysz się integrować strategię HR z celami firmy i współpracować z innymi działami organizacji. Przygotujesz się do zarządzania zmianąanalizy danych HR. Wiedza i kompetencje zdobyte w tym semestrze umożliwią ci pełnienie roli HR biznes partnera.

Pobierz programPerspektywy zawodowe
Jak wykorzystasz to w przyszłości

Praktyczne umiejętności związane z budowaniem zaangażowaniakreowania kultury organizacyjnej zdobyte w toku studiów, a także analiza danychstrategiczne podejście są kluczowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Nasze studia otworzą przed tobą drzwi do różnorodnych ról, takich jak: rekruter, analityk HR czy lider zmian. Odkryj swoją pasję w HR i wybierz swoją ścieżkę!


usmiechnięty mężczyzna z tabletem w dłoni, idący obok menedżerki

Employer Branding Manager

Opracowuje się spójny wizerunek firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, zajmuje się kampaniami wizerunkowymi i rekrutacyjnymi. Dba o komunikację, monitoruje opinie klientów i tworzy strategie budowania pozytywnych skojarzeń.

Młoda, usmiechnięta kobieta, w tle grupa menedżerów

Partner biznesu

To tzw. prawa ręka liderów, współpracuje z menedżerami wyższego szczebla. Projektuje i wdraża procesy oraz rozwiązania związane z zarządzaniem ludźmi, aby wspierać realizację strategicznych celów firmy. Asystuje w procesie rekrutacji, zatrudnianiu nowych pracowników oraz zwolnieniach, służy pomocą także w employer brandingu.

Młoda usmiechnięta kobieta w sali konferencyjnej, z grupą pracowników

Strategy Manager, lider zmian

Wyznacza kierunek rozwoju firmy, analizując trendy rynkowe, planując budżety i zarządzając komunikacją z kluczowymi klientami. Ustala cele i kieruje procesami decyzyjnymi przy wykorzystaniu szerokiej wiedzy z zakresu kalkulowania ryzyka, ekonomii i zarządzania biznesem.

Usmiechnięta kobieta ściskająca dłoń mężczyzny, w tle wnętrze biura

Rekruter, Headhunter

Poszukuje i rekrutuje pracowników na konkretne stanowiska. Jego zakres obowiązków obejmuje analizę kompetencji kandydatów, którzy zazwyczaj aplikują w odpowiedzi na ogłoszenia. Headhunter natomiast często sam zgłasza się do potencjalnych pracowników, czasem szukając ich nawet w konkurencyjnych firmach.

Młoda kobieta mówiąca do grupy osób w biurze

Analityk HR

Zajmuje się przygotowywaniem cyklicznych raportów, analiz, prezentacji i zestawień dotyczących efektywności pracy, motywacji pracowników oraz związku oferty firmy z jakością wykonywanych obowiązków i lojalnością pracowników. Często pełni także rolę doradcy biznesowego.

