Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO czarny

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Romana Kadzikowska-Wrzosek

dziekan
Wydział Psychologii w Sopocie
profesor w Zakładzie Podstaw Psychologii

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Naukowo zajmuje się psychologią osobowości i psychologią motywacji – procesami samoregulacji, formułowania celów i planowania działania.

Zrealizowała projekt badawczy „Siła woli a autonomia: osobowościowe i sytuacyjne wyznaczniki kontroli działania”, a obecnie bada „Determinanty oraz konsekwencje odwlekania godziny snu przez adolescentów z perspektywy teorii autodeterminacji, procesualnego modelu działań zdrowotnych oraz różnic indywidualnych w chronotypie”. Jest autorką książki „Siła woli. Autonomia, samoregulacja i kontrola działania” (Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2013) oraz licznych artykułów naukowych, m.in.: Self-regulation and bedtime procrastination: The role of self-regulation skills and chronotype, „Personality and Individual Differences”, 128 (2018), Insufficient sleep among adolescents: The role of bedtime procrastination, chronotype and autonomous vs. controlled motivational regulations, „Current Psychology” (2018), Autonomous vs. heteronomous mode of action control and task performance: The role of the situational context and action vs. state orientation, „Polish Psychological Bulletin", 46(3) czy Siła woli a subiektywny dobrostan i poczucie autodeterminacji: Moderująca rola stresu, „Przegląd Psychologiczny”, 55, 4 (2012).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii osobowości.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia
  • psychologia osobowości

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni