Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Katedra Psychologii Społecznej

Wydział Psychologii w Warszawie

Katedra psychologii społecznej skupia osoby prowadzące dydaktykę z psychologii społecznej, psychologii międzykulturowej i powiązanych z nimi dziedzin.

Katedra Psychologii Społecznej jest jedną z najstarszych i najważniejszych katedr, gdyż psychologia społeczna była filarem uruchomionej w 1996 r. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie: Uniwersytet SWPS). Twórczynią katedry, pierwszym i wieloletnim kierownikiem była prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska. Katedra została następnie włączona do Katedry Psychologii Społecznej i Osobowości, aby w 2021 r. ponownie zostać wyodrębniona w obecnej formie Katedry Psychologii Społecznej. Kierownikiem Katedry jest dr hab. Wojciech Kulesza, prof. Uniwersytetu SWPS.

Katedra Psychologii Społecznej w Warszawie Uniwersytet SWPS

Dydaktyka

Katedra Psychologii Społecznej skupia osoby prowadzące dydaktykę i badania z zakresu psychologii społecznej, psychologii międzykulturowej oraz powiązanych z nimi obszarów.

Na I roku studiów wszyscy studenci biorą udział w prowadzonym przez nas kursie z podstaw psychologii społecznej. Na wykładach i ćwiczeniach przedstawiamy podstawowe zagadnienia, uczymy wykorzystywać tę wiedzę w praktyce oraz pokazujemy jak prowadzić badania / uprawiać zawód naukowca/naukowczyni.

Katedra Psychologii Społecznej w Warszawie Uniwersytet SWPS

Prowadzimy seminaria dyplomowe (licencjackie, magisterskie, doktoranckie) ucząc uprawiania zawodu psycholożki/ga - naukowczyni/a.

Od IV roku studiów oferujemy prowadzoną przez nas specjalizacje:

 1. Praktyczna psychologia społeczna

  Uczestnicy poznają zaawansowane badania i teorie z zakresu psychologii społecznej oraz doskonalą umiejętność prowadzenia badań/stosowania wiedzy w praktyce. W ramach specjalizacji uczymy m.in.:

  • prowadzenia szkoleń i wsparcia rozwoju osobistego,
  • rozumienia i zarządzania kryzysami/konfliktami,
  • psychologii miłości,
  • psychologii politycznej, władzy i przywództwa.
 2. Psychologia miedzykulturowa

  Studenci zgłębiają wiedzę na temat wpływu kultury i migracji na myślenie, uczucia i zachowanie człowieka. Dzięki temu kształtuje się wrażliwość kulturowa niezbędna do pracy w wielokulturowym środowisku lub z klientami pochodzącymi z innej kultury. W ramach specjalizacji uczymy m.in.:

  • o kulturowych czynnikach kształtujących postawy, normy wartości i sposoby zachowania,
  • zarządzania międzykulturowego i przywództwa,
  • akulturacji i jej diagnozy (w tym prowadzenia wywiadu kulturowego),
  • prowadzenia szkoleń kompetencji międzykulturowych,
  • o kulturze Azji Wschodniej i Afryki

