Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

HumanTech Meetings II: Przyszłość uniwersytetów oraz uniwersytety przyszłości

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/grafika-humantech-mettings-uniwersytety-przyszlosci.jpg

W dynamicznie zmieniającym się świecie, w czasach ogromnego postępu technologicznego, ale też postępujących zmian klimatycznych i wyzwań stojących przed demokracją, rola i misja uniwersytetów również podlegają przekształceniom. Podczas kolejnego spotkania z cyklu HumanTech Meetings będziemy rozmawiać o zadaniach stawianych uniwersytetom przyszłości.

28 czerwca 2023
17.30–20.30
Warszawa/online

Kształtowanie przyszłości jako misja uniwersytetów

XXI wiek to czas wielkich transformacji napędzanych postępem technologicznym i globalizacją. Zmiany te dotyczą także uniwersytetów, które muszą dostosować się do nowej rzeczywistości i skutecznie sprostać wymaganiom współczesnego świata. Nie należy jednak lekceważyć roli, którą uczelnie odgrywają w kształtowaniu przyszłości.

Kluczowe pytanie brzmi: co powinno być ich najważniejszą misją? Jak przekształcać świetne pomysły naukowców, młodych startupów oraz przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych w realny wpływ społeczny? W jaki sposób przekazywać wiedzę, budować partnerstwa z przedsiębiorcami i lokalną społecznością? Jak wspierać innowacyjne rozwiązania, które przynoszą korzyści dobru wspólnemu, ale jednocześnie są rzetelne i oparte na dowodach?

Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas kolejnego spotkania z cyklu HumanTech Meetings. Będziemy mieli zaszczyt gościć prof. Riccardo Pietrabissę, rektora Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia oraz Iwonę Gawrycką, dyrektorkę Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu SWPS.

Spotkanie poprowadzi dr Konrad Maj, kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech na Uniwersytecie SWPS, a moderatorką panelu dyskusyjnego będzie Małgorzata Mroczkowska-Horne z PwC Polska, która porozmawia z naszymi gośćmi na temat wizji uniwersytetu XXI wieku. W dyskusji weźmie udział m.in. rektor Uniwersytetu SWPS, prof. Roman Cieślak.

Prelekcje odbędą się w języku polskim oraz angielskim i będą tłumaczone symultanicznie. Uczestnikom stacjonarnym zalecamy zabranie ze sobą telefonów oraz słuchawek.

Wydarzenie jest objęte patronatem Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS

Zapraszamy na dwujęzyczne wykłady

Żyjemy w czasach postępu technologicznego i dynamicznego rozwoju cyfryzacji. Współczesny pęd do tworzenia nowoczesnych rozwiązań może powodować trudne do przewidzenia skutki psychologiczne i społeczne. Dlatego tak ważne jest nawiązywanie współpracy między inżynierami, programistami, specjalistami IT oraz przedstawicielami nauk społecznych już na wstępnym etapie opracowywania nowej technologii lub usługi. Takie szeroko zakrojone partnerstwo nie tylko daje szansę na uniknięcie błędów, lecz także umożliwia rozwinięcie innowacyjnego pomysłu.

Projekt HumanTech Meetings to seria spotkań skupiających naukowców i specjalistów z branży technologicznej z całego świata. Każde spotkanie składa się z dwóch wykładów, jednego wygłoszonego przez eksperta z Polski i jednego wygłoszonego przez specjalistę z innego kraju. Po wykładach organizujemy dyskusje panelowe, podczas których zaproszeni goście przedstawiają różne podejścia do innowacji i technologii. Spotkania organizowane są przez Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech na Uniwersytecie SWPS.

  1. Iwona Gawrycka: Centra transferu technologii a społeczna misja uniwersytetów

    W strukturach większości polskich uniwersytetów istnieją centra transferu technologii, których ustawowym celem jest komercjalizacja wyników badań naukowych. Efektywność działalności tych centrów mierzona jest od wielu lat głównie liczbą uzyskanych patentów, wzorów użytkowych czy wysokością przychodów osiąganych z tytułu komercjalizacji wyników prac B+R lub realizacji usług badawczych. Podczas ostatniej ewaluacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w 2022 r., pod uwagę wzięto nowe kryterium – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Czy ta zmiana wpłynęła na działalność centrów transferu technologii? Czy da się pogodzić wymogi związane z osiąganiem zysku ze wsparciem społecznej misji uczelni?

