Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Badaczka i student z USWPS nominowani do prestiżowej nagrody edukacyjnej

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/oficjalnie_ubrani_ludzie_bija_brawo.jpg

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego przyznawana jest za najlepsze publikacje o edukacji. W tym roku nominację otrzymały aż dwa artykuły dr Małgorzaty Wójcik z USWPS, poświęcone problemowi przemocy w szkołach. Pierwszym autorem jednego z nich jest nasz student, Jakub Mróz.

Znaczące wyróżnienie dla osób piszących o edukacji

Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego otrzymują autorzy i autorki najlepszych artykułów związanych z edukacją – naukowcy, dziennikarze i praktycy.

Przyznawana jest w trzech kategoriach:

  • naukowej – za artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej i rozdziały w monografii zbiorowej;
  • publicystycznej – za artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej;
  • specjalistycznej – za artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej o charakterze branżowym, skierowane do edukatorów i edukatorek, nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek szkół.

Nominowane są artykuły napisane z pasją, wyróżniające się świeżym spojrzeniem i rzetelnym podejściem do tematu. Prace te poruszają kwestie ważne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przyczyniają się do lepszego zrozumienia wyzwań edukacyjnych oraz znalezienia skutecznych rozwiązań problemów, z którymi mierzą się polskie szkoły.

Nagrody przyznaje Fundacja EFC.

Dowiedz się więcej o Nagrodzie im. prof. Romana Czerneckiego

Podwójna nominacja naszej naukowczyni i duży sukces studenta

W kategorii specjalistycznej nominowany został artykuł Jakuba Mroza, dr Małgorzaty Wójcik oraz prof. Jacka Pyżalskiego z UAM, zatytułowany Bullying – prześladowanie rówieśnicze. Prawdy i mity na temat zjawiska”. Praca została opublikowana w periodyku „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Zestawia z aktualnym stanem wiedzy siedem popularnych mitów dotyczących bullyingu.

Bullying w szkole jest zjawiskiem badanym od niemal 40 lat. Jest sporym problemem, którego według badań może doświadczać nawet blisko jedna trzecia dzieci i młodzieży na całym świecie. Badania wykazały, że poważne konsekwencje bullyingu sięgają dorosłości. Obejmują pogorszenie zdrowia somatycznego i psychicznego oraz funkcjonowania społecznego. W prewencji i skutecznej interwencji nie pomagają potoczne przekonania dotyczące tego zjawiska, dlatego postanowiliśmy zderzyć powszechne mity na temat bullyingu z dostępną wiedzą naukową. Zilustrowaliśmy nasze analizy przykładami rzeczywistych przypadków. Bardzo mnie cieszy, że nasz artykuł został doceniony, ponieważ, jak mawiał Kurt Lewin, „nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”.

Jakub Mróz
Jakub Mróz
autor i pomysłodawca artykułu „Bullying – prześladowanie rówieśnicze. Prawdy i mity na temat zjawiska”

Dr Wójcik otrzymała także nominację w kategorii naukowej za publikację „Downward Spiral of Bullying: Victimization Timeline From Former Victims’ Perspective”, zamieszczoną w „Journal of Interpersonal Violence” i napisaną wspólnie z Robertem Thornbergiem, Wojciechem Flakiem i Jakubem Leśniewskim.

Zobacz listę nominowanych artykułów

Wyniki poznamy w listopadzie

W listopadzie odbędzie się gala wręczenia nagrody. Wszyscy laureaci i laureatki otrzymają nagrodę finansową w wysokości 10 tys. zł. Trzymamy kciuki za naszą świetną badaczkę oraz utalentowanego studenta.

Doktor Wójcik była już honorowana w konkursie

Nasza naukowczyni otrzymała Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego za najlepszy artykuł naukowy roku 2021 w dziedzinie edukacji. Był to tekst „»The Game of Bullying«: Shared Beliefs and Behavioral Labels in Bullying Among Middle Schoolers”, napisany wspólnie z psycholog Marią Mondry z USWPS. Praca została opublikowana w „Group Dynamics: Theory, Research, and Practice”.

Na tym nie koniec. W 2019 r. dr Wójcik uzyskała wyróżnienie za pracę „The parallel culture of bullying in polish secondary schools: A grounded theory study”, zamieszczoną w „Journal of Adolescence”.

W pięciu dotychczasowych edycjach wyłonionych zostało 22 laureatów i laureatek, a wyróżnienia otrzymało 36 autorów i autorek. Dowiedz się, kogo nagrodzono w poprzednich latach

Przeczytaj o naszych nominowanych

Małgorzata Wójcik
dr
Małgorzata Wójcik

Psycholog, prodziekan ds. studenckich Wydziału Psychologii w Katowicach Uniwersytetu SWPS. Bada dynamikę grup rówieśniczych, w tym powody i przejawy bullyingu. Wdraża zintegrowany program monitorowania i zapobiegania przemocy rówieśniczej RESQL w szkołach podstawowych i średnich. Zrealizowała finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt innowacji społecznych „Bliżej". Jest nie tylko laureatką nagrody im. prof. Romana Czerneckiego (2021 r.), lecz także konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dzięki grantowi przeprowadziła projekt „INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych”) oraz nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej w 2022 r. Jest autorką licznych publikacji naukowych i podręczników.

Jakub Mróz
 
Jakub Mróz

Student psychologii na Wydziale Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Prowadzi badania dotyczące bullyingu i jego konsekwencji, jak również roli rodziców, opiekunów i nauczycieli w przebiegu tego zjawiska. Wyniki badań prezentował na konferencjach m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Był koordynatorem polskiego zespołu w projekcie „International Study of Teacher Responses to Identity-Based Bullying” oraz koordynatorem projektu „Bullying and Parenting”, realizowanego przez Uniwersytet SWPS. W roku akademickim 2022/2023 stypendysta Fundacji Pro Akademika – otrzymał Stypendium im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego za umiejętne przekładanie wyników badań na praktyczne rozwiązania zwalczające zjawisko bullyingu. Przewodniczący Koła Naukowego Badań Relacji Rówieśniczych i Bullyingu OLWEUS.

Zobacz inne aktualności