Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

HumanTech Meetings II i AI: Game Changer 2024. Odblokuj moc AI w zarządzaniu ryzykiem

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/humantech-meetings-ai-zarzadzanie-ryzykiem.jpg

Przekonaj się, w jaki sposób sztuczna inteligencja może tworzyć innowacyjne rozwiązania ograniczające możliwe zagrożenia w organizacjach i wzmacniające ich odporność. Wysłuchaj dyskusji eksperckiej na temat zarządzania ryzykiem w erze AI podczas kolejnego spotkania z cyklu HumanTech Meetings. Wezmą w niej udział doświadczeni praktycy biznesu: Andrew Tollinton i Urszula Jessen. Organizatorami wydarzenia są Uniwersytet SWPS i Uniwersytet Warszawski.

16 maja 2024
12.30–14.30
online / Uniwersytet Warszawski

Wpływ sztucznej inteligencji na zarządzanie ryzykiem

Sztuczna inteligencja może znacząco zwiększyć efektywność zarządzania ryzykiem w organizacjach. Choćby dlatego, że potrafi szybko i dokładnie analizować duże zbiory danych. Jednak jej zastosowanie niesie ze sobą również poważne zagrożenia. Tak zwana czarna skrzynka AI – termin opisujący trudności w zrozumieniu, jak dokładnie sztuczna inteligencja podejmuje decyzje – budzi obawy użytkowników i organów regulacyjnych. Potencjalne nadużycia i błędy wynikające z wykorzystywania AI mogą skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi i operacyjnymi.

Ryzykom związanym ze stosowaniem sztucznej inteligencji poświęcimy nadchodzące spotkanie z cyklu HumanTech Meetings. Tym razem połączyliśmy siły z inicjatywą „AI: Game Changer 2024”.

Spotkanie organizują dr Konrad MajCentrum HumanTech Uniwersytetu SWPS oraz dr hab. inż. Piotr Senkus z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Głównymi prelegentami będą Andrew Tollinton, współzałożyciel firmy SIRV Systems Limited (Wielka Brytania), i Urszula Jessen z ECE Group Services (Niemcy).

Po wystąpieniach gości zapraszamy na panel dyskusyjny, podczas którego poszukamy odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące wpływu AI na zarządzanie ryzykiem. Przeanalizujemy, jak poleganie na autonomicznej sztucznej inteligencji wpływa na stabilność finansową, cyberbezpieczeństwo i integralność danych. Porozmawiamy o strategiach, jakie możemy zastosować, aby zarządzać ryzykiem związanym z potencjalnymi błędami i manipulacjami algorytmów AI. Zastanowimy się wreszcie, czy decyzje podejmowane przez maszyny są równie trafne, jak te podejmowane przez człowieka. Dołącz do nas, aby na studiach przypadków uczyć się od ekspertów w dziedzinie zarządzania ryzykiem opartego na sztucznej inteligencji.

Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim, w formie hybrydowej: online i w Międzynarodowym Centrum Zarządzania UW.

Zapraszamy na wykłady

Żyjemy w czasach postępu technologicznego i dynamicznego rozwoju cyfryzacji. Współczesny pęd do tworzenia nowoczesnych rozwiązań może powodować trudne do przewidzenia skutki psychologiczne i społeczne. Dlatego tak ważne jest nawiązywanie współpracy między inżynierami, programistami, specjalistami IT oraz przedstawicielami nauk społecznych już na wstępnym etapie opracowywania nowej technologii lub usługi. Takie szeroko zakrojone partnerstwo nie tylko daje szansę na uniknięcie błędów, lecz także umożliwia rozwinięcie innowacyjnego pomysłu.

Projekt HumanTech Meetings to seria spotkań skupiających naukowców i specjalistów z branży technologicznej z całego świata. Każde spotkanie składa się z dwóch wykładów, jednego wygłoszonego przez eksperta z Polski i jednego wygłoszonego przez specjalistę z innego kraju. Po wykładach organizujemy dyskusje panelowe, podczas których zaproszeni goście przedstawiają różne podejścia do innowacji i technologii. Spotkania organizowane są przez Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech na Uniwersytecie SWPS.