  2. Prof. Riccardo Pietrabissa: Czy istnieje trzecia misja uniwersytetów?

    W ostatnim czasie, m.in. ze względu na wprowadzenie kryteriów ewaluacji, uniwersytetom powierzono wiele zadań. Jednym z nich jest wywieranie wpływu społecznego, często określane mianem „trzeciej misji”. Ale czy w przypadku uniwersytetów możemy mówić o wielu różnych misjach? I co właściwie kryje się pod pojęciem „wpływu na społeczeństwo”? Podstawowe elementy polityki uniwersytetu to wkład badawczy oraz zastosowanie wyników badań w praktyce, ponieważ odnoszą się one do wielu aspektów związanych z funkcjonowaniem wyższych uczelni – ich autonomii, odpowiedzialności, wsparcia ekonomicznego i zdolności do projektowania przyszłości. Celem naszego spotkania jest refleksja nad rolą uniwersytetów, a w szczególności nad ich misją w kontekście postępu i rozwoju.

Prelegenci

Zdjęcie portretowe Riccardo Pietrabissy, prelegenta na spotkaniu z cyklu HumanTech Meetings
prof.
Riccardo Pietrabissa
Profesor bioinżynierii przemysłowej. Rektor Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia. W swoich badaniach koncentruje się na metodach matematycznych i eksperymentalnych w biomechanice. W latach 1990-2019 zajmował różne stanowiska akademickie na Politechnice Mediolańskiej, gdzie założył Laboratorium Mechaniki Struktur Biologicznych (LABS) oraz biuro patentowe i biuro transferu technologii. W latach 2005-2010 pełnił funkcję prorektora Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił różne funkcje kierownicze w Consiglio Nazionale delle Ricerche (Krajowej Radzie ds. Badań Naukowych we Włoszech), w tym funkcję dyrektora Departamentu ICT i Departamentu Systemów Produkcyjnych. W 2002 r. był współzałożycielem sieci uniwersytetów badawczych Netval, a do 2013 r. pełnił funkcję jej prezesa. Od 2016 r. jest prezesem fundacji Eucentre w Pawii. Niedawno został mianowany delegatem Konferencji Rektorów Włoskich Uniwersytetów ds. waloryzacji badań i transferu technologii.
Zdjęcie portretowe Iwony Gawryckiej
 
Iwona Gawrycka
Dyrektorka Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu SWPS. Wspiera rozwój innowacji wykorzystujących wyniki badań z nauk humanistycznych i społecznych oraz zarządza procesami transferu wiedzy i komercjalizacji rezultatów prac badawczych. Od kilku lat współprowadzi zajęcia dla doktorantów z zakresu transferu wiedzy do otoczenia społeczno-gospodarczego. Od ponad 18 lat pracuje w sektorze B+R (działalność badawczo-rozwojowa), zarówno w administracji publicznej, jak i w jednostkach naukowych, gdzie zarządzała różnorodnymi projektami wdrożeniowymi.

Paneliści

Zdjęcie portretowe prof. Romana Cieślaka, rektora Uniwersytetu SWPS
prof.
Roman Cieślak

Psycholog, nauczyciel akademicki, profesor nauk społecznych. Rektor Uniwersytetu SWPS od 2016 r., w latach 2012–2016 prorektor ds. nauki. Profesor wizytujący i były dyrektor ds. badań w Trauma, Health, and Hazards Center na University of Colorado w Colorado Springs. Naukowo zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym oraz skutkami zdarzeń traumatycznych. Wraz z założonym przez siebie zespołem StresLab tworzy, implementuje i ocenia efektywność internetowych interwencji psychologicznych dotyczących zdrowia i dobrostanu. Członek rad redakcyjnych kilku międzynarodowych czasopism oraz zarządów międzynarodowych towarzystw naukowych. Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP.

