Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Med-Stres – wsparcie psychologiczne online dla personelu medycznego

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/25-Med-Stres.jpg

Pracownicy ochrony zdrowia są narażeni na wysoki poziom stresu – aż 70 proc. z nich doświadczyło lub obserwowało u osób ze swojego otoczenia zawodowego jego negatywne skutki na zdrowie psychiczne. Sytuacja nasiliła się jeszcze bardziej z nastaniem pandemii COVID-19. Tymczasem dobre samopoczucie osób wykonujących zawody medyczne jest ważne nie tylko dla nich samych, ich rodzin, współpracowników i całych placówek, lecz także dla nas wszystkich – pacjentów. Aby pracujący w szpitalu, przychodni, prywatnym gabinecie, na pogotowiu czy infolinii mogli zwiększyć możliwości radzenia sobie ze stresem i zadbać o swoje zdrowie psychiczne, naukowcy i naukowczynie z Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS stworzyli unikalne programy e-interwencji psychologicznych – Med-StresMed-Stres SOS.

Problem

Wysoki stres zawodowy pracowników medycznych

Codzienność każdej lekarki, pielęgniarki, ratownika medycznego oraz innych pracowników i pracowniczek medycznych dbających – a nierzadko walczących – o zdrowie i życie pacjenta, nierozerwalnie jest związane z przeżywaniem niebywale trudnych i stresujących sytuacji. W ostatni latach duży odsetek przedstawicieli zawodów medycznych skarżył się na stres i wypalenie zawodowe, a także na brak wsparcia instytucjonalnego w radzeniu sobie z problemami zdrowia psychicznego. Brak profesjonalnej opieki dla pracowników systemu opieki zdrowotnej skutkuje nie tylko obniżeniem jakości wypełnianych obowiązków danego pracownika, lecz także dezorganizacją całej placówki medycznej – pracownicy nie angażują się w wykonywane czynności, nie pojawiają się w pracy, a czasem nawet z niej rezygnują. Dobre samopoczucie i kondycja psychiczna tej grupy zawodowej wpływa zatem nie tylko na jakość pomocy udzielanej pacjentom, lecz także na rozwój personelu i całych instytucji medycznych.

Pandemia COVID-19 jeszcze pogorszyła sytuację pracowników i pracowniczek medycznych. Pracując na pierwszej linii ognia w walce z koronawirusem, w stanie stałego zagrożenia, pod wpływem silnych emocji, często w wielodniowej separacji od bliskich, mogą doświadczać kryzysu i osłabienia zasobów psychicznych. A ciężko pracując na rzecz innych, w niełatwych warunkach, trudno również zadbać o samego siebie i swoje samopoczucie.

Rozwiązanie

Med-Stres i Med-Stres SOS – programy e-interwencji psychologicznych

Med-Stres to bezpłatny program szkoleniowo-terapeutyczny dostępny online, który ułatwia przedstawicielom zawodów medycznych redukcję stresu wywołanego pracą oraz jego negatywnych skutków, jak wypalenie zawodowe i depresja. Program skupia się na wzmacnianiu zasobów wewnętrznych użytkownika przez budowanie przekonania o własnej skuteczności i przeświadczenia o tym, że wsparcie społeczne jest dostępne. W Med-Stres użytkownik znajduje informacje i ćwiczenia, które wzmacniają jego zasoby wewnętrzne oraz obniżają poziom napięcia. Wszystko po to, by wesprzeć go w lepszym radzeniu sobie ze stresem, który jest częścią jego pracy.

Med-Stres SOS jest odpowiedzią na kryzys pandemii koronawirusa. Program powstał na bazie rozwiązania Med-Stres i jego celem jest poprawa stanu mentalnego i formy oraz pomoc w radzeniu sobie z nadmiernym napięciem w pracy w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2. W tym okresie pracownicy i pracownice ochrony zdrowia mierzą się nie tylko z wytężoną pracą, w trudniejszych niż zwykle warunkach – to również czas, kiedy korzystanie z bardziej tradycyjnych form pomocy psychologicznej jest utrudnione lub niemożliwe.

Dlaczego?

Tworzymy odważne rozwiązania na styku psychologii i technologii, by działać odpowiedzialnie społecznie

Med-Stres i Med-Stres SOS to programy wpisujące się w nurt e-zdrowia psychicznego, czyli prężnie rozwijającego się obszaru praktyki i badań nad wykorzystaniem nowych technologii w psychologii i psychoterapii. Liczne badania prowadzone w wielu krajach potwierdzają, że skuteczność interwencji internetowych i mobilnych jest porównywalna z tradycyjnymi formami wsparcia. Dzięki profesjonalnym oddziaływaniom psychologicznym dostarczanym online dostęp do skutecznej pomocy może uzyskać więcej osób, w prostej formie, dogodnym dla siebie miejscu i czasie, zawsze z zachowaniem poufności.

Med-Stres powstał z inicjatywy psycholożek z Uniwersytetu SWPS – dr Eweliny Smoktunowicz oraz dr Magdaleny Leśnierowskiej – w ramach projektu realizowanego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, przy finansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i z koordynacją Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Z kolei wersja interwencji Med-Stres SOS została sfinansowana ze środków własnych Uniwersytetu SWPS oraz w ramach stypendium w Programie im. Bekkera przyznanego dr Ewelinie Smoktunowicz przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Oba programy powstały we współpracy z badaczami z Uniwersytetu Sztokholmskiego i Uniwersytetu w Linkoping w Szwecji.

 

Ewelina Smoktunowicz
dr
Ewelina Smoktunowicz

Kierowniczka projektów Med-StresMed-Stres SOS, które mają na celu zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem zawodowym wśród przedstawicieli zawodów medycznych. Psycholożka. Zajmuje się projektowaniem i testowaniem skuteczności interwencji internetowych, w szczególności skierowanych na ochronę zdrowia w pracy. W swoich badaniach koncentruje się na roli, jaką pełnią zasoby psychologiczne, takie jak wsparcie społeczne i przekonanie o własnej skuteczności. Kieruje StresLabem: Centrum Badań nad StresemInstytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Magdalena Leśnierowska
dr
Magdalena Leśnierowska

Współautorka programów Med-StresMed-Stres SOS. Psycholożka. Badaczka w obszarze projektowania i testowania efektywności interwencji psychologicznych wykorzystujących nowe technologie. W swoich projektach koncentruje się na roli zasobów psychologicznych i możliwości ich wzmacniania w procesie radzenia sobie ze stresem, zwłaszcza pourazowym w kontekście bezpośredniej i pośredniej ekspozycji na zdarzenia traumatyczne. Na co dzień pracuje w StresLabie: Centrum Badań nad Stresem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Zobacz inne aktualności