Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 99, 100, 101”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/Komentarz-do-Konstytucji-RP-99-100-101.jpg

Nowa publikacja autorstwa wybitnego znawcy prawa konstytucyjnego, prof. dr. hab. Marka Chmaja, napisana wspólnie z dr hab. Anną Rakowską, zawiera komentarz do trzech artykułów Konstytucji RP poświęconych procesowi wyborów do Sejmu i Senatu.

Wybory do Sejmu i Senatu w świetle Konstytucji

Publikacja zawiera analizę artykułów 99, 100 i 101 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dokonaną przez ekspertów w tym zakresie. Artykuł 99 wskazuje, kto może, a kto nie może kandydować w wyborach do Sejmu i Senatu. Artykuł 100 odnosi się do zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów oraz zakazu jednoczesnego kandydowania do Sejmu i Senatu. Zgodnie z artykułem 101 ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy, zaś wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia protestu przeciwko ważności wyborów. Czytelnicy dogłębnie zrozumieją, co mówi polskie prawo na temat wyborów, a także czym podyktowane są obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Difin przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

O autorze

Marek Chmaj
prof. dr hab.
Marek Chmaj

Prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Partnerzy. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu artykułów, wielu projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw. Wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze.

Zobacz inne aktualności