Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Głośne sprawy II – aspekt psychologiczny i prawny

w sprawach o zaginięcia, znęcanie się i przestępstwa seksualne

O konferencji Formularz zgłoszeniowy

II konferencja naukowa

poświęcona trzem grupom przestępstw: zaginięciom, przestępstwom seksualnym, znęcaniu się

Kogo zapraszamy:

słuchaczy oraz absolwentów studiów wyższych i podyplomowych, doktorantów, środowisko naukowe, przedstawicieli organizacji pozarządowych, wszystkich zainteresowanych tematyką wydarzenia

Język wydarzenia: polski

O konferencji

Spośród różnego typu przestępstw popełnianych w naszym kraju, od lat ogromną część stanowią czyny takie jak znęcanie się (psychiczne, fizyczne, seksualne, ekonomiczne) oraz przestępstwa seksualne. Z nimi niejednokrotnie związane są też zaginięcia. W mediach można uzyskać wyłącznie szczątkowe informacje, niejednokrotnie zniekształcone, wyrwane z kontekstu, a niekiedy nawet sprzeczne ze stanem faktycznym i prawnym sprawy. Dla dziennikarzy istotne jest, aby sprawa była ciekawa i/lub przerażająca. Zapomina się, że za każdym przestępstwem kryją się prawdziwi ludzie, ich życie, emocje – dotyczy to zarówno ofiar, jak i sprawców takich czynów. W tym roku w ramach drugiej już edycji konferencji przyjrzymy się wybranym grupom przestępstw od strony psychologicznej i prawnej. Sprawdzimy, co jest ważne w prowadzonych postępowaniach na różnych ich etapach, jak zmienia się podejście do ofiar i sprawców, na co zwracać uwagę przy opisywaniu takich przypadków.

Konferencja poświęcona jest przestępstwom seksualnym, znęcaniu się, a także zaginięciom. W trakcie wystąpień nacisk położony zostanie na aspekty prawne i psychologiczne tych trzech grup przestępstw. Skupimy się na elementach istotnych w każdej z grup: osobach pokrzywdzonych/ofiarach, osobach sprawców, czynnikach mających wpływ na przebieg postępowań przygotowawczych i sądowych, a także czynnikach istotnych dla mediów. Pojawiają się omówienia konkretnych spraw, z którymi prelegenci zetknęli się w ramach swoich badań naukowych oraz w życiu zawodowym.

Wydarzenie poświęcone jest trzem grupom spraw: zabójstwom, przestępstwom seksualnym oraz znęcaniu się. W trakcie wystąpień nacisk położony zostanie na elementy prawne i psychologiczne związane z tymi przestępstwami – zarówno pod kątem ewentualnej motywacji do ich popełniania, odczuć ofiar tychże przestępstw, konsekwencji prawnych, jak i przebiegu prowadzonych spraw. Prelegenci poddadzą pod dyskusję znaczenie psychologicznych aspektów dokonywania przestępstw zarówno na wczesnym etapie przed ich popełnieniem, jak i w trakcie prowadzenia postępowań sądowych. Pojawiają się omówienia konkretnych spraw i przypadków, z którymi prelegenci zetknęli się w ramach badań naukowych oraz w swoim życiu zawodowym.

Program

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji:

16 listopada 2022

 • 08.45–09.00 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

Panel I: ZAGINIĘCIA

 • 09.00–09.45 Zaginięcia jako najtrudniejsze sprawy kryminalne
  dr Joanna Stojer-Polańska

 • 09.45–10.30 Głośne sprawy zaginięć sprzed lat z programu „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…”
  red. Klaudia Putkowska i red. Anna Witaszczyk

 • 10.30–11.15 Problem porwań i zaginięć w perspektywie karnistycznej i cywilistycznej
  adw. Dobrosława Tomzik

 • 11.15–11.30 Pytania uczestników i przerwa

Panel II: ZNĘCANIE SIĘ

 • 11.30–12.15 Czerwone dywany, sława, luksus i… przemoc
  dr n. pr. Grażyna Manjura-Niśkiewicz

 • 12.15–13.00 Retrospekcja, predykcja i podświadomość w aspekcie analizy zaginięć
  mgr Maciej Rokus

 • 13.00–13.45 „Przecież facet może się napić” – o świadomości znęcania się sprawcy i jego najbliższych
  dr Agnieszka Szydełko

 • 13.45–14.00 Pytania uczestników i przerwa

Panel III: PRZESTĘPSTWA SEKSUALNE

 • 14.00–14.45 Zabójstwo dziecka na tle seksualnym. Pochopne decyzje, niesłuszne skazanie
  mgr Ewa Wach

 • 14.45–15.30 Portrety psychologiczne sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej nieletnich
  dr Halina Walicka-Marek

 • 15.30–16.15 Znaczenie opiniowania w sprawach przeciwko wolności seksualnej. Uwagi na tle współpracy z delegatami ds. ochrony dzieci i młodzieży
  adw. Tomasz Kurpas

 • 16.15–16.30 Pytania uczestników i podsumowanie konferencji

Szczegóły organizacyjne i opłaty

Wydarzenie odbędzie się 16 listopada 2022 r. w formule online poprzez platformę Google Meet. Linki do spotkania wyślemy zapisanym uczestnikom mailowo. Obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy, liczba miejsc ograniczona.

Opłaty: studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych – 85 zł; inni zaineteresowani – 100 zł. Opłaty za udział są bezzwrotne.

Organizator i patroni

Komitet naukowy:

 • dr Joanna Stojer-Polańska
 • dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu SWPS
 • mgr Aleksandra Żyłkowska
 • mgr Dorota Baran

Organizator:

Patronat honorowy:

 • Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Katowice TEN

Patroni:

 •  

Kontakt

Agnieszka Szydełko

e-mail:
[email protected]