Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego – pomoc psychiatryczno-psychologiczna dla najmłodszych

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/25-srodowiskowe-centrum-zdrowia-psychicznego.jpg

W idealnym świecie dzieci i młodzież żyją w bezpiecznym, przyjaznym środowisku, od rodziców i opiekunów otrzymują ciepło i miłość, a także wsparcie w rozwoju emocjonalnym i pomoc w pokonywaniu kolejnych szczebli edukacji. Niestety, idealny świat nie istnieje. Dzieci nierzadko zmagają się ze stanami depresyjnymi, napadami paniki, zaburzeniami odżywiania, zachowaniami agresywnymi, a nawet myślami samobójczymi… Młodzi ludzie w starciu z kryzysem psychicznym są całkowicie bezbronni. W ramach pomocy najmłodszym mieszkańcom Poznania potrzebującym opieki psychiatryczno-psychologicznej powstało Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, którego partnerami są Fundacja AKME oraz Uniwersytet SWPS.

Problem

Kryzysy psychiczne wśród dzieci i młodzieży

Wiek dziecięcy i dorastanie to bardzo trudne okresy w życiu człowieka. Młodzi ludzie potrzebują wówczas dużo wyrozumiałości i wsparcia, a jednocześnie zamykają się w sobie i nie pozwalają do siebie dotrzeć. Ucieczki z domu, wagary, unikanie rówieśników, zaburzenia odżywiania, apatia, przygnębienie, chroniczne zmęczenie, huśtawki nastrojów, agresywne reakcje – tego rodzaju zachowania mogą być objawami kryzysu psychicznego. To sytuacje niełatwe również dla rodziców, którzy często nie rozumieją, co dzieje się z ich podopiecznymi, nie potrafią im pomóc i tracą wiarę we własne siły.

Jak pomóc dziecku, które czuje, że rzeczywistość je przerasta? Jak dotrzeć do młodego człowieka, który ma problemy z koncentracją, wszystko go denerwuje, unika bliskich i rówieśników? Co w sytuacji, gdy dziecko ma poczucie, że nikt go nie rozumie, czuje się samotne i pokrzywdzone? Czy Ty jako rodzic obawiasz się, że Twoje spostrzeżenia i obawy dotyczące niepokojącego zachowania dziecka nie są wystarczającym powodem, aby otrzymać profesjonalną pomoc?

Rozwiązanie

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego oferujące darmową pomoc

Centrum Zdrowia Psychicznego powstało z myślą o najmłodszych mieszkańcach Poznania, którzy potrzebują opieki psychiatryczno-psychologicznej. Nie potrzeba do tego skierowania od lekarza ani opinii diagnostycznej. Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w wieku do 18 lat (280 osób), które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z tytułu stwierdzonego zaburzenia psychicznego i które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze miasta Poznania. Wsparciem w projekcie objętych jest także 280 osób z otoczenia uczestników projektu.

Psycholodzy i psychiatrzy pracujący w Centrum pomagają dzieciom i młodzieży borykającym się z różnymi problemami psychicznymi. W ramach bezpłatnego, kompleksowego wsparcia prowadzone są następujące działania:

  • porady psychiatryczne i psychologiczne,
  • psychoterapia indywidualna i rodzinna,
  • psychoterapia grupowa,
  • warsztaty umiejętności społecznych,
  • zajęcia socjoterapeutyczne,
  • terapia pedagogiczna oraz działania środowiskowe, tj. wizyty w środowisku życia pacjenta – wsparcie rodzin, opiekunów, nauczycieli i inne ważne dla dziecka osoby,
  • oddział dzienny dla podopiecznych wymagających stałej opieki.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki pozyskano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dlaczego?

Nie jesteśmy obojętni – bierzemy odpowiedzialność za najmłodszych, którzy potrzebują pomocy

Nie ma uniwersalnego przepisu na terapię. Każde dziecko ma inny bagaż problemów i potrzebuje indywidualnego podejścia. Wiemy, że żadne dziecko nie poradzi sobie z kryzysem psychicznym samo. Nie odwracamy oczu od potrzebujących wsparcia i niesiemy profesjonalną pomoc. Jest ona dostosowana do konkretnych potrzeb danego pacjenta. Jej zakres, formę oraz ramy czasowe określa zespół terapeutów podczas sesji diagnostycznych. Jeśli leczenie wymaga dodatkowych konsultacji czy opieki specjalistów spoza Centrum, udzielamy informacji, gdzie taką pomoc można uzyskać. Skupiamy się nie tylko na samym pacjencie, lecz także na jego otoczeniu. Rozmawiamy z członkami rodziny oraz innymi osobami, które są dla niego ważne. Wyjaśniamy, co dzieje się z ich podopiecznymi, podpowiadamy, jak zachowywać się na co dzień i jak postępować w sytuacjach kryzysowych, aby cały czas wspierać proces zdrowienia dziecka. Rozumiemy, że często sytuacja materialna dzieci i ich opiekunów jest trudna. Nie chcemy, aby to było powodem nieuzyskania przez nich pomocy, dlatego działamy całkowicie bezpłatnie.

 

Magdalena Boroń
 
Magdalena Boroń

Kierownik projektu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Miasta Poznania, dyrektor operacyjna Centrum. Z wykształcenia kulturoznawczyni. Altruistka stawiająca na pierwszym miejscu dobro drugiego człowieka. Najszczęśliwsza w otoczeniu ludzi. Dumna mama niespełna trzyletniego synka, który każdego dnia uwrażliwia ją na kwestię dobrostanu dzieci i młodzieży.

Zobacz inne aktualności