Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Obowiązek wierności Rzeczypospolitej Polskiej w tradycji ustrojowej i pracach nad Konstytucją RP

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/obowiazek_wiernosci_RP.jpg

Kiedy dyskutujemy na temat konstytucji, najczęściej robimy to w kontekście praw i wolności obywatelskich. Rzadziej zastanawiamy się nad obowiązkami, które na nas nakłada. Jeden z nich, obywatelski obowiązek wierności Rzeczypospolitej Polskiej, poddaje wykładni Jan Gałka, absolwent Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. W swojej monografii sięga do polskiej tradycji ustrojowej i analizuje kolejne ustawy zasadnicze, aby ustalić, jak dawniej rozumiano ten obowiązek. Korzysta również z zapisów posiedzeń komisji pracującej nad treścią Konstytucji RP w latach 1992–1997 i przygląda się ówczesnemu rozumieniu pojęć „naród” i „rzeczpospolita”.

Każdy z nas stanowi część wspólnoty narodowej

Obywatelski obowiązek wierności Rzeczypospolitej Polskiej to obowiązek wypływający w sposób pierwotny z więzi łączącej jednostkę z narodem. Jego utrwalenie w formie przepisu konstytucyjnego nadaje mu charakter prawny, zobowiązując tym samym każdego obywatela polskiego do zachowania wierności nie wobec państwa, lecz wobec rzeczypospolitej. (...) Chodzi tu o to, że obywatel polski, będąc członkiem narodu, stanowi część wspólnoty narodowej, której to interes powinien dla niego znajdować się na pierwszym miejscu – nie zaś interes państwa jako konkretnej organizacji politycznej.

258 jowita radzinska
Jan Gałka
zakończenie książki „Obowiązek wierności Rzeczypospolitej Polskiej w tradycji ustrojowej i pracach nad Konstytucją RP”

Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Sedno przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

 
 
Jan Gałka

Magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Interesuje się głównie prawem karnym, konstytucyjnym, międzynarodowym i administracyjnym. Pasjonuje się też zagadnieniami związanymi ze zwalczaniem terroryzmu, przestępczości zorganizowanej oraz działalnością służb specjalnych. Jest autorem publikacji z zakresu prawa, a w 2020 roku był stypendystą Ministra Edukacji i Nauki.

 

Zobacz inne aktualności