Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Współpraca strategiczno-polityczna i gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku po zakończeniu zimnej wojny”

float_intro: images/NOWOSCI-WYDAWNICZE_wspolpraca.jpg

Nakładem Domu Wydawniczego Elipsa ukazała się monografia „Współpraca strategiczno-polityczna i gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku po zakończeniu zimnej wojny” dr. Stanisława Kozłowskiego. Autor publikacji analizuje struktury, procesy i uzgodnione działania, zwiększające spójność regionu pod względem politycznym i gospodarczym. Wyjaśnia m.in., dlaczego region Azji i Pacyfiku postrzegany jest dzisiaj jako rozwojowy fenomen, przyciągający uwagę światowego establishmentu polityczno-gospodarczego, w tym przedstawicieli biznesu i inwestorów.

Region Azji i Pacyfiku – nowe globalne centrum?

Szczegółowo przedstawione zostały wyjątkowe uwarunkowania geopolityczne opisywanego regionu, w tym rywalizacja globalnych mocarstw, rozbudowa zdolności militarnych, zaostrzające się spory terytorialno-morskie, a także zarysowująca się wizja porządku sinocentrycznego.

Więcej o książce

Książka pomyślana została jako skromny wkład do wysiłków licznej grupy badaczy na rzecz rozpoznania zarówno ogólnych prawidłowości, jak i bardziej szczegółowych aspektów rozległego i wielopłaszyznowego procesu przemieszczania się globalnej grawitacji strategiczno-politycznej i gospodarczej z przestrzeni euroatlantyckiej do regionu Azji i Pacyfiku. Mając na uwadze znaczenie tych dziejowych przemian dla współczesnych stosunków międzynarodowych, w tym przekształceń w regionalnym i globalnym układzie sił, autor podjął próbę zebrania i przeanalizowania ich głównych trendów i oddziałujących czynników.

Słowo od wydawcy

Wzrost znaczenia regionu Azji i Pacyfiku potwierdza wiele wskaźników, w tym m.in. rosnący z roku na rok jego udział w światowym produkcie brutto, wysoki poziom obrotów handlowych i inwestycji, w tym FDI, tj. bezpośrednich inwestycji kapitałowych napływających do tego obszaru z zagranicy i będących ich źródłem, a także nośne inicjatywy i projekty integracyjne. Wśród tych ostatnich wspomnieć trzeba projekty tworzenia megaregionalnych stref wolnego handlu czy obejmujące region strategie polityki wybranych aktorów sceny międzynarodowej, jak np. amerykańskie strategie polityki wobec Azji i Pacyfiku czy Indo-Pacyfiku, sztandarowy globalny projekt chiński, jakim jest ogłoszona w 2013 r. przez przywódcę Chin, Xi Jinpinga, Inicjatywa Pasa i Szlaku (Belt & Road Initiative), strategia Japonii (Confluence of two Seas), strategia neutralności państw Azji Południowo-Wschodniej, wdrażana przez Indie strategia Indo-Pacyfic Policy, realizowana od 2014 r. strategia Federacji Rosyjskiej Poworot na Wostok, czy aktualizowane w ostatnim okresie strategie polityki zagranicznej Australii i Nowej Zelandii, a także przewartościowania w zakresie stosunków zewnętrznych wyspiarskich państw Południowo-Zachodniego Pacyfiku. Wszystko to potwierdza stawianą przez wielu badaczy tezę o przemieszczeniu się do regionu Azji i Pacyfiku globalnej grawitacji strategiczno-politycznej i gospodarczej.

Ze wstępu monografii „Współpraca strategiczno-polityczna i gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku po zakończeniu zimnej wojny”

Książka ukazała się nakładem Domu Wydawniczego Elipsa przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

O autorze

Stanisław Kozłowski
dr
Stanisław Kozłowski

Politolog, zawodowy dyplomata z ponad 30-letnim doświadczeniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

Zobacz inne aktualności