Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Dziennikarstwo – kształcimy dziennikarzy oraz specjalistów ds. mediów i komunikacji

float_intro: images/ZDJECIA/dydaktyka/25-lat-dziennikarstwo.jpg

Jaki powinien być współczesny dziennikarz? Czym jest dziennikarstwo i jak dzisiejsza komunikacja może wpłynąć na zmianę świata? Z okazji jubileuszu uczelni porozmawialiśmy z prof. Barbarą Gizą, kierownikiem Katedry Dziennikarstwa w Warszawie, oraz dr Iwoną Morozow i prof. Igorem Borkowskim, osobami odpowiedzialnymi za wrocławskie programy studiów wyższych: Branding – reklama – PR, Digital i social media, Kreowanie mediów.

Pierwsze studia dziennikarskie uruchomiliśmy w 2009 r. w Warszawie. Dziś to pięć programów studiów wyższych oferowanych w Warszawie i we Wrocławiu, na których uczy się 800 osób, a liczba absolwentów tych kierunków to ponad 1500 osób.

Ekspercki trójgłos na temat dziennikarstwa

Czym jest dla Państwa dziennikarstwo?

Iwona Morozow: Nieustannie prowadzonym dialogiem z innymi w sposób otwarty, zaangażowany, krytyczny i refleksyjny.

Igor Borkowski: Dziennikarstwo jest dla mnie nie tylko profesją, ale i sposobem na życie. W biografiach naszych studentów i absolwentów wyraźnie widać, jak zmienia się sposób i styl życia wraz z wejściem w środowisko dziennikarskie, jak ono się dynamizuje, jak kształtuje i wzbogaca adeptów zawodów medialnych.

Barbara Giza: Sama kiedyś przez kilka lat pracowałam jako etatowy dziennikarz w dużej redakcji gazety codziennej – wiem, czym jest ten zawód i dobrze rozumiem jego specyfikę. Wciąga, fascynuje, pozwala uczyć się i widzieć sprawy, do których inni nie mają dostępu. Obserwować ludzi, zdarzenia, problemy, niekiedy dramatyczne, których opisywanie musi się wiązać z warsztatowym profesjonalizmem i poczuciem odpowiedzialności. Poznawać świat i patrzeć na niego z ciekawością, dociekliwością, być świadomym, że trzeba się rozwijać, rozumieć zmieniającą się rzeczywistość oraz swojego odbiorcę. Jest to postawa, sposób na życie, ambicja, nieustająca ciekawość świata, obszar satysfakcji, poczucie, że ma się wpływ na bieg wydarzeń. Zawód jak żaden inny.

Zobacz nasze studia z obszaru dziennikarstwa

Jak współczesna komunikacja/dziennikarstwo zmienia świat?

Barbara Giza: Dziennikarstwo zmienia świat jak żaden inny obszar ludzkiej działalności. Media stanowią dzisiaj najważniejszy czynnik zmiany społecznej, są potężnym aktorem społeczno-ekonomicznym, obszarem nieustającej zmiany.

Iwona Morozow: Na pewno posiada wiele narzędzi, aby wpływać i angażować się społecznie. Zmiana ma szansę zaistnieć za każdym razem, gdy udaje się skierować optykę w kluczowe, lecz nie zawsze dostrzegane obszary, a następnie – poznać, zrozumieć i przekazać.

Igor Borkowski: Zobaczyliśmy to w pandemii, może na co dzień zapośredniczania przez zmedializowaną komunikację nie widzimy aż tak wyraźnie. Ona nie jest barierą, nie oddala nas od siebie, a właśnie przybliża, skraca dystans, buduje mosty porozumienia, pozwala poznać drugiego człowieka. Trudno byłoby dziś utrzymywać, że poznanie i kształtowanie rzeczywistości może się odbywać bez panmedialnego wpływu.


Jaki powinien być współczesny dziennikarz/specjalista ds. mediów, komunikacji? Trzy najważniejsze kompetencje to...

Igor Borkowski: Trzy najważniejsze kompetencje dziennikarza są tak naprawdę niezmienne: otwartość na świat i drugiego człowieka, zaangażowanie poznawcze i społeczne, krytyczne widzenie siebie jako tego, który może, powinien i potrafi zrozumieć i opowiedzieć innym świat.

Iwona Morozow: Chyba nie będę tutaj oryginalna – oczywiście wielokrotnie podkreślana, ale jak najbardziej kluczowa ciekawość świata, do tego gotowość, by słuchać i obserwować z empatią i wrażliwością; i wreszcie – starać się zrozumieć, nie tylko w ramach wygody własnych horyzontów.

Barbara Giza: Dziennikarz powinien z ciekawością obserwować i rozumieć zmiany zachodzące w rzeczywistości, umieć zawsze stać po stronie swojego odbiorcy oraz stale rozwijać się zawodowo.