 1. Andrew Tollinton – Czy zarządzanie ryzykiem pobudzi rozwój sztucznej inteligencji?

  Podczas gdy większość przedsiębiorstw przeciwdziała inflacji i niskiemu wzrostowi obcinając wydatki, w jednym z obszarów budżety w zeszłym roku znacząco wzrosły. Ten obszar to wykorzystanie sztucznej inteligencji. Jednak nie mamy pewności, co to oznacza dla społeczeństwa. W XVII w. Thomas Hobbes dowodził, że podstawowym celem rządu jest zapewnienie obywatelom społecznego bezpieczeństwa. Jego teza, przedkładająca kwestie bezpieczeństwa ponad wszystkie inne, może pozwolić nam lepiej zrozumieć, w jakiej sferze wykorzystanie AI będzie największe. Opierając się na swoim doświadczeniu w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w zarządzaniu ryzykiem, przedstawię pewną wizję tego, jak w ciągu najbliższych lat AI wpłynie na procesy z tym związane. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy ludzka motywacja może być przewodnikiem przy wprowadzaniu sztucznej inteligencji. Analizując podobieństwa między filozofią Hobbesa a czynnikami napędzającymi wdrażanie AI, możemy wyciągnąć wnioski dotyczące przyszłości zarządzania ryzykiem. Podczas prezentacji omówię też potencjalne zagrożenia związane sytuacją, w której sztuczna inteligencja pośredniczy w zarządzaniu ludźmi, ponieważ nasza rosnąca zależność od systemów AI budzi obawy dotyczące skutków przekazywania zdolności decyzyjnej maszynom. Przedstawię również trzy obiecujące atrybuty AI, które mogą zrewolucjonizować zarządzanie ryzykiem. Odniosę się też do kwestii stronniczości związanej z tym procesem i strategii, które pozwalają ją zminimalizować.

 2. Urszula Jessen – Odważyć się na Monte Carlo: analiza zagrożeń i możliwości związanych z wykorzystaniem generatywnego AI w zarządzaniu ryzykiem

  Zaawansowane wdrażanie sztucznej inteligencji w procesy zarządzania ryzykiem oznacza znaczące odejście od konwencjonalnych metod na rzecz nowoczesnych technik opartych o AI. W swojej prezentacji omówię ugruntowane praktyki zarządzania ryzykiem, takie jak metoda Monte Carlo, które od dawna pełnią istotną rolę w kwantyfikacji ryzyka i niepewności w różnych sektorach. Przeanalizuję też inne metody oparte na sztucznej inteligencji, takie jak analizy predykcyjne, algorytmy uczenia maszynowego do rozpoznawania wzorców w dużych zbiorach danych oraz sieci neuronowe, które symulują potencjalne wyniki, aby wspomóc procesy decyzyjne. Następnie przejdę do transformacyjnych możliwości generatywnej sztucznej inteligencji, w szczególności dużych modeli językowych (LLM), które usprawniają symulacje scenariuszy i procesy decyzyjne w dziedzinach takich jak finanse, cyberbezpieczeństwo i opieka zdrowotna. Rozważę też zdolność tych modeli do przedefiniowania oceny ryzyka i potencjalny kształt przyszłych rozwiązań zarządzania ryzykiem napędzanych przez AI. Zastanowię się również nad tym, czy w ciągu następnych pięciu lat rola menedżerów ryzyka będzie ewoluować czy zmaleje w reakcji na to, że technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję staną się bardziej autonomiczne. Odnosząc się do wyzwań związanych z generatywną sztuczną inteligencją, zagłębię się w takie kwestie, jak stronniczość algorytmów, halucynacje AI i jej czarne skrzynki, które wpływają na proces podejmowania decyzji przez sztuczną inteligencję. Zagadnienia te mają kluczowe znaczenie dla rozwoju godnych zaufania i etycznych systemów sztucznej inteligencji w zarządzaniu ryzykiem.

Prelegenci

Urszula Jessen
 
Urszula Jessen
Ekspertka w dziedzinie eksploracji procesów i ich zastosowania w zarządzaniu ryzykiem. Ma ponad 20 lat doświadczenia w IT i zarządzaniu danymi. Zawodowo zajmuje się wdrażaniem nowych technologii, by wypełnić lukę między optymalizacją procesów a rzeczywistymi przepływami zarejestrowanymi w systemach informatycznych. Pracuje w ECE Group Services, gdzie stosuje techniki eksploracji procesów, aby pomagać organizacjom w identyfikacji zagrożeń, wąskich gardeł i nieefektywności. Dzięki temu firmy mogą podejmować lepsze decyzje i skuteczniej zarządzać ryzykiem. Prowadzi badania nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji, w tym dużych modeli językowych (LLM), w eksploracji procesów. Jej celem jest odkrywanie ukrytych wzorców, przewidywanie zagrożeń i dostarczanie praktycznych informacji, które pomagają proaktywnie zarządzać ryzykiem.
Andrew Tollinton
 