Członkowie katedry

 • Baran, Maria
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Maria Baran
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  psycholożka międzykulturowa, trenerka kompetencji międzykulturowych
  Obszar zainteresowania
  psychologia-miedzykulturowa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Maria Baranpsycholożka międzykulturowa, trenerka kompetencji międzykulturowych
 • Białobrzeska, Olga
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Olga Białobrzeska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholożka społeczna
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"pe\u0142nomocnik dziekana ds. jako\u015bci kszta\u0142cenia","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Warszawie"}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Poznaniem i Zachowaniem","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Relacjami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-spoleczna
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Olga Białobrzeskapsycholog społeczna, interesuje się rolą wspólnotowości w życiu człowieka
 • Bui-Wrzosińska, Lan
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Imię i nazwisko
  Lan Bui-Wrzosińska
  Specjalizacja
  Psycholog
  Tytuł
  mgr
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Lan Bui-Wrzosińskapsycholog
 • Roman Cieślak
  Cieślak, Roman
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Roman Cieślak
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja na uczelni
  rektor
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"StresLab: Centrum Bada\u0144 nad Stresem","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-spoleczna
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  prof. dr hab. Roman Cieślakpsycholog, zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami; ekspert w zakresie internetowych interwencji psychologicznych
 • Aleksandra Cisłak-Wójcik
  Cisłak-Wójcik, Aleksandra
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Aleksandra Cisłak-Wójcik
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na uczelni
  Prorektorka ds. nauki
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Relacjami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-spoleczna
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Aleksandra Cisłak-Wójcikpsycholożka społeczna i polityczna
 • Dębowska, Agata
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Agata Dębowska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  psycholog
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Psychologii
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Agata Dębowskapsycholog
 • Frankowska, Natalia
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Natalia Frankowska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog społeczny
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Poznaniem i Zachowaniem","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Spo\u0142ecznego","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum2":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Doskona\u0142o\u015bci i Innowacji w Dydaktyce","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Natalia Frankowskapsycholog społeczna
 • Hekiert-Małozięć, Daniela
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Daniela Hekiert-Małozięć
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-spoleczna
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Instytut Psychologii
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Daniela Hekiert-Małozięćpsycholog międzykulturowy
 • Henne, Kamil
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Kamil Henne
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog społeczny
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Kamil Hennepsycholog społeczny, specjalista w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów korzystania z Internetu
 • Leśnierowska, Magdalena
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Magdalena Leśnierowska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"StresLab: Centrum Bada\u0144 nad Stresem","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"pe\u0142nomocnik ds. aktywno\u015bci naukowo-spo\u0142ecznej","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Warszawie"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Magdalena Leśnierowskapsycholożka, zajmuje się projektowaniem i testowaniem efektywności interwencji psychologicznych wykorzystujących nowe technologie, zwłaszcza w obszarze radzenia sobie ze stresem i sytuacjami kryzysowymi
 • Maj, Anna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Anna Maj
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"StresLab: Centrum Bada\u0144 nad Stresem","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Anna Majpsycholożka, zajmuje się psychologią zdrowia w pracy oraz oddziaływaniami psychologicznymi wykorzystującymi nowe rozwiązania technologiczne; koncentruje się na roli zasobów i pozytywnych emocji
 • Maj, Konrad
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Konrad Maj
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog społeczny, kierownik projektu HumanTech Meetings
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Innowacji Spo\u0142ecznych i Technologicznych HumanTech","Nazwa odmieniona":"Centrum Innowacji Spo\u0142ecznych i Technologicznych HumanTech"}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Instytut
  Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych "HumanTech"
  Funkcja w Instytucie
  []
  dr Konrad Majpsycholog społeczny, trener biznesu
 • Mazurowska, Karolina
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr, prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Karolina Mazurowska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog międzykulturowy, tłumacz języka chińskiego
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"Pe\u0142nomocnik Dziekana ds. wsp\u00f3\u0142racy mi\u0119dzynarodowej","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":"na Wydziale Psychologii w Warszawie"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-miedzykulturowa
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr, prof. Uniwersytetu SWPS Karolina Mazurowskapsycholożka międzykulturowa, tłumaczka języka chińskiego, specjalistka ds. interkulturowej psychologii biznesu
 • Piber, Kinga
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Kinga Piber
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  Psycholog
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Kinga Piberpsycholog
 • Roszak, Joanna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Joanna Roszak
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholożka społeczna
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"Pe\u0142nomocnik Dziekana ds. fakultet\u00f3w w j\u0119z. angielskim","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":"na Wydziale Psychologii w Warszawie"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  adiunkt
  Obszar zainteresowania
  psychologia
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Joanna Roszakpsycholog społeczny, specjalistka w zakresie tematyki gender
 • Skarżyńska, Krystyna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Krystyna Skarżyńska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog społeczny
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-spoleczna
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  prof. dr hab. Krystyna Skarżyńskapsycholog społeczny
 • Sweklej, Joanna
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  psycholog
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Joanna Sweklej
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  adiunkt
  Obszar zainteresowania
  psychologia-spoleczna
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Joanna Sweklejpsycholog
 • Urbańska, Beata
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  psycholożka społeczna
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Beata Urbańska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Beata Urbańskapsycholożka społeczna
 • Wiśniewska-Juszczak, Dorota
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr, prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Dorota Wiśniewska-Juszczak
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholożka społeczna
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na uczelni
  Pełnomocniczka Prorektorki ds. Dydaktyki w Zakresie Jakości Studiów
  Obszar zainteresowania
  psychologia-spoleczna
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr, prof. Uniwersytetu SWPS Dorota Wiśniewska-Juszczakpsycholożka społeczna, trenerka biznesu

Stali współpracownicy

dr Piotr Rycielski
prowadzący wykłady z psychologii społecznej, członek grupy zarządzającej Praktyczną Psychologią Społeczną

Doktorantki i doktoranci

mgr Paweł Muniak
mgr Aleksandra Plewka

Badania
naukowo skupieni jesteśmy w następujących zespołach badawczych

centrum badan nad relacjami spolecznymi uniwersytet swps

Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi

Centrum bada relacje społeczne w różnych grupach: od par, przez zespoły i organizacje, aż po narodowości. Analizuje społeczne konsekwencje przebiegu tych relacji: efektywność działań, realizację celów, lojalność i wzajemną życzliwość, komunikowanie się oraz dobrostan jednostek.

Przejdź na stronę Centrum

HumanTech - Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych

Misją Centrum jest łączenie świata nauki z otoczeniem społecznym, kulturowym i biznesowym. To miejsce spotkań przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i samorządowców z naukowcami i studentami, w celu reliazacji wspólnych projektów.

Przejdź na stronę Centrum

StresLab Uniwersytet SWPS

StresLab: Centrum Badań nad Stresem

Centrum zajmuje sie zagadnieniami związanymi ze stresem w pracy i stresem traumatycznym. Naukowcy badają problematykę wypalenia zawodowego i zaangażowania w pracę; tworzą i ewaluują sposoby zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz ich leczenia z wykorzystaniem technologii internetowych.

Przejdź na stronę Centrum

Byli pracownicy

Z naszą katedrą związani byli m.in.:

 • dr Krystyna Doroszewicz
 • dr Hanna Eliasz
 • dr hab. Piotr Gasparski
 • dr Lucyna Kirwil
 • dr Maria Mikołajczyk
 • dr Marcin Małecki