Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Zarządzanie – wspieramy menedżerów od wielu lat

float_intro: images/ZDJECIA/dydaktyka/25-lat-zarzadzanie.jpg

Jaki w obecnych czasach powinien być menedżer? Czym jest współczesne przywództwo i jak (odpowiedzialne) zarządzanie może wpłynąć na zmianę świata? Między innymi o tym rozmawialiśmy z prof. Katarzyną Januszkiewicz, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i kierowniczką Katedry Zarządzania, oraz z dr Justyną Sarnowską-Wilczyńską, koordynatorką Ośrodka Młodzi w Centrum LAB, prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie.

Zarządzanie to dziś ważny obszar dydaktyczny naszej uczelni. Na kierunkach z zarządzania i wsparcia biznesu na studiach wyższych i podyplomowych studiuje blisko 950 osób. Systematycznie rozbudowujemy ofertę szkoleń, a od 4 lat prowadzimy Strefę Zarządzania – projekt popularyzujący merytoryczną wiedzę, skupiający wielotysięczną społeczność osób zainteresowanych zarządzaniem i przywództwem.

Ekspercki dwugłos na temat zarządzania

Czym jest dla Pań zarządzanie?

Katarzyna Januszkiewicz (Zarządzanie): Zarządzanie jest dla mnie sztuką. Zarządzając, dążymy do osiągnięcia równowagi w wielu różnych wymiarach – między organizacją a otoczeniem, celami jednostki a celami organizacji, dążeniem do zysku a wartościami… Jest to permanentne redefiniowanie drogi prowadzącej do celu, mimo zmienności i niepewności otoczenia.

Justyna Sarnowska-Wilczyńska (ZZL): Zarządzanie zasobami ludzkimi jest dla mnie zbiorem procesów w organizacji, które prowadzą do najbardziej optymalnego wykorzystania potencjału całej kadry. Jest to fundamentalny element budowania jakości pracy oraz niezbędna droga do rozwoju zawodowego i osobistego każdego pracownika i pracownicy.

Zobacz nasze studia z obszaru zarządzania

Jak (odpowiednie) zarządzanie może zmienić świat?

Katarzyna Januszkiewicz (Zarządzanie): Odpowiednie zarządzanie to zarządzanie odpowiedzialne, uwzględniające nie tylko interesy organizacji, nie tylko tu i teraz. To szerokie spojrzenie na jednostkę, zespół, organizację, i dalej – na otoczenie bliższe i dalsze, skutki dzisiejszych decyzji na jutro. Czy takim zarządzaniem możemy zmienić świat? Tak, to metaforyczna dbałość o cały las, a nie tylko o pojedyncze drzewo. W takim kierunku powinniśmy kształcić wszystkich pracowników, a menadżerów w sposób szczególny.

Justyna Sarnowska-Wilczyńska (ZZL): Te zasady są bardzo proste i opierają się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Dobre zarządzanie zasobami ludzkimi pomaga budować zaufanie pracowników i pracownic do organizacji, do innych pracowników. Spójna strategia HR buduje wspólnotę i zespoły, przełamuje nastawienie wyłącznie na indywidualne osiągnięcia. Odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi może pokazać, że żyjemy i pracujemy dla innych ludzi i możemy czerpać z tego mnóstwo satysfakcji i przyjemności.


Jaki powinien być współczesny lider/menedżer? Trzy najważniejsze kompetencje menedżera/lidera to...

Katarzyna Januszkiewicz (Zarządzanie): Budując listę najważniejszych kompetencji łatwo popaść w pułapkę „wszystko jest ważne”. Pragnąć opisać menedżera, tak naprawdę opiszemy wówczas Leonarda da Vinci XXI w. Dlatego moim zdaniem najważniejsze są kompetencje otwierające pewne możliwości, a nie definiujące sposób działania. Za kluczową w takim rozumieniu uważam uważność na warunki, w jakich działamy, elastyczność pozwalającą na dostosowanie zachowań do okoliczności oraz odpowiedzialność, która opiera się na przewidywaniu konsekwencji, jakie nasze decyzje mogą mieć w przyszłości.

Justyna Sarnowska-Wilczyńska (ZZL): Menedżer to osoba umiejąca słuchać, ciekawa świata i ludzi, którzy są wokół, pokorna wobec swoich braków kompetencyjnych, których nie chce tuszować, ale które chce nadrabiać dzięki budowaniu relacji partnerskich z pracownikami. Osoba, która traktuje wszystkich członków i członkinie zespołu równo, a jednocześnie jest wrażliwa na indywidualne potrzeby każdego pracownika i pracownicy ze względu na jego/jej specyficzną sytuację.


Czy jest jakiś jeden projekt lub badanie (studenta, absolwenta, pracownika), który szczególnie napawa Panie dumą?