Andrew Tollinton
Współzałożyciel firmy SIRV, lidera w dziedzinie zastosowania sztucznej inteligencji w zarządzaniu ryzykiem. Ma ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem finansowym i operacyjnym. Karierę rozpoczął w 2011 r., kiedy wspólnie z bratem założył SIRV. Firma jako jedna z pierwszych wykorzystała aplikacje mobilne do zarządzania incydentami, z czasem stając się branżowym liderem w wykorzystaniu AI. Misją SIRV jest dostarczanie menedżerom ryzyka najnowoczesniejszych technologii, które pomogą im chronić ludzi, reputację, aktywa i przychody. Zespół SIRV zajmuje się przede wszystkim uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. Andrew Tollinton opracowuje innowacyjne rozwiązania które wykraczają poza tradycyjne raportowanie ryzyka i obejmują monitorowanie zagrożeń, zarządzanie poważnymi incydentami i szkolenie pracowników. Jest również cenionym mówcą, a swoim doświadczeniem i filozofią SIRV dzieli się podczas wydarzeń branżowych

Paneliści

Piotr Borkowski
 
Piotr Borkowski
Ekspert i menedżer ds. cyberbezpieczeństwa z 17-letnim doświadczeniem. Zaangażowany w projekty społeczne, w tym w działalność Stowarzyszenia Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym AntiFraud i fundacji CISO#Poland. Jako dyrektor wykonawczy i szef Red Team Operations & Cybersecurity Testing w jednym z największych światowych banków, był uczestnikiem i liderem wielu projektów rządowych (cert.gov.pl), konsultingowych (Deloitte,) i międzynarodowych. Pełnił funkcję doradcy zarządu i zewnętrznego dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji (Chief Security Officer) w wielu firmach i organizacjach, pomagając im konstruować od podstaw systemy bezpieczeństwa. Wykładowca i prelegent na wielu konferencjach branżowych w Polsce i na świecie.
John Kilmer
 
John Kilmer
Założyciel i dyrektor ds. strategii ValiCor US. Ma ponad 15 lat doświadczenia w branży SaaS. Firma ValiCor US wspiera organizacje w zarządzaniu ryzykiem poprzez innowacyjne rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz sztuczną inteligencję emocjonalnąi. ValiCor US rewolucjonizuje zarządzanie ryzykiem, wykorzystując własną technologię analizy ludzkich emocji (HEAT). Wykorzystując zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, HEAT może identyfikować i analizować ludzkie emocje, mimikę i język ciała w czasie rzeczywistym. Dzięki temu organizacje zyskują unikalną wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń i niebezpieczeństw.
Mads Pærregaard
 
Mads Pærregaard
Założyciel i dyrektor generalny Human Risks. Jego celem jest zrewolucjonizowanie branży zarządzania ryzykiem. Pracował na stanowiskach kierowniczych w Nokas A/S, duńskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i duńskiej armii. Służył w Afganistanie i Iraku, doskonaląc swoje umiejętności w zakresie oceny ryzyka, zarządzania zasobami i planowania operacji. Pracując w Human Risks wykorzystuje innowacyjną technologię i wiedzę opartą na danych, umożliwiając specjalistom ds. bezpieczeństwa zwiększenie produktywności, obniżenie kosztów i skuteczną ochronę organizacji.

Spotkanie poprowadzi

David Rubens
dr
David Rubens
Doktor nauk o bezpieczeństwie i zarządzaniu ryzykiem. Dyrektor wykonawczy Institute of Strategic Risk Management (Instytutu Strategicznego Zarządzania Ryzykiem). Wykładowca Ukraine Global Faculty. Ma bogate doświadczenie w zakresie konsultacji z rządami i największymi organizacjami na całym świecie. Koordynował innowacyjne programy studiów w renomowanych instytucjach, takich jak Uniwersytet Narodów Zjednoczonych oraz Berlin School of Economics & Law.

Zapisz się na spotkanie

Żeby wziąc udział w spotkaniu, wypełnij formularz (w j. angielskim)

Spotkanie online odbędzie się na platformie Zoom – link do spotkania

Organizatorzy

 • Logo, centrum HumanTech
 • Logo, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Logo, BPM Competence Center

Patroni

 • Logo, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Logo, Uniwersytet Warszawski
 • Logo, Szwedzko-Polska Izba Handlowa

Termin i miejsce

16 maja 2024 r. (czwartek), 12.30–14.30
Międzynarodowe Centrum Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, ul. Szturmowa 1/3, Warszawa oraz online

Kontakt

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

HumanTech Meetings – zadanie finansowane z budżetu Państwa, ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu” (nr projektu SONP/SN/514650/2021). Projekt przewidziany na lata 2022-2023. Całkowita wartość zadania: 305 472 zł.

Zobacz inne aktualności