Zdjęcie portretowe Zofii Dzik, panelistki podczas spotkania HumanTech Meeting na Uniwersytecie SWPS
 
Zofia Dzik

Impact inwestorka, innowatorka, doświadczona C-Level menadżerka, pionierka rynku fintech w obszarze direct w Europie Środkowo-Wschodniej. Wieloletnia członkini szeregu rad nadzorczych spółek giełdowych oraz Rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych przy Giełdzie Papierów Wartościowych. Fundatorka Instytutu Humanites – think&Do tanku w zakresie rozwoju Spójnego Przywództwa™ i kapitału społecznego. Współzałożycielka i fundatorka międzynarodowego Centrum Etyki Technologii. Założycielka Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Członkini Rady Naukowej IDEAS NCBR, kapituły nagrody Orły „Rzeczpospolitej” oraz Rady Społecznej Politechniki Wrocławskiej. Znalazła się na liście 10 Polskich Liderek Zrównoważonego Rozwoju przygotowanej przez redakcję „Forbes Women”.

Zdjęcie portretowe prof. Grzegorza Mazurka, panelisty podczas spotkania HumanTech Meeting na Uniwersytecie SWPS
prof.
Grzegorz Mazurek

Profesor tytularny specjalizujący się w tematyce strategii transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz e-marketingu. Rektor Akademii Leona Koźmińskiego i dyrektor Centrum Badań Transformacji Cyfrowej – CYBERMAN. Członek EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz członkek zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum. Od 2020 roku pełni funkcję Prezydenta International Advisory Board francuskiej uczelni ISC Paris. W latach 2016-18 był członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. W latach 2012-2020 pełnił w Akademii Leona Koźmińskiego funkcję Prorektora ds. Współpracy Zagranicznej odpowiadając za całościową strategię umiędzynarodowienia oraz marketing uczelni. Szczególnie interesuje się zmianami, jakie procesy digitalizacji wywołują w sektorze szkolnictwa wyższego. Autor i współautor wielu artykułów naukowych, rozdziałów oraz książek „Transformacja cyfrowa” (PWN, 2019) i „E-marketing – planowanie, narzędzia i praktyka” (Poltext, 2018). Był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i firmami.

Panel dyskusyjny poprowadzi

Małgorzata Mroczkowska-Horne, moderatorka spotkania HumanTech Meeting na Uniwersytecie SWPS - zdjęcie portretowe
 
Małgorzata Mroczkowska-Horne

Radca prawna z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Partnerka w kancelarii PwC Legal w Warszawie. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych transakcji, doradza w zakresie prawa gospodarczego, prawa fuzji i przejęć oraz prawa regulacyjnego. Mentorka młodych prawników i programistów w uznanym programie Global Legal Hackathon, a także prawniczek rozpoczynających swoją zawodową drogę w programie fundacji Women in Law w Warszawie. Członkini Stowarzyszenia Prawa Konkurencji i niezależna doradczyni Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach związanych z aktywnością urzędu w International Competition Network. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa konkurencji w Unii Europejskiej (EC Competition Law) na King’s College w Londynie.

Zapisz się na spotkanie

Organizator

Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech

Partnerzy

  • PFR Fundacja logo
  • polskie towarzystwo informatyczne logo
  • osrodek przetwarzania informacji logo
  • Zrobotyzowany logo

Termin i miejsce

28 czerwca 2023 r. (środa), 17:30–20:30
Uniwersytet SWPS w Warszawe, ul. Chodakowska 19/31, sala S306 oraz online

Kontakt

E-mail: [email protected]

Ministerstwo Edukacji i Nauki

HumanTech Meetings – zadanie finansowane z budżetu Państwa, ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” (nr projektu SONP/SN/514650/2021). Projekt przewidziany na lata 2022-2023. Całkowita wartość zadania: 305 472 zł.

Zobacz inne aktualności