Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Niedokończone polityki. Demokracja, populizm, autokracja”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/Niedokończone-polityki.jpg

W serii Granice Wyobraźni wydawnictwa Pasaże ukazała się publikacja prof. dr. hab. Leszka Koczanowicza pt. „Niedokończone polityki. Demokracja, populizm, autokracja”, która zaprasza czytelników do aktywnego udziału w dyskusji o dzisiejszej Polsce i świecie.

Kondycja polityczna i moralna naszego kraju

„Niedokończone polityki” opowiadają o politycznych i etycznych aspektach życia w Polsce, naszej drodze ku wolności, wyrywaniu się z uścisku populizmu i autokracji. Ta sugestywna, dająca do myślenia opowieść ukazuje czytelnikom aktualne szanse i zagrożenia polityczne. Warto zapoznać się z publikacją, ponieważ prof. dr hab. Leszek Koczanowicz jest wytrawnym myślicielem, bystrym obserwatorem i świetnym pisarzem, który nazywa rzeczy po imieniu i nie gubi niuansów.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Pasaże przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

Więcej o książce

Książka zbiera artykuły publicystyczne, które pisałem w ciągu ostatnich 15 lat. Ich forma jest bardzo zróżnicowana – od krótkich tekstów komentujących bieżące wydarzenia polityczne do rozbudowanych esejów. Jednak wspólne dla nich jest patrzenie na politykę przez pryzmat kultury. Analizuję więc odniesienia wydarzeń politycznych do utrwalonych w naszym kraju symboli i kodów kulturowych. Książka oferuje czytelnikowi pewną spójną perspektywę na walkę polityczną. Rozumiana jest ona jako starcie odmiennych wizji życia społecznego, które mają zakorzenienie w tradycji polskiej myśli społecznej, ale też literaturze i sztuce. Tak intepretuję podstawowe pojęcia, które są osiami wszystkich rozważań: demokracja, populizm, autokracja. Mam nadzieję, że teksty zawarte w książce skłonią czytelnika do nieco pogłębionej refleksji nad tym, co się dzieje w naszym kraju.

Leszek Koczanowicz
prof. dr hab. Leszek Koczanowicz
autor

O autorze

Leszek Koczanowicz
prof. dr hab.
Leszek Koczanowicz

Politolog, filozof, psycholog. Zajmuje się filozofią polityki, koncepcjami demokracji i etyką polityki. Interesuje się filozofią kultury, kulturą współczesną oraz sztuką współczesną. Prowadził badania i wykłady na wielu uczelniach zagranicznych, w tym na Uniwersytecie Columbia, Uniwersytecie w Berkeley, Uniwersytecie w Buffalo oraz Uniwersytecie w Oxfordzie. Autor wielu książek, m.in. „Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne” (2005), „Politics of Time. Dynamics of Identity in Post-Communist Poland” (2008), „Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach” (2011) oraz „Polityka dialogu. Demokracja niekonsensualna i wspólnota krytyczna” (2015). Laureat konkursu MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu filozofii, filozofii społecznej, historii i filozofii psychologii.

Zobacz inne aktualności