Katarzyna Januszkiewicz (Zarządzanie): Każdy projekt jest ważny, ale szczególnie zapadły mi w pamięć prace dyplomowe. Nie chodzi mi tu o konkretny temat czy badanie, ale o dostrzegalny proces rozwoju seminarzystów w ciągu roku. Spotykając się pierwszy raz w październiku, rozmawiamy o pomyśle, a pod koniec czerwca, w chwili złożenia pracy, studenci są już specjalistami w swoim temacie. To chyba wtedy tak naprawdę przychodzi moment docenienia teorii i przełożenia jej na praktykę. Tak było w ubiegłym roku, gdy studentka pod koniec semestru planowała już konkretne zmiany rozwiązań organizacyjnych w swojej firmie, ponieważ tam przeprowadziła badania. To są te projekty, które mamy szanse „zobaczyć” również poza uczelnią.

Justyna Sarnowska-Wilczyńska (ZZL): Jestem dumna z każdego najmniejszego osiągnięcia wszystkich moich studentek i studentów. Szczególnie dotyczy to sukcesów tych osób, którym na początku drogi z różnych względów było trudniej niż innym, ale wytrwałością i ciężką pracą osiągnęły swój cel. Cieszy mnie kontakt z absolwentami, których mogę zapraszać do różnych inicjatyw albo którzy zapraszają mnie do jakiegoś działania. Widzę w naszych studentach przyszłe kadry Uniwersytetu. Spotykam osoby, które przychodzą nie tylko studiować, ale mają ogrom energii (zaraźliwej) do szerszego działania.

 

dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Katarzyna Januszkiewicz

Psycholożka i specjalistka ds. organizacji i zarządzania, dziekan Wydziału Nauk Społecznych (od 1 września 2021 r.) i kierowniczka Katedry Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Prowadzi badania w ramach subdyscypliny zachowań organizacyjnych, m.in. w obszarze zmiany zachowań ludzi w organizacji (elastyczność zachowań, zmiana paradygmatu kariery zawodowej, różnorodność w miejscu pracy) oraz metodologii badań społecznych aspektów zarządzania (profesjonalizacja metod i technik badawczych). Autorka ponad 50 publikacji naukowych, w tym monografii: „Elastycznosć zachowań organizacyjnych. Koncepcja i metodyka badań” oraz „Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia”. Odbyła trzy staże naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Novosibirsk State University, Nowosybirsk) oraz realizowała wyjazdy naukowo-badawcze i wizyty studyjne w ośrodkach zagranicznych (m.in. University of Oxford, Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Universität Wien). Wielokrotnie nagradzana za działalność naukową oraz prace na rzecz rozwoju uczelni i dydaktyki. Marketing 2007) oraz Animator 2012 DesignAlive Awards.

Dr Justyna Sarnowska-Wilczyńska - Uniwersytet SWPS
dr
Justyna Sarnowska-Wilczyńska

Socjolożka, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS, kierowniczka Katedry Studiów Społecznych, koordynatorka Ośrodka Młodzi w Centrum LAB. Interesuje się szeroko pojętym procesem wchodzenia w dorosłość, inicjacją zawodową, łączeniem edukacji z pracą, losami zawodowymi absolwentów szkół wyższych. Bada, jaką rolę w tych wszystkich procesach odgrywają migracje wewnętrzne i międzynarodowe. W 2018 r. obroniła rozprawę doktorską „Socjalizacyjna rola migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy”, za którą otrzymała wyróżnienie w konkursie im. Joanny Matejko organizowanym przez Komitet Badań nad Migracjami PAN i Fundację Ośrodek Badań nad Migracjami. Aktywna we współpracy zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi badaczami studiów nad młodymi i studiów migracyjnych. Brała udział w szkoleniach, stażach i pobytach w takich ośrodkach, jak: Princeton University, University of Vienna, Erasmus University Rotterdam, University of Essex, University College London. W 2014 r. została wyróżniona Nagrodą im. Floriana Znanieckiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za pracę magisterską „Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych”.

Studia z obszaru biznesu, zarządzania i HR na Uniwersytecie SWPS

Uruchomienie studiów z tego obszaru było naturalnym kierunkiem rozwoju uczelni. Już w 1997 r. ruszyły pierwsze studia podyplomowe z zakresu doskonalenia umiejętności kierowniczych. Systematycznie rozbudowywaliśmy ofertę poświęconą obecnym i przyszłym menedżerom. Pierwsze studia wyższe z obszaru zarządzania uruchomiliśmy w 2008 r. i był to anglojęzyczny program licencjacki International Business Management. Po kilku latach uruchomiliśmy polskojęzyczny program na kierunku Zarządzanie i przywództwo.  

Zobacz nasze studia z obszaru zarządzania

Obecnie na kierunkach z obszaru zarządzania na studiach wyższych studiuje blisko 500 studentów. Studia podyplomowe z obszaru biznesu i zarządzania kończy rocznie blisko 450 osób.

Zobacz inne aktualności