Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

„Wybrane umowy w transakcjach mergers & acquisitions (share deals) w świetle KC i KSH”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/Wybrane-umowy-w-transakcjach.jpg

Nakładem Wydawnictwa C.H.Beck ukazała się publikacja wykładowców naszej uczelni: dr. hab. Andrzeja Szlęzaka, prof. Uniwersytetu SWPS, oraz dr. Pawła Mazura. Książka stanowi pierwszy na polskim rynku kompleksowy opis zagadnień cywilnoprawnych związanych z zawieraniem podstawowych umów spotykanych w transakcjach fuzji i przejęć (mergers and acquisitions, M&A), w tym transakcjach z udziałem funduszy venture capital oraz private equity.

Różne umowy w transakcjach M&A

Autorzy analizują różne typy umów w transakcjach M&A: umowę o zachowaniu poufności (non-disclosure agreement, NDA), umowę wspólników (shareholders’ agreement, SHA), umowę sprzedaży udziałów lub akcji (share purchase agreement, SPA) oraz umowę inwestycyjną podpisywaną przez założyciela i inwestora start-upu. Pozycja zawiera szczegółowe omówienie opcji i instrumentów pokrewnych oraz opisy najpowszechniej stosowanych klauzul umownych z perspektywy polskiego prawa cywilnego, w tym handlowego. Powstała w oparciu o kilkadziesiąt publikacji prof. Szlęzaka poświęconych tytułowym kwestiom.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa C.H.Beck przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

Więcej o książce

Niniejsze opracowanie poświęcone będzie zagadnieniom związanym z wyróżnionymi empirycznie typami umów (najczęściej o proweniencji anglo-amerykańskiej) zawieranymi w obrocie spółkowym. (...) główny nacisk położymy na prezentację rozwiązań prawnych swoistych dla takich umów. Ponadto w osobnych rozdziałach omówione będą różnego rodzaju opcje lub instrumenty pochodne (...) Z uwagi (...) na głęboką penetrację praktyki prawa krajowego przez konstrukcje zapożyczone z systemu common law, niezbędne jest przełożenie podstawowych instytucji z tamtego kręgu kultury prawnej (...) na język KC. Transpozycja taka nie jest łatwa i przysparza licznych problemów interpretacyjnych, widocznych zwłaszcza w odczytaniu stosownych konstrukcji w orzecznictwie sądów powszechnych. (...) W dalszych wywodach przedstawimy (...), w jaki sposób przekład konstrukcji common law na standardy prawa krajowego należałoby (albo można by) przeprowadzać, by osiągnąć skutek funkcjonalnie zbliżony do założonego w porządkach prawnych, z których pochodzą poszczególne instytucje prawne.

Andrzej Szlęzak
dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. Uniwersytetu SWPS
autor

O autorach

Andrzej Szlęzak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Andrzej Szlęzak

Prawnik, radca prawny, adwokat. Starszy partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, jednej z czołowych firm prawniczych w Polsce. Arbiter Trybunału Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Rozstrzygał spory arbitrażowe na forach międzynarodowych, przed sądami ICC (w Paryżu), VIAC (w Wiedniu) i PCC (w Hadze). Specjalizuje się w prawie spółek, a także w zagadnieniach prawnych związanych z bankowością i finansami. Zajmuje się obsługą prawną szeregu transakcji prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacji wielu sektorów przemysłu polskiego. Koordynuje projekty z obszaru fuzji i przejęć. Przygotowuje projekty dokumentacji transakcyjnej oraz ekspertyzy prawne z obszaru prawa cywilnego i handlowego. Brał udział w projektach typu greenfield, realizowanych od podstaw. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny prawa cywilnego i handlowego.

Paweł Mazur
dr
Paweł Mazur

Prawnik. Naukowo zajmuje się prawem cywilnym i handlowym. Adwokat w kancelarii Rymarz Zdort. Autor licznych książek i artykułów naukowych, m.in.: „Uprawnienia i obowiązki akcjonariusza względem pozostałych akcjonariuszy wynikające ze stosunku spółki” (Warszawa 2021), „Odpowiedzialność przebijająca” (razem z M. Zmysłowską , Warszawa 2019), „Klauzule drag-along jako umowy przedwstępne na rzecz osoby trzeciej” („Przegląd Prawa Handlowego”, 2020/12), „Wybrane problemy związane ze stosowaniem opcji put oraz opcji call w statutach spółek akcyjnych” („Przegląd Prawa Handlowego”, 2020/9), „Umowa spółki jako pactum in favorem tertii. Określenie charakteru prawnego umowy” („Przegląd Prawa Handlowego”, 2018/1), „Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedsiębiorstwa w przypadku transakcji w formule share deal” („Przegląd Prawa Handlowego”, 2017/2).

Zobacz inne aktualności