Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Prawo wyborcze w Polsce”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/Prawo_wyborcze_w_polsce.jpg

Nowa publikacja wydawnictwa Wolters Kluwer Polska: „Prawo wyborcze w Polsce” autorstwa prof. dr. hab. Marka Chmaja przedstawia system wyborczy do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, na urząd Prezydenta RP oraz do organów samorządu terytorialnego.

System wyborczy w Polsce: Analiza prawa wyborczego w Sejmie, Senacie i organach samorządu terytorialnego

Kompleksowe opracowanie odnoszące się do systemu wyborczego w Polsce zawiera m.in.:

  • objaśnienie podstaw prawa wyborczego, mandatu przedstawicielskiego i kadencyjności,
  • charakterystykę zasad prawa wyborczego (tzw. przymiotników wyborczych), w tym zasad podziału mandatów, obwodów głosowania, rejestru wyborców, komitetów wyborczych, kampanii wyborczej i finansowania wyborów, organów wyborczych i administracji wyborczej.

W książce w przystępny dla czytelnika sposób szczegółowo przedstawiono system wyborczy do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, na urząd Prezydenta RP oraz do organów samorządu terytorialnego. Uwzględniono też nowelizację Kodeksu wyborczego z 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. poz. 497). Publikacja jest przeznaczona dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także wszystkich osób zajmujących się prawem wyborczym, zarówno w ujęciu praktycznym, jak i teoretycznym.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

O autorze

Marek Chmaj
prof. dr hab.
Marek Chmaj

Prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Partnerzy. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu artykułów, wielu projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw. Wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze.

Zobacz inne aktualności