Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 23, 64”

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 23, 64”
float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/Komentarze_Konst_23_i_64.jpg

Przedstawiamy nową publikację z serii komentarzy do Konstytucji RP Wydawnictwa Difin. Opracowanie autorstwa prof. Bronisława Sitka z Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS dotyka dwóch ważnych społecznie tematów: działalności rolniczej w Polsce w kontekście kierunków rozwoju rolnictwa we wspólnocie europejskiej (art. 23), a także prawa własności i jego ograniczeń (art. 64).

Dostęp do mieszkania w zapisach polskiej Ustawy Zasadniczej

Zgodnie z art.23 Ustawy Zasadniczej podstawę ustroju rolnego państwa powinno stanowić gospodarstwo rodzinne – przy czym zasada ta nie może naruszać ochrony prawa własności (opisanej w art. 21) ani swobody prowadzenia działalności gospodarczej (opisanej art. 22). Ta ostatnia może zostać ograniczona ustawą ze względu na ważny interes publiczny. Rolą art. 23, jak podkreśla autor, jest podkreślenie specyfiki ustroju rolnego, a zarazem wpisanie go w zasady społecznej gospodarki rynkowej.

Kolejny artykuł Konstytucji RP opisany w niniejszej publikacji przez prof. Bronisława Sitka (art. 64) odnosi się do konstytucyjnej i cywilistycznej koncepcji prawa własności – nakreśla sposoby jego ochrony, możliwe przypadki ograniczenia tego prawa, a także analizuje prawo własności w kontekście dziedziczenia.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Difin przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

Inicjatorami wydania i redaktorami naukowymi całej serii są naukowcy z naszej uczelni: prof. dr hab. Marek Chmaj oraz dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS.

O autorze

Bronisław Sitek
prof. dr hab.
Bronisław Sitek

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa rzymskiego oraz prawa cywilnego. W latach 2013-2015 pełnił funkcję prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, od 1 lipca 2019 r. jest członkiem i sekretarzem Rady Doskonałości Naukowej. Wchodzi w skład Prezydium Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Narodowego Ośrodka Badawczego (CNR) we Włoszech. Na Uniwersytecie SWPS pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Rzymskiego i Porównawczego na Wydziale Prawa w Warszawie.

Zobacz inne aktualności