Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Psychologia. Wprowadzenie”. Wyjątkowy podręcznik akademicki

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/Okladka_książki_Psychologia_wprowadzenie.jpg

Najnowsza publikacja prof. Edwarda Nęcki – „Psychologia. Wprowadzenie” to nowoczesny podręcznik skierowany do słuchaczy pierwszych lat studiów psychologicznych oraz studentów tych kierunków, gdzie jednym z przedmiotów kursowych jest wstęp do psychologii. Książka napisana jest jednak w sposób tak przystępny, a przy tym zajmujący, że mogą sięgnąć po nią również osoby po prostu zainteresowane podstawowymi zagadnieniami tej dziedziny nauki.

Skończmy z „nauką śmieciową”

Obszerny, 400-stronicowy podręcznik zawiera 10 rozdziałów, w których autor – wybitny psycholog, obecnie dziekan Wydziału Psychologii w Krakowie Uniwersytetu SWPS – omawia zarówno specyfikę samej dyscypliny, jak i jej podstawowe zagadnienia (takie jak np. zachowanie, uczenie się, emocje, motywacja, poznanie, inteligencja, osobowość) z uwzględnieniem historii i najnowszych badań. Prof. Nęcka wprowadza nas w świat psychologii, wyjaśniając podstawowe zjawiska i definicje, przy czym układa je tematycznie tak, by czytelnik bądź czytelniczka zyskali całościowy ogląd na to, jak radzi sobie na co dzień „człowiek w świecie relacji” – tak zresztą brzmi tytuł finalnego, zamykającego książkę rozdziału.

Prof. Edward Nęcka ze swoją najnowszą publikacją
Prof. Edward Nęcka ze swoją najnowszą publikacją, zdj. Nikodem Szymański

Szczególnie cenię w wykładzie Edwarda Nęcki to, że konsekwentnie zwalcza naukę śmieciową, że nie pozwala zapomnieć czytelnikowi, że bez teoretycznie i metodologicznie mocnych badań naukowych nie jest możliwe udzielanie pomocy psychologicznej osobom jej potrzebującym. Owa pomoc, szerzej: praktyka psychologiczna, musi być – że odwołam się do modnego anglojęzycznego określenia – evidence-based practice. I to stanowisko Autora mocno wybrzmiewa w jego wykładzie.

prof. Jerzy Brzeziński
fragment recenzji

Bardzo pozytywnie oceniam strukturę książki (…). Rozwiązanie zaproponowane przez autora ma tę ważną zaletę, że dostarcza spojrzenia na psychologię w całościowej perspektywie, co też znacznie zwiększa krąg potencjalnych czytelników książki. Z oczywistych względów będzie ona bardzo istotna dla studentów psychologii, ale nie tylko. Psychologia stała się bowiem jedną z kluczowych dziedzin w edukacji na wielu kierunkach studiów, z zakresu nauk humanistycznych, medycznych, politycznych, zarządzania i wielu innych.

Czesław Nosal
prof. Czesław Nosal
fragment recenzji

Podręcznik „Psychologia. Wprowadzenie” ukazał się nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar.

O autorze

Michael Fleischer
prof. dr hab.
Edward Nęcka

Psycholog, em. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, dziekan Wydziału Psychologii w Krakowie Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w psychologii poznawczej, szczególnie w tematyce kontroli poznawczej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół różnic indywidualnych w zakresie procesów poznawczych, inteligencji człowieka, twórczości i wybitnych uzdolnień. Zajmuje się również badaniem technik rozwiązywania problemów i twórczego myślenia. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas stypendiów i staży zagranicznych w Yale University. Wielokrotnie przewodził grupom badawczym podczas realizacji grantów naukowych.

Autor i współautor licznych prac badawczych poświęconych twórczości, inteligencji i samokontroli. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. nagrody im. Władysława Witwickiego, przyznanej przez Wydział I Nauk Społecznych PAN za książkę pt. „Pobudzenie intelektu: Zarys formalnej teorii inteligencji” oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za monografię „Inteligencja i procesy poznawcze”, a także za rozprawę habilitacyjną pt. „Proces twórczy i jego ograniczenia”. Promotor w ponad 30 przewodach doktorskich oraz recenzent licznych przewodów profesorskich i habilitacyjnych.

Zobacz inne aktualności