Czy jest jakiś jeden projekt lub badanie (studenta, absolwenta, pracownika), z którego jesteście szczególnie dumni?

Igor Borkowski: Projekty społeczne, takie jak rozwijana przez absolwenta dziennikarstwa we Wrocławiu Marka Kopyścia Fundacja Cancer Fighters, działająca w niebanalny sposób na rzecz dzieci z chorobą nowotworową; projekt biznesowy Rośliny wykreowany i prowadzony przez absolwentkę Komunikacji i mediów Weronikę Muszkietę.

Iwona Morozow: Nasi studenci i absolwenci potrafią mnie nieustannie zaskakiwać – piszą, a nawet tworzą poezję, nagrywają piosenki, realizują teledyski, filmy, podcasty – nie sposób wymienić wszystkiego. Jednak to, co obecnie przychodzi mi do głowy, to projekt Audiosfera realizowana przez dwa koła studenckie – Pismo Prywatne i Nagłos. Stanowi ona profesjonalny i wynikający kompletnie z inicjatywy studentów przykład kreatywności, zaangażowania i jednoczesnej świadomości potrzeb zmieniającej się rzeczywistości mediów.

Barbara Giza: Wszyscy pracownicy Katedry Dziennikarstwa w Warszawie mają wiele ważnych zawodowych osiągnięć, ponieważ są jednocześnie doświadczonymi praktykami z obszaru mediów, piszą prace i uczestniczą w wielu istotnych naukowo i społecznie przedsięwzięciach. Ostatnim naszym ważnym osiągnięciem jest uruchomienie projektów „Media Numeric”, którego celem jest edukacja w wymiarze międzynarodowym z zakresu jakościowego dziennikarstwa opartego na danych, oraz CEDMO – Central Europe Democratic Media Observatory, którego celem będzie stworzenie eksperckiego ośrodka badań nad fake news i dezinformacją. Ponadto na Uniwersytecie SWPS powstaje właśnie Centrum Badań nad Mediami pod moim kierownictwem, którego celem będą interdyscyplinarne prace badawcze i wdrożeniowe w obszarze mediów.

 

dr hab. Barbara Giza, prof. Uniwersytetu SWPS
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Barbara Giza

Filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca, kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Zajmuje się historią i teorią filmu oraz dziennikarskimi przekazami multimedialnymi. Naukowo skupia się na sytuacji filmu we współczesnej kulturze audiowizualnej oraz pograniczach literatury i filmu, kwestiach autorstwa, jak również scenopisarstwa filmowego. Zajmuje się także społecznymi kontekstami filmu oraz dziennikarstwem filmowym. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi dla studentów dziennikarstwa zajęcia z zakresu kultury audiowizualnej, historii mediów oraz analizy filmu.

dr Iwona Morozow- Uniwersytet SWPS
dr
Iwona Morozow

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, zajmuje się szeroko pojętą ekonomią kina i antropologią wizualną. Szczególnie interesuje ją film dokumentalny oraz kontekst produkcyjny, dystrybucyjny i promocyjny dzieła filmowego, a także teoria i praktyka wykorzystywania metod etnograficznych w badaniach filmu. Interesuje się również współczesnym kinem, kulturą filmową i popularną. Od 2017 r. pracuje jako kierowniczka produkcji, scenarzystka i reżyserka w agencji wideomarketingowej Frame Media. Na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z kultury popularnej, scenopisarstwa, kreatywnego pisania, kreacji audiowizualnej, systemów medialnych i reklamy.

dr hab. Igor Borkowski, prof. Uniwersytetu SWPS
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Igor Borkowski

Medioznawca i językoznawca, dziennikarz, redaktor wydawnictw medialnych, publicystycznych oraz naukowych. Pełni funkcję prodziekana ds. dydaktyki i jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą: języka propagandy i perswazji językowej, skuteczności w komunikowaniu, wpływu społecznego, współczesnego polskiego reportażu dziennikarskiego, tanatologii, antropologii komunikacji i edukacji medialnej. W kadencji 2020–2023 członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jest związany również z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor licznych artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach oraz książek. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z twórczego pisania, kultury języka, a także warsztaty kopyrajtera oraz pisania dla mediów, seminaria dyplomowe czy storytelling.

Studia z obszaru dziennikarstwa, mediów i komunikacji

Zobacz nasze studia z obszaru dziennikarstwa

Na kierunkach z obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej na studiach wyższych studiuje obecnie ponad 800 studentów. Studia podyplomowe z obszaru mediów i dziennikarstwa kończy rocznie blisko 130 osób.

Zobacz nasze studia z obszaru marketingu i PR

Zobacz inne aktualności