Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Jerzy Płażewski. Tom 5 serii Polscy Krytycy Filmowi

float_intro: images/jezy_plazewski.jpg

Najnowsza publikacja z serii Wydawnictwa Naukowego Scholar traktującej o wybitnych polskich krytykach filmowych, poświęcona jest postaci Jerzego Płażewskiego (1924–2015), wybitnego pasjonata kina. Wiele osób swój pierwszy kontakt z wiedzą o filmie zawdzięcza jego publikacjom – „Językowi filmu” i „Historii filmu dla każdego”, które po raz pierwszy ukazały się w latach 60.

Człowiek, który wychował całe pokolenia kinomanów

Jerzy Płażewski obejrzał ponad 1400 filmów, a teksty na ich temat publikował przez prawie siedemdziesiąt lat. Pisał książki, recenzje, korespondencji z międzynarodowych festiwali, których był stałym bywalcem i artykuły narzucające niekiedy sposób myślenia o kinie. Prowadził Kino Dobrych Filmów „Wiedza” w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki i był wieloletnim członkiem Filmowej Rady Repertuarowej przy Centrali Wynajmu Filmów.

Był nestorem polskich krytyków filmowych i miał niewątpliwy wpływ na świadomość filmową kilku pokoleń polskich kinomanów. Bycie krytykiem nie oznaczało dla niego jedynie określenia wykonywanego zawodu, lecz stanowiło sposób życia, które przepełniała ciekawość kina oraz przekonanie o jego doniosłej roli jako sztuki.

Książka ukazała się w Wydawnictwie Naukowym Scholar przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

Rola krytyki filmowej we współczesnym świecie

W tomie publikują: prof. Barbara Giza i dr Karol Jachymek z Uniwersytetu SWPS, Andrzej Bukowiecki, Marta Hauschild, Barbara Hollender, Monika Jacygard, Krzysztof Kornacki, Arkadiusz Lewicki, Tadeusz Lubelski, Piotr Pławuszewski, Barbara Szczekała, Adam Wyżyński, Krzysztof Zanussi.

Kolejne tomy serii „Polscy Krytycy Filmowi” dotyczyć będą innych ważnych dla polskiej krytyki filmowej postaci, między innymi Krzysztofa Teodora Toeplitza, Bolesława Michałka, Zygmunta Kałużyńskiego. Zamiarem redaktorów jest naszkicowanie obrazu krytyki oraz zrekonstruowanie roli, jaką niegdyś odgrywała. Być może okaże się to pomocne dla podjęcia dyskusji o specyfice, funkcji, a nawet zasadności istnienia krytyki filmowej w dzisiejszej rzeczywistości. Pomysłodawczynią koncepcji programowej oraz współredaktorką serii jest prof. Barbara Giza. 

Współredaktorka książki

 
barbara giza
dr. hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Barbara Giza

Filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca. Zajmuje się historią i teorią filmu oraz dziennikarskimi przekazami multimedialnymi. Naukowo skupia się na sytuacji filmu we współczesnej kulturze audiowizualnej oraz pograniczach literatury i filmu, kwestiach autorstwa, jak również scenopisarstwa filmowego. Zajmuje się także społecznymi kontekstami filmu oraz dziennikarstwem filmowym. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi dla studentów dziennikarstwa zajęcia z zakresu kultury audiowizualnej, historii mediów oraz analizy filmu.

 

Zobacz inne aktualności