Zespół
Z kim będziesz
współpracował

dr
Olga Czeranowska
zobacz biogram
 
Dębska, Katarzyna
Etatowy
Tak
Specjalizacja
socjolożka
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Dębska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Katarzyna Dębskasocjolożka
Golińska, Agnieszka
Specjalizacja
Psycholog, specjalistka ds. zarządzania
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Agnieszka Golińska
Tytuł
dr
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Agnieszka Golińskapsycholog biznesu i certykowany asesor AC/DC, prowadzi międzynarodowe badania z zakresu zachowań organizacyjnych oraz akulturacji psychologicznej
Januszkiewicz, Katarzyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Katarzyna Januszkiewicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Psycholog i specjalista ds. organizacji i zarządzania
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Januszkiewiczpsycholog, specjalista ds. organizacji i zarządzania
Jatczak, Rafał
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Rafał Jatczak
mgr Rafał Jatczak 
Kotłowska, Alicja
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
mgr, LLM, MBA
Imię i nazwisko
Alicja Kotłowska
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Stanowisko
asystent
Specjalizacja
ekspertka ds. zarządzania
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
mgr, LLM, MBA Alicja Kotłowskaekspertka ds. zarządzania
Kowalczewska, Agnieszka
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Kowalczewska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Ekspert w zakresie psychologii komunikacji
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-komunikacji
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Agnieszka Kowalczewskaekspert w zakresie psychologii komunikacji, koordynator kierunku dziennikarstwo
Kwiatkowski, Piotr Tadeusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Piotr Tadeusz Kwiatkowski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolog, badacz opinii publicznej i rynku
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Piotr Tadeusz Kwiatkowskisocjolog, zajmuje się pamięcią zbiorową społeczeństwa polskiego
Kwiecień, Anna
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Kwiecień
dr Anna Kwiecień 
Novikova, Kateryna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Kateryna Novikova
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Specjalizacja
socjolożka, historyczka, tłumaczka
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Kateryna Novikovasocjolożka, historyczka, tłumaczka
Pietrzak, Ewa
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Ewa Pietrzak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Rzymskiego i Por\u00f3wnawczego","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Prawniczka, specjalistka w dziedzinie prawa pracy
Stanowisko
adiunkt
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Ewa PietrzakPrawniczka, specjalistka w dziedzinie prawa pracy
Pustułka, Paula
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Paula Pustułka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Badawcze M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB","Nazwa odmieniona":"Centrum Badawczego M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB"}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Paula PustułkaSocjolożka. Kierowniczka ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab oraz Koordynatorka studiów I st. na kierunku Życie publiczne.
Sadowska, Weronika
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Weronika Sadowska
mgr Weronika Sadowska 
Sarnowska-Wilczyńska, Justyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Justyna Sarnowska-Wilczyńska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Justyna Sarnowska-Wilczyńskasocjolożka, specjalizuje się w tematach związanych z przejściem z edukacji na rynek pracy
Wenzel, Michał
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Michał Wenzel
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Michał Wenzelsocjolog, zajmuje się metodami badań społecznych i postawami politycznymi
Wojtkiewicz, Katarzyna B.
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna B. Wojtkiewicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
C-Level Menedżer, doradca biznesowy i prawny, badaczka w dziedzinie zarządzania i administracji publicznej
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"przewodnicz\u0105ca Komisji ds. programowych kierunku Zarz\u0105dzanie i przyw\u00f3dztwo","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik ","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":"Katedry Zarz\u0105dzania"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Katarzyna B. WojtkiewiczC-Level Menedżer, doradca biznesowy i prawny, badaczka w dziedzinie zarządzania i administracji publicznej
Zaród, Marcin
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marcin Zaród
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Marcin Zaród 

Materiały
audio-wideo

Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS to wielokanałowy projekt komunikacyjny, popularyzujący merytoryczną wiedzę o zarządzaniu, skupiający wielotysięczną społeczność osób zainteresowanych zarządzaniem i przywództwem. Zapraszamy na do odwiedzenia naszego bloga www.zarzadzanie.swps.pl, grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz profili Strefy Zarządzania w serwisach YouTubeSpotifyLectonApple PodcastsEmpik Go.

Zobacz pozostałe wideo
 

Rekrutacja
krok po kroku

Pamiętaj, że możesz aplikować tylko na jeden kierunek.

Sprawdź, jak przebiega proces rekrutacji
 1. Wypełnij internetowy
  formularz rekrutacyjny
 2. Wgraj skan dokumentów
  i poczekaj na ich weryfikację
 3. Sprawdź kwalifikację
  na egzamin
 4. Zawrzyj umowę
  elektroniczną
 5. Dostarcz dokumenty
  do Biura Rekrutacji
 6. Sprawdź decyzję
  o przyjęciu na studia w formularzu rekrutacyjnym

Warunki
przyjęcia

 • absolwenci zarządzania i przywództwa I stopnia – wstęp wolny
 • absolwenci kierunków studiów w ramach preferowanych dyscyplin (nauki socjologiczne, psychologia, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) – wstęp wolny
 • absolwenci spoza preferowanych dyscyplin – pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
  (egzamin online odbędzie się w termianch: 1-5.07.2024 r. oraz 16-20.09.2024 r.)
 • znajomość języka polskiego na poziomie B2 (dotyczy obcokrajowców)
 

Dokumenty rekrutacyjne

Zasady rekrutacji

Zawarcie umowy

Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Przetwarzanie danych osobowych

Opłaty
i stypendia

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że: kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Sprawdź, jak obniżyć czesne
 

Czesne za pierwszy rok

rok akademicki 2024/2025 wysokość raty
Zapłać w 10 ratach 1 465 PLN
Zapłać w 2 ratach 7 205 PLN
Zapłać całość 13 850 PLN

Zostańmy w kontakcie

Nie wiesz jeszcze, jakie studia wybrać, ale chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku? Zostaw nam swoje dane, aby być na bieżąco.

Umów się na konsultację

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zarezerwuj konsultację online lub umów się na spotkanie w Biurze Rekrutacji w dogodnym dla siebie terminie.

Zarezerwuj konsultację

 

Zadzwoń do nas

Jeśli chcesz porozmawiać z naszym konsultantem już teraz, skontaktuj się z nami telefonicznie.

+ 48 22 103 26 30